Główna
Historia
Walory przyrodnicze
Gadki Kurpiowskie
Miodobranie
Pieśni i przyśpiewki
Tańce kurpiowskie
Rękodzieło
Chata Kurpiowska
Strój ludowy
Garncarstwo
Pieczywo obrzędowe
Bartnictwo
Kto pisał o Kurpiowszczyźnie
Bibliografia
Mapa strony


XXIV Kurpiowskie Prezentacje Artystyczne
zobacz


Kliknij aby przejsc do Galerii
            


Prezentacja Flash
Pliki muzyczne


Webmaster
Teksty
Wersja angielska

Rzeźbiarstwo

Wśród Kurpiów - tak jak w każdej społeczności lokalnej - znajdują się szczególne osoby posiadające w twórczości ludowej swój indywidualny dorobek twórczy. Do tej grupy należy zaliczyć przede wszystkim rzeźbiarzy. Na Kurpiach rzeźby w drewnie związane są głównie z tematyką sakralną i nazywane "figurami". Rzeźba zawsze spełniała w tym regionie dwie ważne funkcje: kul-towo-religijną i magiczno-gospodarczą.

zobacz Galerię
O wyborze tematu rzeźby decyduje rola którą ma spełnić. Figury stawiane są w najważniejszych dla mieszkańców wsi miejscach najczęściej na granicach wsi, na skrzyżowaniach dróg, w domach specjalnie stworzone są ołtarzyki. Do dzi św wielu wsiach w pobliżu rzek można oglądać rzeźby przedstawiające św. Jana Nepomucena, patrona plonów, strzegące go przed powodzią. Od żywiołu ognia chronić ma figura św. Floriana stawiana w pobliżu gospodarstw, a Chrystus Frasobliwy w przydrożnych kapliczkach, to figura współczująca troskom człowieka. Specjalne miejsce w kulturze ludności kurpiowskiej zajmują rzeźby przedstawiające Chrystusa Ukrzyżowanego tzw. "pasje". Rzeźbę tę zawieszano prawie w każdym domu kurpiowskim, także można ją znaleźć na większości starych i nowych drewnianych krzyżach przydrożnych. Współcześni rzeźbiarze poszerzają tematykę swoich prac. Powstają rzeźby wybitnych postaci, przedstawienia nawiązujące do życia wsi i jej zwyczajów.
Do tradycyjnego dorobku artystycznego zaliczyć należy charakterystyczne tylko dla tego regionu budownictwo i związany z nim sposób zdobienia okien, drzwi, zakończenia szczytów itp. Przykłady takiego budownictwa można jeszcze spotkać w gminach oddalonych od wpływów ośrodków przemysłowych.

All Rights Reserved
Design by Maciej Żuber.