OSTROSŁUPY

rysunek ostrosłupa czworokątnego Ostrosłupem nazywamy bryłę ograniczoną powierzchnią złożoną z jednego wielokąta o dowolnej liczbie boków- podstawy ostrosłupa -oraz tylu trójkątów-ścian bocznych ostrosłupa -ile boków ma podstawa.

Ściany boczne ostrosłupa tworzą jego powierzchnię boczną. Wierzchołki i boki ścian ostrosłupa są odpowiednio jego wierzchołkami i krawędziami. Krawędzie nie leżące w podstawie są krawędziami bocznymi ostrosłupa. Wierzchołek leżący poza podstawą nazywany jest wierzchołkiem ostrosłupa.

Wysokość ostrosłupa to odcinek łączący wierzchołek z podstawą, prostopadły do płaszczyzny podstawy. Koniec wysokości, który nie jest wierzchołkiem ostrosłupa nazywa się spodkiem wysokości ostrosłupa.

W zależności od ilości boków wielokąta będącego podstawą ostrosłup nazywamy trójkątnym, czworokątnym, pięciokątnym itd...Ostrosłup nazywa się prawidłowym jeżeli jego podstawą jest wielokąt foremny (np. trójkąt równoboczny, kwadrat, pięciokąt foremny itp...).
Ostrosłup, którego wszystkie ściany są trójkątami równobocznymi nazywa się czworościanem foremnym.

powrót na początek strony

PRZYKŁADY OSTROSŁUPÓW

ostrosłup trójkątny ostrosłup czworokątny
ostrosłup czworokątny ostrosłup pięciokątny
ostrosłup sześciokątny czworościan foremny
powrót na początek strony

POLE POWIERZCHNI I OBJĘTOŚĆ OSTROSŁUPA

Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa jest sumą pól wszystkich jego ścian, a pole powierzchni bocznej sumą wszystkich jego ścian bocznych.

ostrosłup czworokątny Przyjmując oznaczenia (rys.2)

Pc-pole powierzchni całkowitej
Pp-pole powierzchni podstawy
Pb-pole powierzchni bocznej
H-wysokość ostrosłupa
V- objętość ostrosłupa

otrzymujemy wzory:

Pc=Pp+Pb
V=
1
3
Pp. Hpowrót na początek strony / powrót do wyboru brył