2 Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych

KONIECZNE


Zad. 1 Oblicz wartość wyrażenia


Zad.2 Oblicz wartość wyrażenia 0,32+0,43

a) 1,11

b) 1,01

c)0,97

d)0,75


Zad.3 Oblicz wartość wyrażenia 3,21 - 0,123
a)4,0877

b)3,0877

c)2,877

d)3,087


Zad.4 Skróc ułamek
a)

b)

c)

d)


Zad.5 Wykonaj mnożenie

a)

b)

c)

d)


Podstawowe


Zad.6 Wskaż brakującą cyfrę:

1, 3212
+2,3?93
3,6705
a) 1

b) 2

c) 3

d) 4


Zad.7 Oblicz wartość wyrażenia 0,432 - 0,3212
a)0,3109

b)0,2108

c)0,1108

d)0,0106


Zad.8 Oblicz wartość wyrażenia (4,56 - 3,23):2
a)0,666

b)0,615

c)0,667

d)0,668


Zad.9 Wartość wyrażenia jest równa

a)

b)

c)

d)


Zad.10 Oblicz wartość wyrażenia


a)0

b)1

c)2

d)3


Rozszerzające


Zad.11 Oblicz 30% liczby :

a)0,104 b)0,204 c)0,304 d)0,404


Zad.12 Wstaw między liczby odpowiedni znak (+,-,*,: ) tak, aby otrzymać ustalony wynik. 4,08 ? 3,9 - 2,32 = 5,66

a)+ b)- c)* d):


Zad.13 Liczba jest równa:
a)

b)

c)

d)


Zad.14 Oblicz (0,1)2 :

a) 0,001; b) 0,01;

c)0,1; d)1;


Zad.15 15% pewnej liczby stanowi 18. Jaka to liczba?

a) 240 b)180 c)120 d)60


Dopełniające


Zad.16 Który z poniższych ułamków będzie mógł być przedstawiony w postaci ułamka dziesiętnego?
a) oba;

b) tylko pierwszy ;

c) tylko drugi

d)żadne


Zad.17 Którą sumę można zapisać w postaci ułamka dziesiętnego?

a) obydwie;

b) tylko pierwszą;

c) tylko drugą;

d)żadną


Zad.18 60% pewnej liczby stanowi 5,4. Jaka to liczba?

a) 9; b) 7; c) 5; d)3;


Zad.19 Którą sumę można zapisać w postaci ułamka dziesiętnego?

a) obydwie;

b) tylko pierwszą;

c) tylko drugą

d)żadną


WykraczająceZad.20 Dodając do siebie ułamki 0,333333... i 0,666666... otrzymujemy ułamek 0,999999... czyli 1.Jak w postaci ułamków dziesiętnych zapisać to dodawanie?

a)

b)

c)

d)


WRÓĆ