4 Działania na liczbach wymiernych

KONIECZNE


Zad.1 Która z podanych liczb jest mniejsza od -3?
  a)-2 b) 2 c)- 4 d) 4

Zad.2 Liczbą przeciwną do -1 jest liczba:
a)-1

b)-3

c)3

d)1


Zad.3 Oblicz wartość wyrażenia (-2) + (-7) + (-3)

a)-12

b)-10

c)-2

d)12


Zad.4 Oblicz wartość wyrażenia (-3) * (-5).

a)-3

b)-15

c)-35

d)15


Zad.5
Dany jest pewien zbiór liczb (poniżej). Uporządkuj go od liczby najmniejszej do największej.

a) b)

c) d)


Podstawowe:


Zad.6
Zsumuj liczby 2, -3, 7, -1:


a)4 b)5 c)- 4 d)-5
Zad.7
Oblicz wartość wyrażenia 2 - (-3) + 8 - 10.


a)3 b)5 c)- 4 d)-5
Zad.8 Oblicz wartość iloczynu liczb


  a)

  b)

  c)

  d)


Zad.9
Oblicz wartość wyrażenia


a)-3 b)-2 c)-1 d)0

Zad.10
Oblicz wartość wyrażenia


a)-125 b)125 c)-25 d)25

Rozszerzające


Zad.11 Oblicz wartość wyrażenia

a)

b)

c)

d)


Zad.12 Oblicz wartość wyrażenia .

a)

b)

c)

d)


Zad.13 Oblicz wartość wyrażenia .

  a)

  b)

  c)

  d)


Zad.14 Oblicz wartość wyrażenia.

a)

b)

c)

d)


Zad.15 Oblicz wartość wyrażenia

a)

b)

c)

d)


Dopełniające
Zad.16 Określ przedstawiony na osi zbiór liczb:


a) <2

b)

c)

d)


Zad.17 Która z osi przedstawia zbiór

a) b) c) d)


Zad.18 Oblicz wartość liczbową wyrażenia

  a)

  b)

  c)

  d)


Zad.19 Oblicz wartość liczbową wyrażenia

  a)

  b)

  c)

  d)

Zad.20 Oblicz wartość liczbową wyrażenia .

  a)

  b)

  c)

  d)


WykraczająceZad.21 Jakiego znaku będzie wyrażenie

a)dodatniego

b)ujemnego

c)zero


WRÓĆ