"GEOMETRIA DYNAMICZNA"
STRONA DLA NAUCZYCIELI   MATEMATYKI I GRUPY ROBOCZEJ SNM
"GEOMETRIA DYNAMCZNA" STOSUJĄCYCH PROGRAMY GEOGEBRA,
CABRI II PLUS, CABRI 3D, CABRI EPRESS, SKETHUP I DPGRAH

"MOJA ULUBIONA MATEMATYKA"
STRONA LIDERA GRUPY "GOMETRIA DYNAMICZNA"

pabich@interklasa.pl  bronek.pabich@gmail.com
  
tel. 501657764

  STRONA GRUPY ROBOCZEJ SNM "GEOMETRIA DYNAMICZNA"

   STRONA PRYWATNA LIDERA GRUPY - BRONISŁAWA PABICHA

aktualizacja 2018-04-17 

   NOWOŚĆ:   darmowy program on-line CABRI EXPRESS

kliknij tu .....

 

Najnowsze publikacje GEOGEBRY z CD ROMem

   

Powyższe publikacje otwierają serię wydawniczą "Geometria Dynamiczna". Mają one pomóc w codziennej pracy nauczyciela matematyki
zarówno z ucziem słabym jak też szczególnie zainteresowanym matematyką.
Konstrukcje GeoGebry dołączone do każdej książki na CD mogą być użyte bezpośrednio na lekcji. Książki można zamówić pod adresem
pabich@interklasa.pl lub bronek.pabich@gmail.com

Tematyka obejmuje podstawową wiedzę z geometrii objętą programem nauczaia uczniów starszych klas SP i Liceum odkrywaną poprzez karty pracy.
Wszystkie problemy zawarte w ksiązce znajdują się na CD ROM ie, by krok po kroku odkrywać nieznaną uczniom wiedzę.