"GEOMETRIA DYNAMICZNA"
STRONA DLA NAUCZYCIELI   MATEMATYKI I GRUPY ROBOCZEJ SNM
"GEOMETRIA DYNAMCZNA" STOSUJĄCYCH PROGRAMY GEOGEBRA,
CABRI, SKETHUP I DPGRAH

"MOJA ULUBIONA MATEMATYKA"
STRONA LIDERA GRUPY "GOMETRIA DYNAMICZNA"

pabich@interklasa.pl    tel. 501657764

  STRONA GRUPY ROBOCZEJ SNM "GEOMETRIA DYNAMICZNA"

   STRONA PRYWATNA LIDERA GRUPY - BRONISŁAWA PABICHA

aktualizacja 2017-07-26 

Najnowsze publikacje GEOGEBRY

   

Powyższe publikacje otwierają serię wydawniczą "Geometria Dynamiczna". Mają one pomóc w codziennej pracy nauczyciela matematyki.
Konstrukcje GeoGebry dołączone do każdej książki na CD mogą być użyte bezpośrednio na lekcji. Książki można zamówić pod adresem
pabich@interklasa.pl