PAMIĘCI PROF. DR KRYSTYNY TRYUK

      Minęło kilka lat od chwili, gdy odeszła od nas na zawsze Pani Profesor Krystyna Tryuk – wieloletni wykładowca geometrii w Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
      Nauczała studentów wszystkich geometrii, jakie istnieją – od analitycznej, poprzez wykreślną, nieeuklidesowe a na różniczkowej kończąc.
  Była wspaniałym nauczycielem, zawsze spokojna, zrównoważona i wymagająca. Świetnie prowadziła wykłady.Nie korzystała nigdy z żadnych notatek, prowadząc tok rozumowania w sposób uporządkowany, logiczny i przejrzysty.
     Dla mnie i moich kolegów była wzorem wykładowcy i pedagoga.

 

Może dlatego, że była niezwykle skromną i uczciwą osobą, nigdy nie uzyskała tytułu profesora, pozostając do końca swej pracy docentem. Wielu z promowanych przez Nią magistrów uzyskało później stopień doktora, lub tytuł profesora.

Zmarła 8 października 2002 roku.

Tak się składa, że byłem również w grupie magistrów matematyki promowanych przez Panią Prof. Krystynę Tryuk w 1973 r w Akademii Pedagogicznej (wówczas jeszcze Wyższej Szkoły Pedagogicznej) w Krakowie.

Dziś chciałbym wyrazić uczucie szacunku i pamięci przypominając Jej sylwetkę wszystkim tym, którzy Ją znali, a teraz pamiętają i cenią.

 Oto, co o Pani Profesor Tryuk pisze dr Ewa Lubaś – Jej współpracownik i kontynuator
Jej geometrycznych idei:

Dr Krystyna Tryuk urodziła się 19 marca 1919 roku w okolicy Pabianic. Studia matematyczne ukończyła w 1945 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim pisząc pracę magisterską z zakresu geometrii u profesora Stanisława Gołąba. Tytuł doktora filozofii matematyki uzyskała w 1952 r., kandydata nauk matematycznych w 1956 r, a w 1960 roku uzyskała tytuł docenta w Akademii
Górniczo Hutniczej.

Pracowała w latach 1938-1939 w VII Gimazjum w Krakowie, w 1939 – 1940 w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Pabianicach a w latach 1947 – 1950 w Gimnazjum im. Królowej Wandy w Krakowie.

Od 1951 do 1961 związana była z Akademią Górniczo - Hutniczą pracując równocześnie w Wyższej Szkole Pedagogicznej na stanowisku wykładowcy kontraktowego, by wreszcie od 1961 r. poświęcić się całkowicie wykładom na tej uczelni.

Gdy odeszła 30 września 1992 roku na emeryturę, nie przeszkodziło Jej to utrzymywać dalsze kontakty z uczelnią do 1992 roku.

 

Prof. dr Krystyna Tryuk specjalizowała się w dziedzinie geometrii różniczkowej i z tej dyscypliny prowadziła wykłady monograficzne i seminaria magisterskie. Wypromowała ok. 150 magistrów matematyki, była uczestnikiem licznych konferencji naukowych, organizowanych przez Instytut Matematyki Polskiej Akademii Umiejętności. Uczestniczyła również w Międzynarodowym Kongresie Matematycznym w Sztokholmie w 1962 roku.

 

 Za swą działalność naukowo – dydaktyczną i wychowawczą odznaczona została
Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski i otrzymała liczne
nagrody rektorskie.

Krystyna Tryuk była wzorem pracowitości, systematyczności, staranności i dokładności, uczciwości i sprawiedliwości. Troszczyła się o rozwój naukowy młodej kadry i młodzieży, jej przygotowanie do późniejszej pracy dydaktycznej oraz wychowawczej.
Rozumiała ich problemy osobiste i pomagała je rozwiązywać.
Była wymagająca ale i wyrozumiała.
W Jej osobie Instytut Matematyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie utracił wspaniałego nauczyciela, wychowawcę, przyjaciela i człowieka wielkiego serca.

 

Dla nas, uczestników seminarium magisterskiego nazywana Babcią, była niezwykłą osobą.  Zawsze spokojna, stanowcza, krytyczna, ale wybaczająca błędy.
Zmuszała nas swoją pracowitością i zaangażowaniem do tego samego. Wystarczyło, że popatrzyła na nas swoimi wielkimi, głębokimi niebieskimi oczyma nieco zdziwiona, ale nie zdenerwowana, a już rozumieliśmy, że coś jest nie tak.

Pamiętam, gdy w trakcie pisania pracy dyplomowej konsultowaliśmy się z Nią w jej mieszkaniu, opowiadała o podróżach do Mongolii i innych dalekich krajów Wschodu, które Ją niezwykle interesowały. W przypadku trudności z odnalezieniem literatury (czasem była ona tylko po włosku) pożyczała nam książki ze Swojego księgozbioru.

Była wymagająca, a my nie śmieliśmy cokolwiek „zawalić”, więc wszystko było w swoim czasie. Cała nasza grupa obroniła się w ciągu kilku czerwcowych dni w pełnym komplecie.

W naszych oczach na zawsze pozostanie w pamięci jako wspaniały wykładowca, erudyta wiedzy geometrycznej wysokiej klasy i prawdziwy pedagog, który nauczył nas rozumieć, nauczać i lubić geometrię.

Jeśli jesteś promowanym przez  Panią Prof. Krystynę Tryuk, a nie pamiętasz tematu
swojej pracy magisterskiej, zajrzyj poniżej – tutaj znajdziesz również swoich kolegów
z seminaryjnej ławki:

LISTA WSZYSTKICH MAGISTRANTÓW PROMOWANYCH PRZEZ  PROF. KRYSTYNĘ TRYUK

1958 r.
01.    S. Serafin            "Geodetyki na par. obrotowych przy słabych założeniach co do regularności południka"
1959 r.
02.    F. Łata                "Całkowity błąd mapy przy zniekształceniach długości, pól i katów"
03.    J. Witkowski       "Powierzchnie, których geodetyki i tylko geodetyki spełniają warunek W: normalne do powierzchni
                                        poprowadzone wzdłuż krzywej leżącej  na powierzchni są równoległe do stałej płaszczyzny"
04.    J. Jankowski      "Linie geodezyjne na kuli i pseudosferze"
05.    Z. Buszta             "Geodetyki na powierzchniach rozwijalnych i po ich rozwinięciu na płaszczyznę"
1960 r.
06.    H. Kąkol             "Zmiana krzywizny geodezyjnej krzywych na powierzchniach przy odwzorowaniu konforemnym"
07.    J. Posch             "Zmiana krzywizny Gaussa przy odwzorowaniu konforemnym"
08.    A. Wilk                "Odwzorowanie konforemne kuli i elipsoidy na płaszczyznę"
09.    J. Dychus            "Linie geodezyjne na kwadrykach"
1961 r.
10.    J. Matusz            "Odwzorowanie sferyczne"
11.    K. Martuś            "O odwzorowaniach sferyczno konforemnych"
12.    J. Kamińska       "Powierzchnie prostokreślne" 
13.    W. Domka          "Krzywe na powierzchniach obrotowych"
14.    S. Kołodziej        "Koło ściśle styczne"
15.    J. Drwal               "Krzywa środków kul ściśle stycznych"
16.    W. Wójcik           "Ewoluty i ewolwenty krzywych płaskich"
17.    K. Sarot               "Ewoluty i ewolwenty krzywych przestrzennych"
1963 r.
18.    J. Pawluś            "Powierzchnie obrotowe o stałej, różnej od zera krzywiźnie Gaussa"
19.    H. Połcik             "Powierzchnie o stałej krzywiźnie średniej różnej od zera"
20.    T. Król                 "Krzywe o układach pseudofrenetowych"
21.    J. Ozga                "Pseudo-krzywizny krzywej i jej pseudo-naturalne równania"
22.    E. Marszał           "Badanie krawędzi zwrotu jednoparametrycznej rodziny płaszczyzn"
23.    J. Wójcik              "Równoległę przeniesienie w sensie Levi-Civita
24.    J. Laut                 "Równania Codazzi-Mainardi"
25.    J. Klusek             "Cylindroidy"
26.    W. Frańczak       "Powierzchnie Monge'a"
27.    T. Paździora       "Podstawy rachunku tensorowego i jego zastosowanie w geometrii analitycznej"
1965 r.
28.    Z. Adydan           "Obwiednie i ich własności"
29.    Z. Jankowski      "Powierzchnie Joachimstalla"
30.    T. Krzyżek           "Powierzchnie minimalne"
31.    E. Lubaś             "Zastosowanie rachunku tensorowego do algebry i geometrii analitycznej"
32.     M. Sowa            "Twierdzenia całkowe związane z krzywizną Gaussa i krzywizną średnią"       

1966 r.

33.     I. Gajer               "Pewne uwagi dotyczące n-wymiarowych przestrzeni Euklidesa i Riemanna"

1667 r.

34.     H. Steffel           "Pewien sposób ścisłego wprowadzania geometrii analitycznej"

35.    A. Żuławska       "Metody sprowadzania macierzy do postaci jordanowskiej'

36.    Z. Czerepak       "Krzywizny wektorowe"

37.    M. Kisiel             "Kongruencje prostoliniowe"

38.    J. Jaworek         "Teoria krzywych w n-wymiarowej przestrzeni Euklidesa'

39.    T. Frankowska  "Powierzchnie prostokreślne"

40.    S. Mikuła            "Miejsce geom. środków kół ściśle stycznycj do krzywej"

1968 r.

41.    S. Babiec           "Miejsce geom. środków kul ściśle stycznycj do krzywej"

42.    J. Baranowski    "Badanie krzywych r1 = r0 + d

43.    J. Żabowski       "Symetria środkowa płaszczyzny Łobaczewskiego"

44.    R. Zięba             "Geodetyki pseudosfery"

45.    K. Cięciwa        "Ekwidystanty w konforemnym modelu geometrii Łobaczewskiego"

46.    E. Chrapek        "Projekt wykładu geometrii Łobaczewskiego"

47.    E. Brodzik          "Loksodroma na sferze"

48.    M Dudek            "Pewne zagadnienia związane z obwiednią jednoparametrycznej rodziny płaszczyzn"

49.    H. Żak                "Powierzchnie rozwijalne"

50.    B. Seweryn        "Pewne zagadnienia z geometrii przestrzeni zanurzonej"

51.    L. Szczygieł        "Odwzorowania izopowierzchniowe"

52.    Z. Kabat                                                pozostałe tematy pojawią się wkrótce

53.    M. Lewandowska                                przepraszam za mylnie wpisane nazwiska, jeśli się takie zdarzyły

54.    S. Chrzan

55.    J. Konopka

56.    Z. Bocheński

57.    D.Bodzioch

58.    Z. Markowicz

59.    K. Szczybura

60.    T. Szypajło

61.    S. Piekarz

62.    Z. Marecik

63.    K. Wachnicka

1969 r.

64.    Z. Szczepaniec

65.    G. Bernachy

66.    M. Wilkońska

67.    S. Stachoń

68.    A. Juszczyk

69.    E. Liberda

70.    W. Zygmunt

71.    Z. Zdankiewicz

72.    Z. Bielak

73.    B. Majchrzak

1970 r.

74.    H. Karp

75.    J. Kępski

76.    R. Buchowicz

1971 r.   

77.    R. Zieliński

78.    J. Węglarz

79.    H. Daszkiewicz

80.     ? . Kowalik

1972 r.

81.     ?. Jezierska

82.     ?. Kucharczyk

83.    ?. Trojan

84.    ?. Gałuszka

85.    ?. Sala

86.    ?. Rapacz

87.    ?. Harańczyk

88.    ?. Szelag

1973 r.

89.    Bronisław Pabich

90.    Halina Bielecka

91.    Andrzej Bujak

92.    Genowefa Pietruszka

93.    Mirosława Kuczera

94.    Bernardeta Osika

95.    Elżbieta Kamisińska

96.    Jerzy Śpiewak

97.    Elżbieta Trawińska

1974 r.

98.    Krystyna Sajecka

99.    Barbara Szal

100.  Danyta Suszyńska

101.  Barbara Płaneta

102.  Eugeniusz Panasiuk

103.  Anna Korkurewicz

104.  Andzrej Kalupa

105.  Ryszard Śliwiński

1975 r.

106.  Aleksandra Piekut

107.  Emilia Kędzierska

108.  Edward Zabrodzki

109.  Wiesława Pasiuk

110.  Krystyna Tlałka

111.  Elżbieta Tomaszewska

112.  Zofia Bogaczewicz

113.  Apolinary Koszlajda

114.  Zdzisława Medoń

115.  Małgorzata Strzałka

116.  Danuta Tiachnybok

1976 r.

117.  Józefa Antkiewicz

118.  Zofia Rudecka

119.  Elzbieta Bierówka - Grudzińska

120.  Marianna Bartkiewicz

121.  Maria Dela

122.  Urszula Filek

123.  Antonina Fulara - Skrzeczyńska

124.  Barbara Piątkiewicz - Kokoszka

125.  Halina Wiraszkiewicz

1977r.

126.  Barbara Krasnodębska

127.  Barbara Zubek

128.  Irena Gwóźdź

129.  Elżbieta Jodłowska

130.  Zdzisława Boroń

131.  Zdzisłąwa Sypiańska

132.  Krystyna Fuś - Surmańska

133.  Jerzy Maciejowski

134.  Bożena Orłowska

135.  Maria Maciejewska

1978 r.

136.  Helena Kasperska

137.  Maria Ślęczka - Bojko

138.  Emilia Gwizdała - Bartoń

139.  Magdalena Skucińska

140.  Maria Dyda

1979 r.

141.  Tadeusz Kozak

142.   Ewa Cieśla

143.  Jadwiga Magiera

144.  Maria Kijak

145.  Maria Bajorek

146.  Lidia Bulaga

147.  Marcin Gacek

148.  Marek Stefański

1980 r.

149.  Anna Jurek

150.  Danuta Kutek

151.  Bogumiła Warzecha

152.  Ewa Lelito

153.  Maria Kornakiewicz

154.  Stanisław Frąc

155.  Elżbieta Biel

156.  Zofia Skrobot

157.  Bogumiła Jaglarz

158.  Małgorzata Gomółka

1982 r.

159.  Wiesław Jurczyński

160.  Tadeusz Niemiec

161.  Lucyna Klunia

162.  Iwona Domagała

163.  Danuta Druciak

1984 r.

164.  Mieczysław Sejmej