Firma Brand IT specjalizuje się w tworzeniu narzędzi do wizualizacji myśli i strukturalnego zarządzania informacją. Koncentruje się na szkoleniach i oprogramowaniu komputerowym wspierającym techniki: Mind Mappingu, Concept Mappingu i Oval Mappingu. Swoją ofertę kieruje w szczególności do instytucji edukacyjnych, jednostek administracji państwowej oraz firm branży IT, bankowości, finansów, przemysłu, handlu i telekomunikacji.

Firma, promując nowoczesne techniki uczenia się i zdobywania wiedzy, aktywnie wspiera rozwój polskiej edukacji. Współpracuje w tym zakresie z wieloma organizacjami, również studenckimi. Należą do nich m.in. AIESEC, ELSA i WIGGOR. Nauczyciele, którzy brali udział w warsztatach Interkl@sy "Komputer jako narzędzie poznawcze", podczas uroczystości podsumowania projektu otrzymali, ufundowane przez Brand IT, specjalne programy do budowania map myślowych o nazwie MindMapper Professional PL.

Technikami i narzędziami do Mind Mappingu firma Brand IT pragnie zainteresować nie tylko uczniów i nauczycieli, ale także pracowników innych jednostek dydaktyczno – wychowawczych. Metoda, polegająca na odręcznym lub komputerowym sporządzaniu map myśli, ma szerokie zastosowanie w różnych obszarach edukacji, gdyż w znacznym stopniu przyspiesza zapamiętywanie nowych informacji oraz ułatwia porządkowanie i utrwalanie wiedzy. Pomaga rozwijać kreatywność, uczy planowania i umiejętności logicznego, przestrzennego myślenia.

Firma Brand IT, będąca dystrybutorem oprogramowania służącego do tworzenia map myśli, chcąc zwiększyć jego dostępność, przygotowała dla edukacji specjalną ofertę cenową. Spośród programów adresowanych dla uczniów i placówek oświatowych na szczególną uwagę zasługują: program MindMapper Professional w wersji polskiej, dedykowany przede wszystkim uczniom i studentom oraz NovaMind w wersji edukacyjnej przeznaczony na potrzeby placówek edukacyjnych i nauczycieli. NovaMind jest produktem pracującym na platformie MAC OS.

Oferta firmy Brand IT jest ciągle wzbogacana i uzupełniana o nowe elementy. Produkty i usługi przez nią proponowane to najbardziej innowacyjne a zarazem najskuteczniejsze rozwiązania, służące zwiększaniu efektywności nauki i pracy. W celu uzyskania bieżących informacji o promocjach i dostępnych produktach zapraszamy na naszą stronę internetową: www.brand.com.pl.