Muzyka - Zespoły ludowe


           Na terenie Ziemi Chrzanowskie działają zespoły folklorystyczne utrwalające dawną kulturę ludową regionu. W swoich programach prezentują bogactwo obrzędów i zwyczajów ludowych. Ocalają od zapomnienia teksty pieśni, przysłów, porzekadeł i bajek ludowych. Wielokrotnie ich działalność była doceniana nagrodami na ogólnopolskich konkursach folklorystycznych.

Bolęcinianie
Płocanki
Lgocanki
Dulowiacy
Grojcanie
Macierzanki
Gromcaneczki
Balinianki
Płazianki
Luszowianki
Stroje Podziękowania Zwyczaje i wierzenia Muzyka Przewodnik Bibliografia Literatura Architektura Opis regionu Autorzy