ZESPÓŁ PIEŚNI I TANCA "OBERTAS"

W pięknym, gotycko-renesansowym Zamku ma swoja siedzibą Szydłowiecki Ośrodek Kultury.
Od 1984 roku istnieje w nim Zespół Pieśni i Tańca „Obertas”. Członkami zespołu są dzieci i młodzież szydłowieckich szkół. Kapelę tworzą muzycy profesjonalni. W programie ZPiT „Obertas” znajdują się tańce i pieśni regionów opoczyńskiego, świętokrzyskiego, krakowskiego, Lachów Sądeckich oraz pieśni i tańce narodowe.
Zespół brał udział w wielu imprezach i konkursach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, zdobywając uznanie publiczności oraz liczne nagrody i wyróżnienia.
„Obertas” koncertował w Czechach, Niemczech, na Słowacji oraz w wielu miastach i miasteczkach Polski.
Założycielami i prowadzącymi Zespołu są:
Choreograf – Zygmunt Klepaczewski,
chórmistrz – Danuta Klepaczewska
oraz kierownik organizacyjny – Krzysztof Janiszewski.

"Obertas" w czasie próby "Obertas" w czasie próby
"Obertas" w czasie próby "Obertas" w czasie próby
"Obertas" w czasie próby "Obertas" w czasie próby

 

powrót