POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE
Przez powiat dębicki przebiegają dwie jednostki geograficzne. Są to: Kotlina Sandomierska oraz Pogórze Karpackie. W skład Pogórza Karpackiego wchodzą: Pogórze Ciężkowickie, Pogórze Strzyżowskie oraz Dolina Dolnej Wisłoki. Jeśli natomiast chodzi o Kotlinę Sandomierską, to w jej skład wchodzą: Płaskowyż Kolbuszowski, Płaskowyż Tarnowski i Rynna Podkarpacka.POŁOŻENIE KOMUNIKACYJNE

Przez powiat dębicki przebiega jedna droga międzynarodowa. Jest to droga E40, która łączy zachód Europy ze wschodem. Droga nr 73 biegnąca z Pilzna do Jasła jest to droga krajowa. Drugą drogą krajową w naszej gminie jest droga z Dębicy do Tarnobrzega. Poza tymi drogami przez nasz powiat przebiega jeszcze bogata sieć dróg lokalnych. Planowana jest budowa autostrady nr 4, która ma przebiegać przez Gminę Czarna i Żyraków.

POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE
Powiat dębicki leży w Polsce w województwie podkarpackim. W powiecie znajduje się 6 gmin. Są to: Gmina Brzostek, Gmina Czarna, Gmina Dębica, Gmina Jodłowa, Gmina Pilzno i Gmina Żyraków. W powiecie znajdują się tylko dwa miasta: Dębica w Gminie Dębica oraz Pilzno w Gminie Pilzno.

RZEŹBA TERENU

Na terenie powiatu występują równiny, faliste pagórki. Płaskowyż Tarnowski oraz Kolbuszowski są to równiny o wysokościach od 200 do 260 m n.p.m. Obniżeniem jest pradolina podkarpacka ciągnąca się wzdłuż podnóża Karpat, od Dunajca za Tarnowem, po Dniestr na Ukrainie. Wyższe wzniesienia występują na Pogórzu Strzyżowskim i Ciężkowickim. Wynoszą one od 350 do 500 m n.p.m., a najwyższy punkt w powiecie dębickim to pasmo Klonowej Góry(525 m n.p.m.).


WODY POWIERZCHNIOWE
Główną i największą rzeką regionu jest Wisłoka. Prawie wszystkie pozostałe rzeczki i potoki znajdują się w jej dorzeczu. Jej długość w rejonie to 52,8 km. Rzeka jest dość znacznie zanieczyszczona. 70 % to wody 3 klasy, a 30% pozaklasowe. Do Wisłoki wpadają m.in. Kamionka, Dulcza, Ostra, Czarna, Wielopolka.

 

 

KLIMAT
Powiat dębicki to pogranicze dwóch dzielnic klimatycznych: sandomiersko-krakowskiej i karpackiej. Klimat na południu regionu jest nieco cieplejszy. Średnie temperatury wynoszą: stycznia 3,6 na północy i 2,2 na południu, lipca 18,2 w obu strefach, a roczna 6-8,5. Okres wegetacyjny w jednej i drugiej dzielnicy trwa od 210 do 220 dni. Roczna suma opadów to około 700-800 mm, a pokrywa śnieżna zalega średnio 80-85 dni w roku, nieco dłużej na obu pogórzach.

ŚWIAT ROŚLINNY I ZWIERZĘCY
Fauna i flora rejonu jest niezwykle bogata i zróżnicowana. Dominuje las wyżynny. Przeważają w nim liściaste gatunki drzew: buk, dąb, olsza, jodła. Na północ od Dębicy i Pilzna występuje głównie bór mieszany (sosna, dąb, modrzew). Sporadycznie występują również inne rodzaje drzewostanu: las mieszany świeży, bór mieszany wilgotny, bór świeży, las świeży, las mieszany wilgotny, ols, las wilgotny, ols jesionowy, bór wilgotny, bór mieszany bagienny. W lasach dębickich spotkamy: sosnę - 52,5 %, buka - 26,3 %, jodłę -10,0 %, dęba - 5,4 %, olszę czarną - 2,8 % oraz modrzewia, świerka, jesiona, graba, brzozę, osikę i trześnię. Na ziemi dębickiej istnieją trzy leśne rezerwaty florystyczne: Torfy, Słotwina, Kamera. Do chronionych roślin na naszym terenie należą: bluszcz pospolity, czosnek niedźwiedzi, bagno zwyczajne, cebulica dwulistna, obrazki plamiste, ciemiężyca zielona.

Świat zwierzęcy jest równie bogaty. Na terenie powiatu dębickiego spotkać można: jelenia, sarny, łosia, lisa, dzika, zająca, kuny, łasice, gronostaja, tchórza, bobra, piżmaka, jeża, borsuka, wiewiórki, popielice, ryjówki. Z płazów występują: żmija zygzakowata, zaskroniec, padalec, jaszczurka, salamandra plamista; z ptaków: bażanty, kuropatwy, jastrzębie, gołębiarze, myszołowy, kwiczoły, sowy, puchacze, cietrzewie, głuszce, szpaki, rybołowy, pustółki, kobuzy, kopczyki, krogulce, skowronki, jaskółki, słowiki, szczygły, dzięcioły, drozdy, pliszki, sikorki, czyżyki, szpaki, kukułki, przepiórki, czajki, turkawki, sójki, wrony, bociany(również czarne).

BOGACTWA MINERALNE
Z surowców mineralnych na terenie powiatu dębickiego znaleźć możemy: iły na Wolicy w Dębicy, piaski w Jaworzu, żwiry w Grabinach i w Kleciu.

 
do góry

Przejdź do galerii zdjęć


Zobacz Galerię

Q U I Z
Chłopiec idąc do dziewczyny na zmówiny niósł ze sobą:
wódkę i zakąskę
chleb i sól
kwiaty i pierścionek

 

mapa strony