Historia Gminy Dobrzeń Wielki

 

    

    

 

    Pierwsze wzmianki miejscowościach naszej gminy dotyczyły nadania przeniesienia do Czarnowąs klasztoru św. Norberta z 1228 roku . Wymienia on również miejscowości Dobrzeń  Mały  i Dobrzeń Wielki .Odkrycia archeologiczne wskazują na bytowanie ludzi w tych okolicach już w V wieku p.n.e. Tereny te były często nawiedzane przez powodzie ,pokrywały je nieprzebyte lasy, co powodowało częste migracje ludności .Wsie były zorganizowane , bo miały dziedzicznych sołtysów, świadczyły feudalne powinności wobec księcia , później klasztoru . Były bardzo biedne i zacofane

Indeks chronologiczny najważniejszych wydarzeń historycznych od roku 1228 do chwili obecnej :

-1228; przeniesienie z Rybnika do Czarnowąs klasztoru św. Norberta . Pierwsza wzmianka o Dobrzeniu  Wielkim w dokumencie księcia opolskiego Kazimierza

 -1241; przemarsz Tatarów przez nasze okolice , bitwa pod Legnicą

 -1243; 15 października umiera Jadwiga Śląska , późniejsza patronka Śląska

 -1268; pierwsza wzmianka o Chróścicach

  -1279 ; Dobrzeń Wielki otrzymuje „prawo niemieckie” od księcia opolskiego Bolesława             

  -1318 Dobrzeń Mały otrzymuje prawo niemieckie 

 -1321 włączenie  Chróścic do Księstwa Opolskiego 

 -1401 zmarł Książe Władysław Opolczyk  ,

 -1450 pierwsza wzmianka o Krzanowicach  [ dotyczy dziesięciny dla klasztoru ]

 -1607 budowa młyna wodnego „Na Kupie’’, w Chróścicach 

-1643 armia protestancka plądruje klasztor i okoliczne wsie 

-1658 wybudowano drewniany kościół św.Rocha w Dobrzeniu Wielkim 

 -1667 groźna powódź

 -1897wybudowano kościół  w Kup

 -1909 uruchomiono kolej z Opola do Wrocławia 

 -1921 plebiscyt na Śląsku 

-1923  kryzys w Niemczech , szczytowa faza inflacji 

-1932  ukończenie budowy klasztoru św. Franciszka w Dobrzeniu Wielkim

-1934 zakończenie budowy kościoła św. Katarzyny

-1945  21 stycznia Armia Czerwona wkracza do gminy

-1953  powstaje Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzeniu Wielkim  

-1988  oddano do użytku Urząd Gminy w Dobrzeniu Wielkim 

-  1990 pierwsze demokratyczne wybory  samorządowe

-1995 oddano do użytku nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobrzeniu Wielkim

-  1997 wielka powódź