"Regionalna kultura muzyczna"

 

    Folklor opolski to źródło trwałych wartości artystycznych i jeden z najpiękniejszych dokumentów polskości tej ziemi. Śląską pieśnią ludową zainteresowali się już w drugiej połowie XIX w. niemieccy  badacze folkloru. Jeden z niemieckich pisarzy, M. Waldau, stwierdził wówczas, że śląskie pieśni ludowe nie ustępują pod względem nastroju, obrazowości i melodyjności innym pierścieniom, a często je nawet przewyższają.

 

Gąsior

  

Niedaleko jeziora
Pasło dziewczę gąsiora.
Pasło, pasło od raniusieńka
Do wieczoreńka – gąsiora

 

Opis tańca:
    Melodia tańca jest dwuczęściową w takcie 2/4. Część I, melodia A – 8 taktów; część II – melodia B – 8 taktów. Taniec tańczy się parami po obwodzie koła. Ustawienie początkowe – tańczący stoją obok siebie trzymając się za ręce (koło związane).

 

Grożony

 

Poszło dziewczę po ziele, po ziele, po ziele
Nazbierało niewiele, niewiele, nie
Przyszedł do niej braciszek,
Połamał jej koszyczek,
Ej ty ty, ej ty ty,
Za koszyczek zapłać mi

 

Opis tańca:
    Melodia tańca dwuczęściowa w takcie
2/4. Część I, melodia A – 8 taktów, część II, melodia B – 12 taktów. Ustawienie parami na obwodzie koła. Tańczący trzymają się za ręce.

 

Koziorajka

 

Pasła kozy wedle brzozy
na zielonym trawniczku
A, że śmiała, powiedziała:
Zatańczmy se Jureczku!
Hej – ha! Hej – ha! Tra la la la la...

 

 Opis tańca:
    Ustawienie początkowe jak w poprzednim tańcu. Taniec równie tańczy się trójkami. Uchwyt „haczyki”. Melodia składa się z trzech części.

 

Litera

 

Jakem chodził do szkoły,
Uczyłem się litery,
Raz i dwa, trzy cztery
To są piękne litery

 

Opis tańca:
    Melodia jednoczęściowa składa się z 8 taktów; przy powtórzeniu następnika obejmuje 12 taktów.Takt 2/4. Ustawienie początkowe – tańczący w parze ustawieni są naprzeciw siebie.Podają sobie ręce, przy czym tancerz podtrzymuje ręce tancerki.

 

Nie Chcę Cię Znać

 

 Nie chce Cię, nie chcę Cię, nie chcę Cię znać,
Chodź do mnie, chodź do mnie, rączkę mi dać!
Prawą mi dać, lewą mi dać
Będziemy razem tańców

 

 Opis tańca:
    Melodia dwuczęściowa w takcie ¾. Część I, melodia A – 8 znaków, część II, melodia B – dwa razy po 8 taktów. Ustawienie początkowe – pary stoją na obwodzie koła. Tańczący stoją naprzeciwko siebie. Dłonie złożone na biodrach.

 

Trojak

 

 Zasiali górale owies, owies
od końca do końca, tak jest, tak jest.
Zasiali górale żyto, żyto
od końca do końca wszystko, wszystko. 

W polu stoją dwa mendele
w domu dwa, w domu dwa
U sąsiada szwarnych dziouszek
gromada, gromada

 

 Opis tańca:
    Melodia dwuczęściowa o wyraźnie kontrastujących częściach. Ustawienie początkowe – taniec ten tańczy się trójkami. Tworzy je tancerz stojący w środku i dwie tancerki po jego boku. Tancerz trzyma tancerki za ręce.

 

Stara Baba

 

Powiedz, stara babo, po czym grabie są ?
Powiedz, stara babo, po czym grabie są ?
Po dwa, po trzy i po cztery
Kiere lepsze są.

 

Opis tańca:
    Melodia dwuczęściowa w takcie 2/4. Każda składa się z  8 taktów. Tańczący stoją obok siebie (ręce splecione przed sobą lub uchwyt jak do poloneza); przodem zwróceni są w pierwszym kierunku (chłopiec bliżej środka).

 

Krakowianka Ze Śląska Opolskiego

 

    Krakowianka jest tańcem znanym na Śląsku Opolskim dwu odmianach tańczących przy tej samej melodii. Taniec składa się z dwóch przeplatających się motywów ruchowych, z których każdy trwa osiem taktów. Szesnastotaktową melodię powtarza się wielokrotnie. Tempo szybkie.

 

Opis tańca:
    Tańczący ustawiają się para za parą na linii koła. Tancerz tyłem do środka koła, tancerka naprzeciwko partnera - oboje bokiem  zwróceni w kierunku tańca. Tancerz prawą dłonią ujmuje lewą dłoń tancerki, oboje noszą złączone dłońmi ręce w bok do poziomu.

 

Nuty:

 

Biografia
Maria Stroińska