Tymczasem dzięki otwarciu Izby zaczęliśmy sobie uświadamiać, co w istocie znaczą słowa „nasz region”, że jest to przede wszystkim wspólna przeszłość i dorobek wielu pokoleń ludzi, którzy tu kiedyś, na tej ziemi, żyli, pracowali, tworzyli, dostosowując się do otaczającej ich przyrody.

Jaka więc jest nasza Regionalna Izba, co się n nią składa?

Zaczęliśmy od malowania ścian i prac porządkowych, ustawiania zgromadzonych eksponatów:

punktor

przed budynkiem szkoły stoi kierat i maszyny rolnicze,

 

Fot. 1 Myślakowice. Izba Tracycji Ludowych. Kierat.

 
 

Fot. 2 Myślakowice. Izba Tracycji Ludowych. Maszyny i narzędzia rolnicze.

 
 
 
punktor

w ganku- płoty chruściaki wykonane przez uczniów,

 

Fot. 3 Myślakowice. Izba Tracycji Ludowych. Chruściaki.

 
 

Fot. 4 Myślakowice. Izba Tracycji Ludowych. Chruściaki.

 
 
 
punktor

w drugiej izbie sprzęt gospodarczy (słomianki na zboże, sieczkarnie, sochy...),

 

Fot. 5 Myślakowice. Izba Tracycji Ludowych. Słomianki na zboże.

 
 

Fot. 6 Myślakowice. Izba Tracycji Ludowych. Socha.

 
 
 
punktor

w trzecim pomieszczeniu zgromadzone są narzędzia do obróbki lnu,

 

Fot. 7 Myślakowice. Izba Tracycji Ludowych. Narzędzia do obróbki lnu.

 
 

Fot. 8 Myślakowice. Izba Tracycji Ludowych. Narzędzia do obróbki lnu.

 
 
 
punktor

dalej izba kuchenna z oryginalnym piecem do chleba i warsztatem tkackim,

 

Fot. 9 Myślakowice. Izba Tracycji Ludowych. Izba kuchenna.

 
 

Fot. 10 Myślakowice. Izba Tracycji Ludowych. Warsztat tkacki.

 
 
 
punktor

piąte pomieszczenie to izba opoczyńska; tu stoi stół, kuferek na odzież. Po bokach dwa drewniane łóżka i kolebka na ścianie barwny dywan i święte obrazy. Przy suficie pająk ze słomy i bibułowych kwiatów,

 

Fot. 11 Myślakowice. Izba Tracycji Ludowych. Izba opoczyńska.

 
 

Fot. 12 Myślakowice. Izba Tracycji Ludowych. Kuferek na odzież.

 
 
 
punktor

w szóstej izbie znajdują się reprodukcje map i fotografii.

 

Fot. 14 Myślakowice. Izba Tracycji Ludowych. Reprodukcja fotografii strej wsi.

 
 

Fot. 15 Myślakowice. Izba Tracycji Ludowych. chałupa z XIX w.

 
 
 

W tym miejscu warto dodać, że podczas otwarcia izby dziecięcej zespół ludowy pod kierunkiem Pana Jana Czerskiego nauczyciela muzyki i Bożeny Wielgus- dyr. szkoły zaprezentował program składający się z trzech części:

Pana Jana Czerskiego przygrywającego na harmonii wspomagali wiejscy muzykanci z Myślakowic:

 

Fot. 16 Myślakowice.Wystąpienie dyr. Bożeny Wielgus.

 
 

Fot. 17 Myślakowice. Jan Czerski (harmonia) w towarzystwie wiejskich muzykantów z Myślakowic