Teksty piosenek dyngusowych

Różne były sposoby rozpoczynania i śpiewania po dyngusie. Najczęściej śpiewający rozpoczynali od formy zapytania – czy mogę zaśpiewać, i od życzeń.

 

1.   A cy śpicie cy nie śpicie,
cy num śpiewać pozwolicie

 

2.   Do tego tu dumu wstympujemy
zdrowia, scynścia winsujemy.

 

3.   Winsujemy wesołego
od Pana Jezusa od samego

 

4.   Od Pana Jezusa od Maryi
wynieś num dyngus Pani gospodyni

 

 Poza szczęściem i zdrowiem, zwłaszcza dla młodych dziewcząt w domu były życzenia szybkiego i szczęśliwego zamążpójścia.

 

1.      Na zieluny łunce wruna jaje pieła
Zeby ci sie matko córka ozynieła.

 

2.      A jak sie ozyni bedzie sobie panium
Bedzie una jeździć bryckum malowanum.

 

3.      Bryckum malowanym, daseckim nakrytum
Bedzie una panium, nie wiejskum kobitum.

 

Śpiewający w formie półżartobliwej śpiewali jakiego podarunku się spodziewają i co dobrego za spełnienie tych życzeń czeka domowników. Oto przykłady takich właśnie oczekiwań ze strony śpiewających i życzeń domowników.

 

1.      A dejcie num dejcie całum łupe sera
zeby wum sie krowa do boru nie gzieła.

 

2.      Do boru nie gzieła, mleka nie gubieła
zeby sama do dum mleko przynosieła

 

3.      A dejcie num dejcie jajów osimnaście
zeby wum się kury nie kreły po chwaście.

 

4.      Po chwaście nie kreły, jajów nie gubiły
zeby sama do dum jaja przynosieły

 

5.      A dejcie num dejcie głowe baraniowum
to wum namówimy bogatum synowym.

 

6.      A dejcie num dejcie połowe prosińcia
to wum namówimy bogatego zińcia.

 

7.      A dejcie num dejcie te całum kiełbase
to bedzimy kochać te córecki wase .

 

W domach o których śpiewający wiedzieli, że zamieszkują ludzie starsi bardzo religijni dość powszechną formą było rozpoczynanie dyngusowych śpiewek od akcentów związanych z wiarą, z religią. W ten sposób pośrednio śpiewający zjednywali sobie życzliwość tych domowników.

Potem oczywiście śpiewali inne piosenki dyngusowe z wyjątkiem przewrotnych, czasem złośliwych.

 

1.      Poniedziałek rano, rano po gradusie
chodził sum Pan Jezus, chodził po dyngusie

 

2.      A my wszyscy mali zaroz powstawali
i Pana Jezusa my naśladowali.

 

3.      A my wstympujemy w malowane progi,
po których chodzieły Jezusowe nogi.

 

4.      Pani gospodyni podkówkamy stuko
dlo nos dyngusiarzy dobry dyngus suko.

 

5.      Suko una suko zeby wysukała
dlo nas dyngusiorzy dobry dyngus dała.

 

6.      Nie wynoś, nie wynoś jajecka jednego
bo sie pobijmy wszyscy koło niego.

 

7.      Wynieś ze num wynieś kope ośmnaście
To sie podzielimy na lipowym moście

 

8.      Na lipowym moście, na lipowy desce
wynieś ze num wynieś ze dwadzieścia jesce.

 

Po wręczeniu jajek, one przeważnie były podstawową formą wynagrodzenia, później wynagradzano słodyczami, dawano pieniądze, dyngusiarze obowiązkowo dziękowali też piosenką.

Jeżeli się zdarzyło, że nikt nie zareagował i nie wyniósł dyngusu, dyngusiarze potrafili zaśpiewać życzenia w formie uszczypliwej lub odchodzili bez słowa, może z cichą skrywaną przykrością.

 

 

1.      Dzinkujemy za te dary
coście num tu darmo dali.

 

2.      Darmo dali i nie załowali
zebyscie się za to do nieba dostali

 

3.      Do nieba dostali w niebie królowali
Na wieki, na wieki Boga oglundali.