Teksty piosenek okolicznościowych

Piosenki okolicznościowe (na różne okazje) zebrane i zapisane przez
red. Władysława
Bielskiego podzielone są na pięć sześć części:

 

Prezentujemy po kilka przykładów z każdej z nich.

 

 

Kawalerka

1.   Zebym  beł  sokołym
Siedziołbym w olsynie
Wiedziołbym jo, wiedzioł
O kazdy dziewcynie

 

2.   Porachuj dziewcyno
Gwiozdecki na niebie
Tyle jo wydeptoł
Drózecek do ciebie

 

3.  Przemówieła góra,
Przemówieła skała
Moja kochanecka
Przemówić nie chciała

 

4. Jaki jo bałamut,
Jak jo sie napije
Mamusie pod nogi
Córecke za syje

 

5. Mamusie pod nogi
Zeby nie wzbruniała
C
órecke za syje
Zeby buzi dała

 

6.   Ola, moja ola
Drózka kole pola
Tyndy przechodzieła
Kochanecka moja

 

7.   Zeby nie dziełuchy
Nie te kusiciele
Bełbym kapucynym
W tym nasym kościele

 

8.  Zabieli, zabieli
Słowika na lesie
Któz my od kochania
Słówecko przyniesie

 

9.   Mój Boze kochany
Jakie krótkie noce
Ide od dziewcyny
Skowrunek  świergoce

 

10. Leć głosie po rosie
Ku corny olsynie
Zanieś dobry wiecór
Dumbrowski dziewcynie

 

11. Powiadajum ludzie
Ze kochanie skodzi
Od kochania nikt nie umar
Tylko sie narodzieł

12. Za górum, za górum
Sum nie wiem za którum
Kozała przychodzić
Jo nie wim co robić

 

13. Nie pójde do dumu
Az będzie dziń bioły
Nie pójde do dumu
Ino do stodoły

 

14. Cimno nocka beła
Cimno me zdradzieła
Jak me kochanecka
Do dum prowadzieła

 

15.  Leć głosie po rosie
Ku polum, ku łunkum
Powiedz kochanecce
Ze jo sie nie błumkum

 

16. Jak sedym z muzyki
Kochanecka spała
Tylko my sie róza
w okinku kłaniała

 

17.Chłopcy, moje chłopcy
Jo wasa dziewcyna
Jak my sie co stanie
To wasa przycyna

 

18. Bijum ci me, bijum
Zabić me ni mogum
Bo me kochanecka
Zastawiła nogum

 

19. Nie bede sie zynieł
Az my sto lot minie
Az me do kobity
Przyciungnum na linie

 

20. Żeby cie chłopoku
Kula nie mineła
Ze my kolebecka
Niepotrzebno beła

 

21. Siecka  brzyncy, owies  brzyncy
Nie pojade już tam wincy
Takie chude, takie blade
Już tam wincy nie pojade

 

22.  Nie bede sie zynieł
Nie bede, nie bede
Az sie kawalerym
Nabede, nabede

24.Siekiera i pieła
Pilicum płyneła

Miołym kochanecke
To sie utopieła

 

25. Owce, moje owce
Niech wos pasie kto chce
Jo wos pas nie bede
Bo sie zynieł bede

 

26. Smutno dola moja
Smutno, zasmucuno
Wesoło nie będzie
Bo zbałamucuno

 

27. Zebyś beła moja
Kupiełbym ci skrzypce
Ale żeś nie moja
Zagroj se na nitce

 

28.  Duzo my zrobicie
Jak me ozynicie
Bede sobie sypioł
Przy swoi kobicie

 

29.W kumórecce sypium
Płachtum sie odziewum
Co sie płachta rusy
To jo sie spodziewum

 

30.Zbałamuciełeś me
Któz me teraz weźnie
Trzeba by takiego
Zebym beła jego

 

31.Co jo sie nachodzieł
Co jo sie nadreptoł
Co jo sie dziewcynie
Za uchym naseptoł

 

32.Z tamty struny na te
Przyseł ci ji łate
Przyseł ci ji ładnie
Już ji nie odpadnie

 

33 Dynum moje, dynum
W lesie pod choinum
Co chłopoki majum
To, jo tego ni mum

 

34 Dana moja, dana
Jesce raz dadana
W takim młodym wieku
Muse sypiać sama

Do góry

Na   woinke

1.  Rekrucie, rekrucie
Marne twoje zycie

Do wojska cie bierum
Co ci po kobiecie

 

2.  Płakała dziełucha
Trzy godziny w sini
Jak  ji kochanecka
Na woinke wzini

3. Do wojska me brali
Matula płakali
Tatulo ze strachu
Nasrali na dachu

 

4. Do wojska me bierum
Kosiule my syjum
Ty moja dziewcyno
Obsywoj ze my jum

5  Obsywoj ze my jum
Złotymy niciami
Zebyś me poznała
Mindzy żołnierzamy

 

6. Kiedy jo pojade
Na te woinecke
Z kimze jo zostawie
Swojum kochanecke?

 

Do góry

 

Koń

1.  Wio kuniu do dumu
Nie pij w strudze wody
Bo tam Dumbrowiunki
Umywały nogi

 

2.  Umywały nogi
Umywały rynce
Wio kuniu do dumu
Dum ci pić w stajence

 

3.  Wsiunde na kunika
Który letko niesie
Dogunie dziewcyne
W kalinowym lesie

 

 

4.  Kare kunie sprzedum
Rower sobie kupie
A dziewcyne i zyniacke
Zostawie w chałupie

 

5.  Kary kunik ,kary
Jesce sie karuje
Takie dziewce lubie
Co my nie załuje

 

 

6. Płakała dziewcyna
Co ni miała płakać
Puścieła kunika
Ni mogła go złapać

 

7.  Kuniki – karysie
Pobrykały my sie
Na cym ze pojade
Po swojum Marysie

 

8.  Sama dum, sama dum
Kunikowi siana
Sama go napoje
Bo go sie nie boj
e

 

Do góry

 

Bieda

 

1.     Powiedzieli ludzie,
Ze bieda umarła
Bieda loto po wsi
Oguna zadarła

 

2.     Dzieci, moje dzieci
Cośta me obsiadły
Ni jo sioł, ni oroł
Co bedzieta jadły?

 

3.    Jak zym sie zalecoł Sadełko wisiało
Jak zym sie ozynieł
Gdzieści sie podziało

 

4.     Jak zym sie zalecoł
Smazune, piecune
Jak zym sie ozynieł
To nie osolune

 

5.   Nic ni mum, nic ni mum
woda my zabrała
Tylko kochanecka
Nad
wodum została

 

6.      Kobeła sie oźrebieła
W stodole na buncie
Jesce źróbok roku ni mioł
Już  chodzieł  w chumuncie

 

7.     U mojego teścia
Jest morgów dwadzieścia
Cztery kunie w cugu
I do ciorta długu

8.    Wujowie, stryjowie
wiano obiecali
Jak im sie kocica
Na piecu ocieli

 

9.     Na piecu oroł, zyto sioł
Una płakała, un sie śmioł
Nie płac kobito, kobito
Dobro to rola na zyto

 

10.  Dobrze ojciec zrobieł
Ze my sprzedoł role
Bede sobie gwizdoł
Po pusty stodol

 

 

Do góry

 

inne

1.  Te Myślakowice
Na górecce stojum
Te Myślakowice
Całum Polske strojum

 

2.  Jechołym z Warszawy
Wstumpiłym do Rawy
Kupiłym trzewicki
Lo moi koślawy.

 

3.  Ta moja koślawo
Nie chciała w nich chodzić
Musiałym trzewicki
Do Rawy odwozić.

4.  Dali my ci dali
Kielisecek jedyn
Jo bym sobie wypieł
Ze dwadziescia siedym.

 

5.  Wesele, wesele
Ale nos niewiele
Sama rodzinecka
Same przyjaciele.

6.  Wódki my dać, wódki my dać
Bo my wiechcie z butów widać
 A cy widać, cy nie widać
Wódki my dać, wódki my dać

 

7.  Wesele, wesele
I jo tu, i jo tu
Zeby nie wesele
Nie beło by me tu.

 

8. Jak jo sobie wytne
Oberecka z nogi
Pójdum wiechcie z butów
A drzazgi z podłogi

Do góry