W tym miejscu prezentujemy przykłady piosenek i przyśpiewek typowych dla regionu opoczyńskiego. Zebraliśmy je przede wszystkim w oparciu o pamięć najstarszych mieszkańców nadpilicznych wsi, a jest ich dziesiątki, a nawet setki. Dotyczą różnych dziedzin codziennego życia ludzi, a także obrzędów, między innymi obrzędu "dyngusowego" i  "sobótkowego" .

Przyśpiewki "dyngusowe"

Przyśpiewki "sobótkowe"

Przyśpiewki na różne
okazje

 

Nasza mała nadpiliczna ojczyzna liczy sobie, co potwierdzają historyczne dokumenty setki lat. Ile jest, ile było w tym czasie piosenek, które śpiewali nasi praojcowie, a których nikt już nigdy nie pozna, bo nie zostały  przez nikogo zanotowane, ślad po nich zaginął.

Trzeba więc utrwalić – na piśmie, a w następstwie w pamięci – te melodie i przyśpiewki, które jeszcze słychać, choć coraz bardziej z oddali.

Uchroniliśmy to co jest jeszcze do uchronienia.

Fragment słowa wstępnego red. W. Bielskiego do zbioru
przyśpiewek z okolic Myślakowic pt. "Jak jo se zaśpiewum".