"Miotlarz"

 

     

Elementy tańca: krok polkowy w przód i w obrotach.

Ustawienie: tańczący w postawie swobodnej stoją w dwóch szeregach naprzeciwko siebie (jeden szereg tworzą tancerze, drugi tancerki).

Rekwizyt: "miotła"             

Część I, melodia A (8 taktów)   

Takty 1 - 8: jeden z tancerzy trzymając w ręku miotłę tańczy krokiem polkowym z podskokiem, pośrodku utworzonych szeregów. Tańcząc "zamiata" zawadzając umyślnie o nogi stojących tancerzy. W pewnym momencie porzuca miotłę, co jest sygnałem do łączenia się tancerzy i tancerek w pary. Tancerz, dla którego zabrakło tancerki, tańczy z miotłą.

Część II, melodia B (16 taktów)

Takty 1 - 16: wszystkie pary tańczą polkę w obrotach dowolnie po całej sali. W ostatnim takcie tańczący formują dwa szeregi, jak przy rozpoczęciu zabawy.