Dokumenty

Alternatywny Raport z realizacji Konwencji Ramowej Rady Europy o Ochronie Mniejszości Narodowych *.pdf
Nauczanie języka ukraińskiego w województwie olsztyńskim w latach 1962-1966 *.doc
Referat ZG UTSK na VIII Zjazd UTSK (1984 rok)
Stanowisko ZG ZUwP wobec próby zmniejszenia budżetu na 2002 rok
Oświadczenie (21 grudnia 2001 r.)
Stanowisko Rady Głównej (...) w sprawie prac w Sejmie RP nad Ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych
Z charakterystyki stanu bezpieczeństwa kraju...
Raport nr 22 z posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Bezpieczeństwa w Rzeszowie...
Instrukcja MZO dotycząca zasad osiedlania rodzin ukraińskich
Pismo Urzędu Wojewódzkiego Szczecińskiego do WUBP...
Pismo L.dz. D.II.2/106/56 wiceministra spraw wewnętrznych Z. Szneka
Układ między Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej...
Uchwała Prezydium Rady Ministrów - w sprawie przeprowadzenia deportacji Ukraińców w ramach akcji "Wisła"
Informator o nielegalnych i antypaństwowych organizacjach działających w Polsce w latach 1944-1956
Odezwa do Mieszkańców Ukrainy