Redakcja
Polskiego Portalu Edukacyjnego Interkl@sa

Fundacja - Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
Sekretariat Fundacji:
ul. Genewska 29
03-940 Warszawa
e-mail:
telefon: (+48) 694 848 246
fax: (22) 20 50 450

Aleksander Sierżęga
Redaktor naczelny
e-mail:

Milena Więckowska
Zastępca redaktora naczelnego
e-mail:

Maciej Szostek
Zastępca redaktora naczelnego
Redaktor/Webmaster
e-mail:

Tomasz Wilk
Redaktor/Webmaster
e-mail:

Kamila Stuglik
Dziennikarz/Współpracownik
e-mail:

dr Barbara Puszczewicz
Koordynator ds rozwoju zasobow edukacyjnych