Zasady promocji organizacji, firm i instytucji partnerskich
na łamach Polskiego Portalu Edukacyjnego Interkl@sa
www.interklasa.pl

W roku 2001 Interkl@sa we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności i z pomocą Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego przy Polskiej Akademii Nauk, stworzyła pierwszy w Polsce niekomercyjny portal edukacyjny. Jego zasoby obejmują wiele tematycznych serwisów edukacyjnych, ponad 5000 publikacji cyfrowych i artykułów oraz materiały audio-video. Portal posiada ponad 20 000 zarejestrowanych użytkowników, ponad 40 000 subskrybentów biuletynów, a średnia miesięczna liczba odsłon stron przekracza 8 milionów. Liczba uzytkownikow (cookies) przekracza miesiecznie 660 tysięcy. Zasoby portalu tworzą nauczyciele, organizacje pozarządowe, firmy i ośrodki akademickie. W roku 2002 i 2003 zasoby portalu powiększyły się o referencyjne zasoby edukacyjne serwisu 6plus (6plus.interklasa.pl) i Eduseek (eduseek.interklasa.pl). Oba przedsięwzięcia funkcjonowały wcześniej na komercyjnych zasadach, które w przypadku serwisów edukacyjnych nie sprawdziły się. Integracja (techniczna, merytoryczna i organizacyjna) tych serwisów sprawiła, że portal Interkl@sa stał się największą internetową platformą edukacyjną w Polsce.

Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa jest inicjatywą niekomercyjną i jako taki nie zamieszcza reklam. Zgodnie z zasadami partnerstwa publiczno-prywatnego Interkl@sa współpracuje z wieloma organizacjami i firmami komercyjnymi przy realizacji wspólnych, konkretnych projektów edukacyjnych. Informacje o podjętej współpracy i projektach zamieszczane są na łamach portalu Interkl@sa i w tym kontekście możliwa jest promocja firm i instytucji partnerskich. Szczegółowe warunki współpracy każdorazowo określone zostają w porozumieniu o współpracy, które zawierane jest pomiędzy Sekretariatem Programu Interkl@sa a daną instytucją.

Informacja o podjętej współpracy
Portal Interkl@sa informuje o współpracy z partnerami i projektach edukacyjnych prowadzonych dzięki takiej współpracy. Nazwa partnera, jego logo pojawiają się na łamach portalu Interkl@sa w kontekście danego przedsięwzięcia edukacyjnego, realizowanego wspólnie przez Interkl@sę i daną instytucję partnerską. Dotyczy to w szczególności konkursów oraz sponsoringu nagród i uroczystości, przekazywania materiałów wzbogacających zasoby edukacyjne portalu, darowizn oprogramowania na rzecz Biblioteki Multimedialnej Interkl@sy, a także innych projektów, w tym mających na celu pozyskiwanie taniego sprzętu komputerowego dla polskich szkół.

Informacje na temat projektów edukacyjnych i instytucji partnerskich publikowane są w działach Nowości, Wiadomości Interkl@sy, Wydarzenia, a także w serwisach tematycznych w zależności od rodzaju projektu (np. informacje o oprogramowaniu edukacyjnym przekazanym do Biblioteki Multimedialnej Interkl@sy publikowane są w serwisie www.interklasa.pl/bmi). Każdorazowo ustalany jest indywidualny termin publikacji i częstotliwość publikacji (w przypadku cyklu artykułów). W przypadku współpracy w zakresie rozwoju zasobów edukacyjnych portalu możliwa jest publikacja stałej adnotacji, iż dany zasób powstał dzięki pomocy instytucji wspierającej, przy czym treść adnotacji ustalana jest każdorazowo indywidualnie z daną instytucją współpracującą.

Biuletyn informacyjny
Informacja o danym projekcie edukacyjnym oraz instytucji partnerskiej, która ukazała się na łamach portalu może zostać wysłana za pośrednictwem biuletynu elektronicznego portalu. Publikacja w biuletynie jest możliwa w uzasadnionych przypadkach na życzenie instytucji współpracującej. Redakcja portalu może odmówić takiej publikacji bez podania przyczyny.

Dział Partnerzy
Loga firm i instytucji współpracujących trwale z programem Interkl@sa i wnoszących znaczący wkład w rozwój projektów edukacyjnych Interkl@sy mogą być umieszczone na stronie głównej portalu www.interklasa.pl w dziale Partnerzy, na życzenie instytucji współpracującej. Redakcja portalu może odmówić publikacji znaku graficznego instytucji współpracującej bez podania przyczyny.

Oferty dla edukacji
Polski Portal Edukacyjny jest platformą informacyjną, która pełni również rolę medium pomiędzy uczniami, administracją szkół, urzędami gmin oraz rodzicami uczniów, a firmami oferującymi oprogramowanie, usługi lub zasoby edukacyjne. W tym celu na portalu dostępny jest katalog Oferty dla edukacji. Swoje oferty skierowane do środowiska edukacyjnego zamieszczać tu mogą firmy współpracujące z portalem Interkl@sa, które przygotowały z myślą o środowisku edukacyjnym oferty specjalne, korzystniejsze (głównie cenowo) od ofert skierowanych do innych grup odbiorców. Oferty dotyczyć mogą np. programów komputerowych, sprzętu komputerowego i audiowizualnego, pomocy naukowych, które oferowane są na preferencyjnych cenowo warunkach przez daną firmę szkołom, nauczycielom lub użytkownikom portalu Interkl@sa (np. na hasło Interkl@sa - określony rabat). Redakcja portalu zastrzega sobie prawo publikowania wybranych ofert. Redakcja portalu może odmówić publikacji bez podania przyczyny.

Inne formy współpracy
Oprócz wyżej wymienionych możliwe są inne, indywidualne formy promocji partnerskich instytucji i firm – w zależności od rodzaju projektu, skali zaangażowania instytucji partnerskiej i zakresu wspólnych działań.

Zapraszamy do współpracy!
Firmy i instytucje zainteresowane współpracą z Polskim Portalem Edukacyjnym Interkl@sa prosimy o kontakt: portal@interklasa.pl.