Ridna Mowa

Аксіологічні складові професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх практичних психологів


Ridna Mowa Menu
Попередня: Боротьба вітчизняних громадських організацій за національну школу в імперську добу (кінець XIX – початок XX ст.)
Наступна: The organization of self-guided activity of future nursery scholl teachers on developing the speech expressiveness