Ridna Mowa

Світ і людина в поемі І.Я.Франка "Мойсей

Л.І.Нечволод
Урок-дослідження з елементами інсценізації на тему: "Світ і людина в поемі  І.Я.Франка "Мойсей"

Мета уроку: висвітлити філософські мотиви поеми "Мойсей"; показати непересічне місце І.Я.Франка у формуванні української світоглядної традиції; з'ясувати автобіографічні моменти в поемі; виховувати шанобливе ставлення до історії народу; розвивати мовленнєву культуру.

Обладнання уроку: вибрані твори Франка, Біблія, кн. Історія української літератури, т. 2, ст. Уласа Самочука "Чернь чи народ".

Теорія літератури: лірика як різновид літературних творів, особливості філософської лірики та прози, апокриф.

Хід уроку

1. Організаційний момент.

2. Визначення теми і завдань уроку.

3. Вступне слово вчителя (матеріал для вступного слова вчитель бере з Історії української літератури XX століття, передмов до творів Франка, Біблії). Образ біблейського Пророка Мойсея цікавив Івана Франка ще в юності. Тому не дивно, що мотиви пророчої самозреченості присутні в "Каменярах" і у віршах збірників "З вершин та низин", "Мій ізмарагд". Готуючись до написання поеми, Іван Якович зібрав багатющий історико-культурний матеріал з життя стародавніх євреїв, досконально вивчив їх міфологію, релігію, історію, географію. Проте Каменяр не ставив собі за мету віддзеркалити біблійні мотиви. Ним біблейська тема осмислювалась і опрацьовувалась відповідно до національної культури, історії і психології свого народу.
Сам письменник так визначив основну думку поеми: "Основною темою я зробив смерть Мойсея, як Пророка, непризнаного своїм народом. Ця поема в такій формі не біблійна, а моя власна, хоч і основана на біблійнім оповіданні".

4. Завдання учням:

Прочитати й осмислити думку М.Неврилія про поему "Мойсей". (Запис на дошці: І.Франко створив багатопроблемний філософський твір, який сягає корінням історичної долі українського народу, зачерпнувши при цьому страдницької долі свого геніального творця).

5. Учительські коментарі відповідей учнів на поставлену проблему.

6. Звучить музика Бетховена.

7. До класної кімнати заходять два пророки - Мойсей та І.Франко (вони одягнені у відповідну одежу, погляди їх зосереджені, цілеспрямовані).

8. Пророк І.Франко звертається до учнів зі словами:
Моя поема - досить складний твір для сприйняття. Головні герої поеми - я (Іван Франко) і Мойсей (біблейський Пророк, якого не визнав народ.) Разом з моїм собратом ми допоможемо зрозуміти двоплановий зміст поеми, втілений у дві сюжетні лінії. Перша сюжетна лінія - історія Мойсея, друга - історія українського народу. Для розуміння сюжету, проникнення в його сутність пропоную вам вислухати розповідь Мойсея про своє нелегке, переповнене протиріччями життя.

9. Мойсей розповідає біблейську легенду.

10. Питання учнів до Мойсея:

11. Слово вчителя:
Мене дуже вразила друга частина поеми, де письменник показує людину сам на сам з собою. Ми часто потрапляємо в такі ситуації і роздумуємо над своїм життям. Щось переглядаємо, щось відкидаємо, щось плануємо на майбутнє. Так і Мойсей, залишившись наодинці, веде осмислену боротьбу з собою.
12. Слово Пророка Франка:
Так, ваші роздуми вірні. Посилаючись на біблейські сюжети, я вирішив приділити значну увагу саме цій сторінці з життя Мойсея.
13. Слово Пророка Мойсея:
Я був дуже самотнім. Думав над вчинками Датана. Бачив у них позитивне і негативне. З одного боку, євреї, збільшуючись кількісно, могли скинути з Себе єгипетське ярмо і стати володарями краю, але з іншого... фараон ніколи б не допустив сплеску єврейства.
14. Слово Пророка І.Франка:
Датан не розумівся в психології раба, не розумівся й в тому, що рабство ніколи не об'єднувало людей, а розділяло їх.
15. Слово вчителя:
Чого не міг збагнути Датан, передбачив Мойсей. Він, саме він застерігає єврейство: якщо ви не будете поважати Пророків, ви не матимете права на щасливе майбутнє.
16. Слово учня:
Так, так, про це писав і Великий Шевченко: Схаменіться, будьте люде, Бо лихо вам буде.
17. Питання до класу (задає питання Мойсей):

18. Діалог між Мойсеєм і Франком:

19. Питання вчителя до класу:

20. Слово І.Франка:
Мій герой помер. Він, як і кожен з нас, посланий на землю, щоб пророщувати зерна істини. І коли кожен з нас це зрозуміє, ми зможемо побудувати прекрасне майбутнє. Але для цього мало одного бажання.
21. Учитель звертає увагу учнів на малюнок, на якому зображений І.Франко в оточенні лінивої та байдужої юрби. Іван Франко ніби простягнув руки з минулої епохи до учнів і волає: "Встань! Прокинься! Пробудись!" і задає їм питання: У чому трагедія І.Франка?
22. І.Франко доповнює відповіді школярів: Я не знав у житті ні спокою, ні достатку. Своє покликання бачив у тому, щоб вирвати український народ з стану невизнання, приниження. У "Пролозі" я показую два настрої: з одного боку, я переживаю біль і сум за наш талановитий народ, а з іншого - твердо вірю в його світле майбутнє:
Та прийде час, і ти огнистим видом
Засяєш у народів вольнім колі.

Я все своє життя без останку віддав, як і Мойсей, людям:
Я без вибору став твій слуга
Лиш з любові та туги.,.
23. Питання вчителя до класу:

24. Заключне слово вчителя:
Так, питання народної гідності досить актуальне, і воно має свою історію. Безсмертний Кобзар, пізніше І.Я.Франко, Леся Українка, котрих завжди хвилювало "одвічнеє страждання" українського народу, котрі віддали весь свій талант народу, не могли примиритися з ліноща-ми, рабською покорою українців, їх байдужістю до майбутнього.
Тож переосмислимо історію, переосмислимо своє життя, очистімо душі свої - і тоді перед нами відкриється ясна зоря майбуття.
Домашнє завдання (на вибір):

 1. Прочитати матеріал за підручником, скласти план до прочитаного.
 2. Скласти плани-характеристики Мойсея і І.Я.Франка.
 3. Написати твір на одну з тем: "Мої роздуми над поемою "Мойсей",
  "Та прийде час, і ти огнистим видом
  Засяєш у народі вольнім колі...".

Список рекомендованої літератури

 1. І.Франко І.Я. Твори в двох томах. Т. 1-К., 1993.
 2. Колесник П. Іван Франко: Літературний портрет. - К., 1964.
 3. Коцюбинський М. Іван Франко. - К., 1975.
 4. Петлюра С. Іван Франко - поет національної честі. - К., 1993.

Учительська консультація:
Апокриф - в перекладі з грецької - темний, прихований. Поява цього жанру пов'язана з біблейською літературою, яка вважається святим письмом і першоджерелом віровчення.
Поема (гр. poiema - творіння) - віршований ліро-епічний твір, у якому розгорнутий сюжет поєднаний з ліричними відступами.
Особливості поеми:

Контроль і самоконтроль знань:

1. Тест
1.1. Поема "Мойсей" ввійшла до збірки:
а) "З вершин і низин";
б) "Мій ізмарагд";
в) "З днів моєї молодості".
1.2. Поема має:
а) фольклорну основу;
б) міфологічну основу;
в) біблійну основу.
1.3. Переосмисливши древній сюжет, І.Франко наповнив поему змістом:
а) конкретно-історичним;
б) фантастичніш;
в) романтичним.
1.4. Тема поеми:
а) трагічна доля єврейського народу;
б) трагічна доля українського народу;
в) пошуки шляхів національного визволення.
1.5. Основні проблеми поеми:
а) вождь і народ;
б) роль особистості в житті суспільства;
в) місце України в світовій історії.
1.6. Що сприяє типізації образу Мойсея:
а) тимчасові сумніви;
б) віра в свою місію;
в) віра в свою зверхність?
1.7.1.Франка й Мойсея єднає:
а) подвижницька діяльність;
б) народницькі переконання;
в) революційний світогляд.
1.8. Образи Авірона й Датана введеш для того, щоб:
а) осудити служіння чужим богам;
б) конкретизувати образ Мойсея;
в) як контраст до образу Мойсея.
1.9. Голос Єгови - це:
а) втілення віри в потойбічний світ;
б) пророче бачення майбутнього;
в) засіб психологічної характеристики Мойсея.
1.10. Головний герой поеми:
а) Мойсей;
б) Франко;
в) народ.
1.11. Усвідомлення свого місця в житті народу автор передає з допомогою:
а) алегорії;
б) символіки;
в) стилістичних засобів.
1.12. Трагедія Мойсея в:
а) слабкості духу;
б) тому, що від нього відвернулися люди.
1.13. "Пролог" поеми співзвучний з творами:
а) Т.Г.Шевченка;
б) П.А.Грабовського;
в) Лесі Українки.
1.14. "Заповіт" І.Франка майбутнім поколінням переданий:
а) в епілозі;
б) в пролозі;
в) в головній сюжетній лінії
1.15. Художній рівень поеми визначається:
а) насиченістю монологів та діалогів;
б) широким використанням епітетів;
в) використанням притч.
2. Проблемні питання:
2.1. Використавши біблійну легенду про Пророка Мойсея, автор відтворив події своєї сучасності?
2.2. За що засуджує автор Датана і Авірона?
2.3. Чому І.Франко не показує смерті Мойсея?
2.4. Яке філософське навантаження образу Азазеля?
2.5. Чому в критичній літературі поема трактується як "заповіт" українському народові?
3. Завдання конструктивного рівня.
3.1. Заповніть схему

Основні проблеми:

Герої, через яких розкриваються проблеми:

Художні засоби, які сприяють розкриттю проблем:


3.2. Прочитайте легенду про Мойсея і проведіть паралель між легендою та поемою.
3.3. Складіть план своєї відповіді на тему; "Поема "Мойсей" - вершина творчості І.Я.Франка".

http://my-edu.ru/edu_ukr_met/5_004.html


Ridna Mowa Menu
Попередня: Комп’ютер і дитина
Наступна: Короткий штрих довгої історії