Ridna Mowa

Урок-семінар на тему "Г.С.Сковорода - філософ, письменник, педагог і просто людина"

Любов Іванівна Нечволод
м. Харків
Урок-семінар на тему "Г.С.Сковорода - філософ, письменник, педагог і просто людина"

Мета уроку: висвітлити яскраві сторінки з філософських роздумів мислителя; показати непересічні місця Г.С.Сковороди у формуванні української світоглядної традиції; розвивати культуру мовлення, популяризувати здоровий спосіб життя; сприяти усвідомленню високої людської місії на Землі.
Обладнання уроку:

 1. Сковорода Г.С. Філософські трактати.
 2. Твори Г.С.Сковороди.
 3. Портрет Г.С.Сковороди.
 4. Картки для контролю знань.

Теорія літератури:
Трактат (лат. tractatus - роздуми, розгляд) - науковий твір, в основі якого лежить розгляд чи обговорення якогось окремого питання або проблеми. Роздуми на якусь окрему тему.
Трактат - наукова праця, присвячена глибокому теоретичному висвітленню, розгляду якогось окремого питання або проблеми. У минулому трактатами називали свої дослідження філософи.
Діалог - літературно-публіцистичний жанр, відомий з часів античності.
Діалог - розмова двох осіб.
Хід уроку
О люди! Чому дивуєтесь океанам і зорям?
Ідіть, поверніться до себе, себе пізнайте.
Г. Сковорода
1. Організаційний момент.
2. Оголошення теми, мети і структури уроку.
3. Вступне слово вчителя по темі уроку і формі його проведення. Далі вчитель зачитує уривки з книги А.Лавріна "Тисяча і одна смерть" про останні хвилини життя історичних діячів і переходить до розповіді легенди про останній день життя філософа.
4. Питання до учнів класу:

5. Висновки - підсумки вчителя.
6. Доповідь учня на тему: "Г.С.Сковорода - філософ зі світовим іменем" (учні занотовують у зошитах основні думки доповіді).
Тезисний виклад доповіді:

7. Осмислення учнями схеми "Сутність людини".
8. Висновок учителя: Людина складається з двох начал: духовного та матеріального. Фізичне тіло (зовнішнє начало) розвивається, змінюється. Та головне не в цьому. Начало - не плоть, а думка. Вона є з нами.
9. Питання до класу:

10. Запис учнями короткого тлумачення понять:
Макрокосмос - Бог, він є початком і кінцем усього сущого.
Мікрокосмос - люди, які перебувають у Макрокосмосі.
Світ символів - тінь всесвітнього розуму. Пізнання себе відбувається завдяки мудрості, яку ми отримуємо через слова-символи: Антична література, Біблія, фольклор.
11. Доповідь учня на тему: "Сродна праця в творах Г.С.Сковороди" (учні тезисно записують головні думки в зошити).
Тезисний виклад доповіді:

12. Осмислення схеми.
13. Доповідь на тему: "Просвітительська діяльність Г.С.Сковороди" (учні записують в зошити головні думки). Тезисний виклад доповіді:

14. Тезисні висновки вчителя:

15. Підсумок уроку:

Домашнє завдання:

Список рекомендованої літератури

 1. Баглій Д. Український мандрівний філософ Григорій Сковорода.- К., 1992.
 2. Ковалинський М. Життя Григорія Сковороди. - К., 1963.
 3. Лаврин А. Тисяча й одна смерть. - М., 1991.
 4. Махновець Л. Григорій Сковорода. - К., 1972.
 5. Пільчук І. Григорій Сковорода. - К., 1971.
 6. Сковорода Г. Філософські трактати. - К., 1967.

Контроль і самоконтроль знань:
Складання схем "Опорна лексика" (схеми повинні відповідати темам, які визначає вчитель). Наприклад:

 1. Сковорода - великий філософ.
 2. Просвітительські ідеї Сковороди.
 3. Тема "сродної" праці в літературно-філософській спадщині мислителя.
 4. Г.С.Сковорода і музика.
 5. Мрії філософа про майбутнє держави тощо.

Схеми можуть мати такий вигляд:

Тема                   Тема    
1.                     1.
2.                     2.
3.                     3.
4.                     4.
5.                     5.
6.                     6.

Примітка. Опорні схеми повинні сприяти розумінню царин великого мислителя; збагачувати учнівський словниковий запас науково-філософською термінологією.

http://my-edu.ru/edu_ukr_met/5_001.html

 


Ridna Mowa Menu
Попередня: Урок-мозкова атака на тему: "Не треба слів! Хай буде тільки діло!" (слово про О.Телігу)
Наступна: Номер 25