Strona główna   

Dodaj do ulubionych    

 Edukacja Zdrowotna 

Napisz do mnie   

 

Cypr

 

 

Mapa

 

Powierzchnia:  9251  km2

Ludność:  tys.

Stolica: Nikozja

Waluta: funt cypryjski

 

 

Przedszkola są koedukacyjne i działają pięć dni w tygodniu , zwykle edukacja przedszkolna zaczyna się od września a kończy pod koniec czerwca . Przedszkola dzielimy na dwie kategorie , a mianowicie publiczne i wspólnotowe instytucje . Publiczne przedszkola (Dimosia Nipiagogeia ) są obsadzone personelem i subwencjonowane przez stan . Koszty bieżące są przeniesione na rodziców, którzy mają obowiązek pomagać przedszkolom we współpracy z miejscowymi władzami. Wspólnotowe przedszkola ( Koinotika Nipiagogeia ) są subwencjonowane przez stan , chociaż miejscowe władze są odpowiedzialne za rekrutowania personelu pod warunkiem ze ułatwiają działanie przedszkoli . Przedszkola mogą powstać tam gdzie jest minimum 15 dziecia maksymalna liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 30 osób ( w grupach gdzie są dzieci pomiędzy 4,4 a 5,8 rokiem życia) lub 20 osób ( w grupach gdzie są dzieci pomiędzy 3 a 3,5 )

Obowiązkowa edukacja zaczyna się od  5 roku i 8 miesięcy ,jest to nieodpłatna edukacja a także wolna od egzaminów wstępnych Szkoły podstawowe są koedukacyjne. W dużych szkołach nauczanie podzielone jest na cykle ( stopnie). Cykl pierwszy obejmuje klasy 1-3 natomiast cykl drugi 4-6. W wielu szkołach istnieją „komitety nauczycielskie” tzw” Syndesmoi Goneon które pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu szkoły. Szkoła podstawowa może powstać w każdym miasteczku w którym jest minimum 15 uczniów. Jednak gdy liczba ta jest większa należy dostosować się do następujących reguł:

  1. jeden nauczyciel prowadzi zajęcia z dziećmi w grupie 15 –19 osobowej

  2.  dwóch - nauczyciel prowadzi zajęcia z dziećmi w grupie  20 – 39 osobowej;

  3.  W szkołach gdzie jest więcej niż dwóch nauczycieli maksimum wychowanków nie przekracza 34 .

Publiczne kształcenie w szkole średniej obejmuje sześcioletnie kształcenie dla dzieci od lat dwunastu do osiemnastu .Szkoła średnia jest obowiązkowa przez pierwsze trzy lata tj. dopóki uczniowie nie osiągną piętnastego roku życia. W ostatnich trzech latach nauczyciele zwracają dużą uwagę na uzdolnienia i zainteresowania uczniów.

Celem edukacji w szkole średniej jest:

  1. Przekazywanie ogólnej edukacji i stopniowe przejście do specjalizacji, która przygotowuje studentów na studia, do pracy zawodowej
  2. Rozwijanie moralności wartości narodowych aby uczniowie stali się prawomyślnymi obywatelami
  3. Asymilacja narodowej identyfikacji i kulturowych wartości ;
  4. Promowanie uniwersalnych ideałów dla wolności , sprawiedliwości i pokoju ;