Rolnictwo

Rolnictwo jest jednym z ważniejszych sektorów gospodarki Francji.  Około 32% powierzchni kraju przeznaczone jest pod uprawy, 25% stanowią pastwiska, a 27% jest zalesione.

Podstawę gospodarki rolnej stanowią gospodarstwa rodzinne o średniej wielkości 28 ha,  większe gospodarstwa i winnice. 75% pracy wykonuje rolnik i członkowie jego rodziny. Tylko co dziesiąte gospodarstwo zatrudnia jednego lub więcej pracowników

Francja dysponuje dużą ilością terenów uprawnych (22% terenów uprawnych Unii Europejskiej) bo aż 30 milionami hektarów (55% powierzchni kraju). Na północy kraju uprawia się głównie pszenicę, ziemniaki, jęczmień i buraki cukrowe.

Znaczną część kraju zajmują winnice. Najwięcej wina produkuje się w Langwedocji. Najlepsze wina pochodzą z Bordeaux, Côte d’Or, Szampanii. Francja zajmuje pierwsze miejsce w świecie w produkcji wina.

We Francji popularna jest również hodowla bydła. W górach wypasa się owce. Na terenie całego kraju wytwarza się różne gatunki sera. Francja utrzymuje się w pierwszej piątce producentów buraków cukrowych, mleka, mięsa, zbóż.

 

                Produkcja

 

            Produkcja żywności Francji na rok 2002

 

Produkt

Część produkcji rolniczej

Miejsce Francji wśród Krajów Piętnastki

 

Zboże

33%

1

 

Kukurydza

34%

1

 

Rośliny oleiste

39%

1

 

Owoce

16%

3

 

Warzywa

14%

3

 

Wino

52%

1

 

Wołowina

29%

1

 

Wieprzowina

12%

3

 

Drób

29%

1

 

Ciekawostki:

-     Francja jest najważniejszym producentem rolniczym Unii Europejskiej wytwarzającym 23% całości produkcji (Niemcy 16%, Włochy 15%). W wielu sektorach jest zdecydowanie najważniejszym producentem.

-     We Francji rytm wydajności pracy jest dwukrotnie większy niż w innych sektorach gospodarki francuskiej (6,5% rocznie w stosunku do 2,5% w okresie 1980 - 1995). Postęp wydajności pracy w przemyśle samochodowym jest nadal mniej gwałtowny niż w rolnictwie.

-     Na wydajność zbiorów wpływa postęp techniczny, mechanizacja rolnictwa. Dla przykładu: w okresie międzywojennym z 1 hektara zbierano 15 kwintali zboża, w roku 1960 już 25 kwintali, a w 2003r. aż 64 kwintale.

 

* Opracowano na podstawie:
1. Wydanie specjalne atlasu "Świat w zasięgu ręki" nr 1/2004, Wyd. DeAgostini
2. "Życie świata", Wyd.  Polskie Media Amer.Com SA,  2003
3. "Francja", Wyd. Pascal, 1993