Położenie geograficzne kraju
          NIDERLANDY

Holandia jest położona w Europie Zachodniej, na południu kraj ten graniczy z Belgią, na wschodzie z Niemcami, a północna i zachodnia część Niderlandów  leży nad Morzem Północnym. Królestwo Niderlandów(*)  składa się z Niderlandów oraz sześciu wysp na Morzu Karaibskim : Antyli Niderlandzkich ( 5 wysp ) i Aruby.

(rys.1.1)
(rys 1.2)
 
 

Nazwa ,,Holadia" na początku nie była nazwą kraju, lecz prowincji ( dokładnie ,,Holtland" czyli ,,kaina lasów") w nawiązaniu do wielkich obszarów leśnych pokrywających niegdyś północno-zachodnie tereny Holandii. Używane dość często w nazewnictwie słowo Niderlandy znaczy ,,Niski kraj". Depresje, czyli tereny położone poniej poziomu morza , stanowią ok. 1/4 powierzchni kraju.

Jednak w nazewnictwie geograficznym stosowanym w Polsce w powszechnym użyciu jest nazwa Holandia ( mapy, atlasy ), którą uważa się za dopuszczalną.

Podstawowe informacje o kraju:

Oficjalna nazwa Holandii to KORNINKRIJK DER NERLANDEN.
Stolicą państwa jest Amsterdam ( miasto Haga dzieli z Amsterdamem funkcję stolicy - w Hadze mieści się siedziba rządu i rezyuje królowa ).
Język urzędowy to język niderlandzki - ( holenderski ), lokalnie na północy kraju we Fryzji (fryzyjski ). Bardzo wiele osób biegle posługje się jezykiem angielskim.
Głową państwa jest królowa Beatrix, której rządy trwają od roku 1980.
Ustrój polityczny to monarchia konstytucyjna. Główne partie polityczne: Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny i Partia Pracy.
Walutą holenderską do 2001 roku był gulden holenderski, a obecnie funkcjonuje system monetarny EURO.
Pod względem wyznania Holendrzy dzielą się na katolików i protestantów.
Ludność to ok.16,4 mln mieszkańców ( Holandia t drugi pod względem gęstości zaludienia kraj Europy - średnio 371 os./km kw. )
Święto państwowe to uroczyste obchody urodzin królowej Beatrix- 30 kwietnia.
Hymn
Powierzchnia: 41 865 km2 ( dla porównania jest to obszar wielkości  naszego Mazowsza ).

Warunki naturalne: 60% powierzchni leży na nizinach, z czego ok. 40% stanowią depresje dochodzące do 5m p.p.m. Holandię można podzielić na Niderlandy Niskie i Wysokie. Większość obszaru Niderlandów Niskich to poldery powstałe w wyniku osuszenia jezior
i zatok morskich. Wykorzystuje się je pod uprawy. Mają one łącznie ok. 2000 km2. Osuszanie terenów zalanych wodą ma w Holandii długą tradycję. Pierwszy polder powstał w 1564r. w wyniku osuszenia jeziora Bergemeer w Holandii  Płn. Na północy i wschodzie rozciągają się wydmy. Muliste i gliniaste niziny przechodzą w obszary piaszczyste i nieurodzajne we wschodniej, środkowej
i południowej Holandii. Na południowym zachodzie ujścia rzek Renu, Skaldy i Mozy tworzą bagnistą deltę urozmaiconą licznymi wyspami- rzeki uchodzą do Morza Północnego. Są one ważnymi drogami wodnymi Europy. Południe kraju to Niderlandy Wysokie, znajduje się wapienny płaskowyż z najwyższym wzgórzem kraju Vaalserberg (321 m n.p.m.). Na północy od wybrzeży Holandii ciągnie się pas Wysp Fryzyjskich.

Klimat : umiarkowany ciepły morski z chłodnymi latami i łagodnymi zimami z dużą ilością opadów. 
Cały rok padają częste przelotne deszcze. Notuje się 360 dni wietrznych w roku. Na północy i wschodzie kraju występują wiosną ochłodzenia spowodowane wiatrami północnymi. Jesienią typowe dla klimatu Holandii są mgły i mżawki. Minimalna temperatura w najchłodniejszym miesiącu, styczniu wynosi -1oC. Najwyższa  temperatura w lipcu wynosi  ok. 20-22oC.
Charakterystyczną cechą krajobrazu Holandii jest obfitość wód powierzchniowych, rzek i kanałów odwadniających oraz jezior.
Od XV wieku krajobraz ten urozmaicało ponad 10 tysięcy wiatraków  używanych do przepompowywania wody z polderów do kanałów  Dzisiaj do tych celów stosuje się pompy elektryczne, a zachowane do taj pory wiatraki (jest ich około 1200) stanowią już tylko atrakcyjny akcent krajobrazu.(1.1)
 
 

Fauna i flora : na wschodzie rosną lasy dębowe i brzozowe, z których większość została nasadzona sztucznie, a także resztki lasów sosnowo-dębowych. Duże przestrzenie zajmują wrzosowiska. Na północy występują wydmy (z charakterystyczną trawą piaskownicą), błotniste obszary i słone bagna, stanowią największy obszar bagienny w zachodniej Europie, można na nim spotkać rodzime i wędrowne gatunki ptaków, a także ryb i stawonogów. Na polderach często występuje wydma. Naturalna roślinność chroniona jest w rezerwatach i parkach narodowych, z których największy Hooge Veluwe leży na północ od Arnhem.* Uwaga - Często używane w języku polskim nazwy Królestwo Holandii, Holandia i Antyle Holenderskie są błędne, gdyż Holandia to nazwa odnosząca się tylko do dwóch prowincji w Niderlandach : Holandia Północna i Holandia Południowa ( informacja uzyskana z Ministry of Foreign Affairs International Information and Communication Division The Netherlands ).