S e r w i s    P r o m o c j i    Z d r o w i a        

 

 

|     Główna     |     Oceń nas |     Mapa Strony     |     Kontakt     |

 

 Inne Elementy działu

 

Asertywność

 

Bezpieczeństwo

 

Choroba

 

Czynniki ryzyka

 

Edukacja Zdrowotna

 

Klasyfikacja Chorób

 

Odpoczynek

 

Promocja Zdrowia

 

Profilaktyka

 

Rehabilitacja

 

Zachowania Antyzdrow.

 

Zachowania Prozdrowot.

 

Zachowania Zdrowotne

 

Zdrowie

 
 Wiadomości

Brak wiadomości w tym dziale.  Wiesz coś interesującego napisz do nas zdrowie@interklasa.pl 

Czy wiesz, że ??

Aktualnie Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich liczy 39 miast i gmin o łącznej populacji ok. 7 mln.

Definicje: Edukacja Zdrowotna 


Jest to proces, w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i zdrowie społeczeństwa, w którym żyją. Edukacja zdrowotna obejmuje swoim zakresem: wiedzę o czynnikach społecznych, politycznych i środowiskowych wpływających na zdrowie; wiedzę o zdrowiu związaną z funkcjonowaniem własnego organizmu; umiejętność zapobiegania i radzenia sobie w sytuacjach trudnych; wiedzę i umiejętności związane z korzystaniem z opieki zdrowotnej.

źródło: "Edukacja Zdrowotna" K.Dudkiewicz; K.Kamińska

Edukacja Zdrowotna:

Wychowanie zdrowotne jest częścią składową kształtowania pełnej osobowości

M.Demel

Edukacja Zdrowotna:

Jest procesem opartym na naukowych zasadach, stwarzającym sposobność planowanego uczenia się, zmierzającym do umożliwienia jednostkom podejmowania świadomych decyzji dotyczących zdrowia i postępowanie zgodnie z nimi. Odpowiedzialność za ten bardzo złożony proces ponosi rodzina, system edukacji i społeczeństwo.

źródło: Rezolucja Rady Wspólnoty Europejskie

data wprowadzenia tekstu :08-03-2004

Serwis Promocji Zdrowia 2002-2004