S e r w i s    P r o m o c j i    Z d r o w i a        

 

 

|     Główna     |     Oceń nas |     Mapa Strony     |     Kontakt     |

 

 Inne Elementy działu

 

Co to jest pierwsza pomoc?

 

Ocena stanu poszkodowanego

 

Pozycja boczna ustalona

 

Rany

 

Skala Glasgow

 

Krwotok

 

Oparzenia

 

Odmrożenia

 

Złamania

 

Astma

 

Zawał

 

Wstrząs

 

Padaczka

 

Omdlenie

 

Udar

 

Pogryzienie

 

Użądlenie

 

Ukąszenie

 

Zatrucie


 Wiadomości

Brak wiadomości w tym dziale.  Wiesz coś interesującego napisz do nas zdrowie@interklasa.pl 

Czy wiesz, że ??

Pierwsza pomoc to podstawowe czynności wykonywane przed przybyciem lekarza,

 Pierwsza Pomoc: Skala Glasgow Klasyfikacja stanu nieprzytomności wg Glasgow Coma Scale ( GCS )


Otwieranie oczu:

4 pkt. -spontaniczne (np. bodziec z boku - poszkodowany się rozgląda )
3 pkt. -na głos, zawołanie ( śpiący )
2 pkt. -na ból
1 pkt. -nie otwiera oczu

Odpowiedź słowna:

5 pkt. - logiczna z orientacją miejsca, czasu i własnej osoby
4 pkt. - splątana, chaotyczna, uwaga zachowana, poszkodowany zastanawia się nad odpowiedzią
3 pkt. - niewłaściwa, bez związku, nie na temat lub krzyk
2 pkt. - dźwięki niezrozumiałe, pojękiwanie
1 pkt. - żadna

Odpowiedź ruchowa:


6 pkt. - odpowiednia do poleceń, np. słownych, migowych ( np. uściśnięcie dłoni )
5 pkt. - celowa, lokalizująca przykry bodziec
4 pkt. - ruch ucieczki na ból, reakcja obronna - próba usunięcia bodźca bólowego
3 pkt. - zgięciowa odruchowa (na ból lub spontanicznie)
2 pkt. - wyprostna odruchowa (na ból lub spontanicznie)
1 pkt. - żadna

Wynik testu: 

14 - 15 - poszkodowany ma zachowaną przytomność z obniżona reaktywnością
11 - 13 - półśpiączka, półprzytomny
5 - 7 - nieprzytomność umiarkowana
3 - 4 - głęboka nieprzytomność, odmóżdżenie

data wprowadzenia tekstu :08-03-2004

Serwis Promocji Zdrowia 2002-2004