poniedziałek 27 września 2021 imieniny Amadeusza i Damiana 1605 - Bitwa pod Kircholmem
Do końca roku pozostało: 0 dni
Zaloguj się
i skorzystaj z usług
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej














Wiadomości Interkl@sy

2006-04-27 Oceń zasób  
Relacje z wideokonferencji po europejsku

25 kwietnia odbyła się wideokonferencja dla szkół z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego. Zaproszonymi gośćmi byli Koordynator Programu Interkl@sa i Poseł do Parlamentu Europejskiego Grażyna Staniszewska oraz prof. Bronisław Geremek. Projekt wideokonferencji jest organizowany przez Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa w ramach obchodów Dnia Wiosny w Europie.

Eurodeputowani połączyli się z polskimi szkołami z siedziby European Schoolnet z Brukseli.

W spotkaniu z panią Grażyną Staniszewską wzięli udział uczniowie z Gimnazjum w Kębłowie. Było wiele pytań dotyczących przyszłości Unii Europejskiej, a także samej Polski i jej członkostwa w UE.

Obecny kształt UE, jej geograficzne granice, nie stanowią ograniczenia dla samej organizacji – powiedziała pani poseł. – Zamierzeniem UE jest zaproszenie do współpracy wszystkich europejskich państw, nie znaczy to jednak, że w przyszłości nie jest możliwy dalszy rozwój UE. Oczywiście, wówczas organizacja musiałaby zmienić nie tylko swoją nazwę, ale i pewne założenia, a może i strukturę.

Dla UE ważne jest dobro każdego państwa, dlatego też organizacja zabrała głos w sprawie Białorusi. Młodzi ludzie uznali te działania za niewystarczające, jednak, zdaniem pani poseł, UE musi podejmować wszelkie tego typu działania z wielką rozwagą. Dodała również, że zaangażowanie UE w tworzenie niepodległego białoruskiego radia i telewizji jest jasnym i wyraźnym sygnałem poparcia UE dla Białorusi.

Senat Rzeczpospolitej Polskiej ogłosił rok 2006 Rokiem Języka Polskiego. Uczniowie byli ciekawi, czy podobne działania, promujące język polski, mają miejsce w PE. Nie są organizowane specjalne uroczystości, ale pani poseł przyznała z wyraźną dumą, że język polski staje się coraz bardziej popularny wśród członków parlamentu. Coraz więcej osób uczy się naszego języka, a także wykazuje wiele zainteresowania Polską, jej kulturą, historią i współczesnością.

W czasie spotkania nie mogło zabraknąć pytań dotyczących przyszłości Polski oraz sytuacji Polaków w innych krajach UE. Pani poseł nie traciła optymizmu i wiary w możliwości rodaków. Problemy z pracą, z którymi borykają się młodzi ludzie, nie zostaną rozwiązane tak szybko, jak byśmy chcieli. To długi i ciężki proces. Ważne jest, co podkreśliła pani poseł, że Polacy są poszukiwanymi pracownikami w krajach europejskich. Docenia się ich kompetencję, wykształcenie i chęć do pracy.

Dla uczniów ciekawym tematem okazała się edukacja. Młodzi ludzie chcieliby w przyszłości studiować na innych europejskich uczelniach, dlatego też byli zainteresowani, czy UE myśli o ujednoliceniu systemów edukacyjnych w krajach członkowskich. Mogłoby to pomóc w bezproblemowym podejmowaniu nauki na tym samym poziomie. Pani poseł zaprzeczyła istnieniu takich projektów. Szkoła jest instytucją szczególną, na kształt której ma wpływ wiele czynników: historia danego państwa, kultura, sytuacja ekonomiczna itp. Dlatego też nie ma możliwości ani żadnej chęci ze strony państw członkowskich, aby ujednolicać systemy szkolne. Co innego dążenie do tego, aby podejmowanie nauki w innym kraju europejskim stało się czymś prostym i naturalnym. Warto, by na każdym poziomie edukacji była wymagana znajomość określonego „pakietu wiedzy”, podobna w każdym kraju. To są jednak hipotezy, żadne działania w tym kierunku nie są w tej chwili podejmowane.

Pani poseł opowiedziała uczestnikom spotkania, jak wygląda praca w parlamencie. Pierwszą sprawą, jaka interesowała uczniów, to język, jaki jest używany w europejskich instytucjach. Oczywiście, w czasie obrad parlamentu czy poszczególnych komisji można używać języka narodowego – powiedziała pani poseł – wszystko jest tłumaczone na pozostałe języki UE. Jednak znajomość języków obcych jest konieczna. Bez możliwości swobodnego porozumiewania się z eurodeputowanymi z inny krajów nie jest możliwe twórcze działanie.

Drugie pytanie dotyczyło obecności nowych technologii w parlamencie. W nawiązaniu do faktu, iż pani poseł jest koordynatorem programu Interklasa, którego jedną z form działalności jest internetowy portal edukacyjny, uczniowie byli ciekawi, ile komputerów znajduje się w parlamencie. Pani poseł przyznała, że dokładnej liczby nie jest w stanie podać, ale faktycznie, komputery można tam spotkać na każdym kroku. Sama, oprócz czterech komputerów w biurze, codziennie przynosi ze sobą do pracy laptopa. Co ciekawe, obecnie w PE pracuje się nad tym, aby w sali plenarnej każdy eurodeputowany miał komputer na swoim stanowisku.

Na pytanie, gdzie pani poseł woli pracować, w Polsce czy Brukseli, odpowiedziała, że to dwa zupełnie inne miejsca pracy. Pani poseł spędziła 15 lat w polskim parlamencie. Dobrze poznała mechanizmy działające w polityce w naszym kraju. W Brukseli czy Strasburgu praca wygląda inaczej i wiąże się z innymi zadaniami. Wszystko jest tu nowe i jednocześnie interesujące. Praca w UE to wielkie wyzwanie.

W czasie spotkania poruszono również temat wschodniej granicy Polski, która jest jednocześnie wschodnią granicą UE. Czy jest to dla Polski korzystne, czy nie? Pani poseł podkreśliła, że ma to wiele dobry stron, szczególnie dla mieszkańców tych ziem. UE przygotowała bowiem dużo funduszy przeznaczonych na rozwój ziem wschodnich oraz ich współpracę z sąsiadami zza wschodniej granicy.

Uczniowie Gimnazjum w Kębłowie podziękowali pani poseł za rozmowę i zaprosili na koncert muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta, który odbędzie się 11 maja, a zostanie przygotowany na zakończenie działań w ramach obchodów Dnia Wiosny w Europie 2006.

W spotkaniu z prof. Bronisławem Geremkiem wzięli udział uczniowie z dwóch szkół: Publicznego Gimnazjum w Przasnyszu oraz Gimnazjum w Kębłowie.

Jako pierwsi pytania zadawali uczniowie z Gimnazjum w Przasnyszu. Niezmiennie, problem kondycji UE został poruszony w rozmowie jako pierwszy. Pan profesor powiedział, że poczucie porażki, o jakim niektórzy wspominają w swoich wypowiedziach, nie może przyćmić wielkiego znaczenia UE. Problemy z uchwaleniem konstytucji i długoterminowego budżetu UE miały negatywny wpływ na całościowy odbiór organizacji. Ważne jest jednak, aby UE była mocna i faktycznie była wspólnotą. Jako młody członek UE potrzebujemy solidarności ze strony UE. Do tego jednak potrzebna jest konstytucja – wspólne cele i wspólne działania.

Wracając do sprawy konstytucji, pan profesor wspomniał, że 1 maja Estonia, jako piętnasty kraj UE, zatwierdzi traktat konstytucyjny. Dwa państwa są przeciwko. Osiem państw nie zajęło jeszcze stanowiska w tej sprawie. Jest to bardzo ważne, ponieważ to dobry znak na to, że konstytucja to potrzebny nam dokument. Konstytucja nadaje osobowość prawną, sprawia, że UE może podejmować zobowiązania, reformy itd. Pytanie, które pozostaje otwarte: czy konstytucja jest dobra dla pojedynczego obywatela UE? W sytuacji, kiedy nadal brakuje nam poczucia jedności, wspólnoty, konstytucja jest naprawdę potrzebna. Profesor nie zgodził się ze stwierdzeniem, że to obywatele są przeciwko konstytucji, a politycy za. Według profesora jest wprost przeciwnie. Szczególnie, jeśli uświadomimy sobie, że konstytucja daje obywatelom więcej praw i możliwości. To politycy mogą mieć więcej obaw – konstytucja ograniczy ich wpływ na działanie większości.

Uczniowie wyrazili swoje zaniepokojenie faktem, iż społeczeństwo Europy starzeje się i coraz mniej dzieci przychodzi na świat. Czy może mieć to wpływ na sytuację gospodarczą Europy? Pan profesor przyznał, że oczywiście ma to wpływ na przyszłość Europy. Dużo ludzi to dużo problemów. Przede wszystkim chodzi o problemy socjalne – brak pracy, niski standard życia. Wszystko to wpływa na sytuację rodziny, podstawowej jednostki społecznej. Dlatego też zadaniem wszystkich krajów członkowskich jest tworzenie bodźców do tego, aby młodzi ludzie czuli się bezpiecznie i chcieli zakładać rodziny. Zawsze i wszędzie musi być obecna nadzieja! UE daje poczucie nadziei.

Profesor Geremek przypomniał, że poziom życia w Polsce, w wyniku różnych historycznych zawirowań, to około 45% poziomu innych krajów UE. Trudno jest nadgonić takie opóźnienie. Potrzeba do tego solidarnej pomocy innych państw. UE powstała właśnie po to, aby zamiast konfliktów gospodarczych istniała między nami współpraca. UE to wielka szansa dla młodych (podróżowanie, studiowanie, praca itp.). Warto wierzyć w UE.

W momencie gdy w Polsce poziom bezrobocia oscyluje wokół 17%, warto również podkreślić, że 200 tys. Polaków mogło wyjechać do pracy do Wielkiej Brytanii, 100 tys. do Irlandii, kolejnych 30 tys. do Szwecji. Musimy o tym pamiętać. UE daje nam różne szanse na lepszą przyszłość.

Uczniowie z Gimnazjum w Kębłowie również byli ciekawi zdania pana profesora na temat konstytucji. Pan profesor zauważył, że istnieją trzy możliwości przezwyciężenia wątpliwości związanych z konstytucją. Pierwszym rozwiązaniem jest to, że nie uchwalimy konstytucji, czego konsekwencją będzie fakt, że całe pokolenie będzie wzrastać w świecie pozbawionym silnej UE. Drugim rozwiązaniem jest zaproponowanie krajom, które w tej chwili są przeciwko konstytucji (Francji i Holandii), podreferendum, które zostanie poparte kampaniami informującymi i wyjaśniającymi, czym jest konstytucja i sama UE. Trzecim jest wprowadzenie zmian w konstytucji. Profesor przyznaje, że niezależnie od tego, jakie działania zostaną podjęte, należy pamiętać, że proces tworzenia konstytucji od podstaw to proces długotrwały. Lepiej jest przyjąć konstytucje taką, jaka jest, a potem zmieniać ją, dostosowywać do codziennego życia. Jest to propozycja tym bardziej korzystna, że traktat konstytucyjny zawiera różnego rodzaju narzędzia, pomagające w dokonywaniu zmian.

Uczniowie wspomnieli o pojawiającej się w mediach informacji o zasadzie „dwóch prędkości”. Pan profesor przyznał, że wzbudza ona w nim wiele wątpliwości. Obawia się, że może być bardzo szkodliwa dla krajów mniej rozwiniętych, miedzy innymi dla Polski. Bowiem w momencie gdy potężniejsze kraje UE pójdą własnym torem, pozostałe mogą mieć duży problem z nadążeniem. O wiele lepsza jest „zasada współpracy”. W tym przypadku, jeśli zbierze się co najmniej siedem państw UE, mogą one wspólnie uchwalić dla siebie dalsze działania. Przykładem może być choćby przyjęcie waluty euro. Zasada ta jest o wiele korzystniejsza, bowiem zakłada możliwość przyłączenia się kolejnych państw, we właściwym sobie czasie, do danego przedsięwzięcia.

W czasie spotkania nie zabrakło pytania dotyczącego tak trudnej dla Polaków sprawy, jak pojawiające się w zachodniej prasie określenia „polskie obozy koncentracyjne”. Profesor przyznaje, że nadal trzeba wyjaśniać w krajach zachodnich, jak ważna jest dla nas historia. Trzeba przypominać, aby szanowali nie tylko nas, ale także naszą historię. Dlatego też pan profesor skłania się ku zaproponowanej nazwie „Obóz koncentracyjny stworzony przez nazistowskie Niemcy w Auschwitz”.

Profesor Geremek przyznaje również, że w samej organizacji nadal odczuwany jest podział na stare i nowe kraje członkowskie. Niestety, jest to nieuniknione. „Stare” kraje finansują pomoc kierowaną do tych nowszych, choć trzeba od razu wspomnieć, że kiedy same potrzebują pomocy, otrzymują ją (przykład Hiszpanii). Profesor podkreślił wyraźnie, że nigdy nie spotkał się z niechęcią. Nowe kraje, w tym Polska, wzbudzają wiele sympatii, ponieważ wnoszą nowe i ważne wartości.

Na koniec spotkania prof. Geremek zachęcił wszystkich do intensywnego poznawania języków obcych. Jeśli nie zna się języków obcych, nie można stać się pełnoprawnym członkiem UE. Przykładem jest choćby praca w PE. W czasie posiedzeń komisji czy parlamentu wszystko jest oczywiście tłumaczone na języki UE. Jednak rozmowy prowadzone na oficjalnych spotkaniach są niewystarczające. Parlament to taka „fabryka myśli”. Równie wiele pracy, jak w samej sali plenarnej, odbywa się w kuluarach, w sytuacjach prywatnych. Jeśli nie zna się języka, jest się całkowicie wyłączonym z życia UE.

Na zakończenie spotkania uczniowie Gimnazjum w Kębłowie podziękowali profesorowi za rozmowę i zaprosili na koncert muzyki Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Wszyscy uczestnicy wideokonferencji, zarówno zaproszeni goście, jak i uczniowie szkół, podkreślali, że możliwość swobodnego rozmawiania na temat UE to nie tylko wielka przyjemność, ale również wspaniała okazja do przełamywania kolejnych stereotypów. Możemy coraz lepiej poznawać zasady kierujące pracą UE, co może sprawić, że UE stanie się nam o wiele bliższa. Spotkania takie pokazują również, że eurodeputowani chcą reprezentować nasze interesy, dlatego tak chętnie rozmawiają, szczególnie z młodzieżą. Swobodna wymiana myśli, poglądów czy marzeń na przyszłość jest podstawą, na której możemy zbudować silną i sprawiedliwą Unię Europejską.

VidCom

VidCom.pl pozwala użytkownikom na przesyłanie i odbiór obrazu wideo, dźwięku oraz kolaborację danych, prowadzenie wirtualnych prezentacji, aktywne uczestnictwo w wirtualnych szkoleniach i konferencjach, transmisję dowolnego obrazu wideo/audio pomiędzy dowolnymi użytkownikami w dowolnym miejscu na świecie. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że system zapewnia wysokie bezpieczestwo i poufność. Komunikacja wideo jest doskonałym narzędziem do zastosowania we wszystkich gałęziach gospodarki i administracji. Specjaliści pracujący nad projektem i rozwojem VidCom.pl to osoby mające bardzo szerokie doświadczenia w budowie polskiego Internetu.

Wszelkie szczegóły na stronie:
http://www.VidCom.pl



poleć znajomemu poleć znajomemu
drukuj drukuj

<<<Powrót

Komentarze
Zapraszamy do wyrażania opinii, redakcja portalu Interklasa.












Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl