środa 20 czerwca 2018 imieniny Bogny, Bożeny i Diny 1793 - Urodził się Aleksander Fredro
Do końca roku pozostało: 0 dni
Biologia
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej
List do komórki. Hormony zwierzęce

Hormony kręgowców - hormony szyszynki i nadnerczy

III. HORMONY SZYSZYNKI
 1. melatonina: wywołuje skupianie ziaren barwnika w komórkach pigmentowych, reguluje długość czynności rozrodcze.

  Melatonina jest N-acetylo-5-metoksytryptaminą powstającą z serotoniny. Powstaje głównie w ciemności (faza REM snu), przy udziale jonów wapnia, pod wpływem pobudzenia układu współczulnego. Wydzielanie melatoniny jest hamowane przez światło, estrogeny i glutaminę.

  Melatonina zmniejsza ilość wolnych rodników, chroniąc organizm przed wczesnym starzeniem.

  Melatonina działa antagonistycznie do intermedyny, powodując skupienie barwnika w melanoforach oraz wprowadza zwierzę w stan niskiej aktywności rozrodczej (wydłużenie dnia wiosną hamuje wydzielanie hormonu).

  Melatonina wpływa na hormony gonadotropowe regulujące cykl miesięczny i gametogenezę. Hamuje czynność jajników przed okresem pokwitania.

  Melatonina poprawia sen fizjologiczny, a wytwarzana w błonie śluzowej żołądka i trzustki chroni ją przed uszkodzeniem i przyspiesza gojenie nadżerek i wrzodów.

IV. HORMONY NADNERCZY

Hormony rdzenia nadnerczy:

 1. aminy katecholowe (noradrenalina i adrenalina): działają na mięśnie gładkie i serce, zwiększają ciśnienie krwi; adrenalina także pobudza proces glikogenolizy.

  W komórkach chromochłonnych rdzenia nadnerczy zachodzi synteza amin katecholowych w szeregu reakcji: tyrozyna → DOPA → dopamina → noradrenalina (NA) → adrenalina (A). Noradrenalina i adrenalina są magazynowane w oddzielnych ziarnistościach w połączeniu z białkiem chromograniną A i β-hydroksylazą w kompleksie z adenozynotrifosforanem ATP.

  Uwalnianie amin katecholowych jest nasilane przez:
  - pobudzenie nerwowe, stres, wstrząs,
  - hipoglikemię (małe stężenie glukozy we krwi),
  - hipoksję (zawartość tlenu we krwi).

  Aminy katecholowe działają na tkanki za pomocą receptorów adrenergicznych typu α1 i α2 oraz typu β1 i β2. Adrenalina działa przede wszystkim za pośrednictwem receptorów typu β1 i β2. Noradrenalinę pobudza głównie α1 i α2, słabiej receptory β1, a prawie wcale nie działa na receptory β2.

  Interakcja amin katecholowych z receptorami α-adrenergicznymi zmniejsza zawartość cAMP, a zwiększa stężenie cGMP i jonów wapnia w komórkach docelowych. Natomiast pobudzanie receptorów β-adrenergicznych jest sygnałem do aktywacji cyklazy adenylanowej przyczyniającej się do wzrosty cAMP w komórkach odbierających informację.

  Aminy katecholowe w układzie nerwowym pełnia rolę neuroprzekaźników. W układzie krążenia krwi natomiast zwiększają częstość i siłę skurczów serca oraz objętość tłoczonej przez serce krwi. Powodują skurcz tętniczek w skórze, nerkach i trzewiach, a rozkurcz tętniczek mięśniowych i wieńcowych, co przystosowuje organizm do podjęcia obrony lub ucieczki w sytuacjach stresowych. Objawem jest wzrost ciśnienia skurczowego i spadek ciśnienia rozkurczowego krwi.

  Aminy katecholowe pobudzają rozkład zmagazynowanych substancji energetycznych - glikogenolizę i lipolizę oraz tworzenie glukozy w procesie glukoneogenezy, a także wykorzystywanie przez wątrobę mleczanów powstających w mięśniach. Glukoza i kwasy tłuszczowe SA zużywane są do uzyskiwania potrzebnej w sytuacjach stresowych energii.

  Ponadto hormony te pobudzają wyspy trzustki do wydzielania glukagonu i hamują uwalnianie insuliny.

  Aminy katecholowe zwiększają wentylację płuc, hamują agregację płytek krwi, regulują uwalnianie reniny i pobudzają aktywność ośrodkowego układu nerwowego.

  Adrenalina rozluźnia mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, oskrzeli i pęcherzyka moczowego, a wywołuje skurcz mięśni przywłosowych.

  Inaktywacja amin katecholowych przez enzymy: oksydazę monaminową (MAO) lub tlenową metylotransferazę katecholową (COMT). Nieznaczna ilość amin katecholowych jest wydalana z moczem w formie niezmienionej.

Hormony kory nadnerczy

Hormony kory nadnerczy produkowane są w komórkach kory nadnerczy (bogatych w witaminę C) pod wpływem zwiększenia stężenia cAMP indukowanego przez ACTH. Cholesterol ulega przekształceniu w pregnenolon - substancję wyjściowa dla szeregu reakcji syntez hormonów steroidowych - w reakcji katalizowanej przez 20,22-desmolazę cholesterolową.

Warstwa kłębkowata kory gruczołów nadnerczowych wydziela głównie mineralokortykoidy, warstwa pasmowata - glikokortykoidy, siatkowata - androgeny.

 1. mineralokortykoidy: wpływają na utrzymanie równowagi wodnej i mineralnej organizmu.

  Mineralokortykoidy są niezbędne do życia. Około 95% ich aktywności przypada na aldosteron. Mniejszą aktywność wykazują pozostałe hormony: dezoksykortykosteron, 18-hydroksydeoksykortykosteron, kortykosteron i kortyzol.

  Wydzielanie aldosteronu wzrasta pod wpływem:
  - angiotensyny II i III,
  - wzrostu stężenia jonów potasu i zmniejszenia stężenia jonów sodu we krwi,
  - zmniejszenia objętości krwi,
  - bardzo dużego stężenia ACTH,
  - prostaglandyn, estrogenów i pobudzenia receptorów β-adrenergicznych.

  Najsilniejszym bodźcem do wydzielania aldosteronu jest wymieniona powyżej angiotensyna II, która powstaje z angiotensyny I pod wpływem enzymu konwertującego w systemie krążenia płucnego krwi. (Rys. "Schemat układu krążenia krwi"). Angiotensyna I natomiast, w wyniku działania enzymu proteolitycznego reniny, jest odczepiana od cząsteczki prekursorowej, którą jest globulina krwi - angiotensynogen.
  Schemat układu krążenia krwi

  Aldosteron we krwi jest luźno związany z albuminami.

  Aldosteron nasila wchłanianie zwrotne jonów sodu w nerkach. Jony te są zasocjowane cząsteczkami wody dlatego transport jonów sodu z moczu do płynu zewnątrzkomórkowego w nerkach powoduje zatrzymanie wody w organizmie. (Rys. "Schemat nefronu - jednostki strukturalno-czynnościowej nerki"). Aldosteron zwiększa wchłanianie zwrotne jonów sodu również w gruczołach potowych, ślinowych i nabłonku jelitowym. Powoduje zwiększenie objętości krwi, a przez to wzrost objętości krwi tłoczonej przez serce i wzrost ciśnienia tętniczego.   
  Przekrój przez nerkę
  Budowa nefronu

  Aldosteron zwiększa wydzielanie jonów potasu i wodoru przez komórki kanalików nerkowych.

  Aldosteron ulega inaktywacji w wątrobie i jest wydalany z moczem w stanie wolnym lub w postaci skoniugowanej z kwasem siarkowym i glukuronowym.


 2. glikokortykoidy: wpływają na przemiany białek, węglowodanów i tłuszczów, przystosowują do sytuacji stresowych, hamują reakcje odpornościowe, działają przeciwzapalnie.

  95% aktywności tej grupy hormonów stanowi działanie kortyzolu (hydrokortyzonu), 5% - kortykosteronu i kortyzonu.

  Wytwarzanie i wydzielanie glikokortykoidów zależy od ACTH i w niewielkim stopniu od α-MSH o budowie podobnej do ACTH (cisawica).

  Glikokortykoidy powodują:
  - nasilenie katabolizmu białek i mobilizację aminokwasów w tkankach poza wątrobowych, stymulację przemian aminokwasów
    i syntezy białek w wątrobie i przewodzie pokarmowym,
  - zwiększenie stężenia aminokwasów we krwi, nasilenie transportu błonowego aminokwasów w hepatocytach,
  - wzmożenie glukoneogenezy,
  - zwiększenie ilości glikogenów w wątrobie i nasilenie glikogenolizy w innych tkankach,
  - zmniejszenie zużycia glukozy przez komórki kosztem kwasów tłuszczowych,
  - osłabienie transportu glukozy przez błonę komórkową,
  - zmniejszenie wrażliwości tkanek na insulinę,
  - mobilizację kwasów tłuszczowych z tkanki tłuszczowej,
  - wzmożenie filtracji kłębuszkowej w nerkach i diurezy,
  - skurcz mięśni tętniczek,
  - pobudzenie kurczliwości mięśnia sercowego,
  - hamowanie wydzielania CRH, ACTH i wazopresyny,
  - wydzielanie gastryny i parathormonu,
  - demineralizację kości,
  - zmniejszenie wchłaniania jonów wapnia i fosforanów w przewodzie pokarmowym,
  - hamowanie: uwalniania histaminy i pirogenów, powstawania nacieku zapalnego, aktywacji neutrofilów i tworzenia się blizny,
  - stabilizację błony lizosomów,
  - zmniejszenie syntezy prostaglandyn poprzez redukcję aktywności fosfolipazy A2,
  - zmniejszenie liczby eozynofilów, bazofilów i limfocytów, co zmniejsza wytwarzanie immunoglobulin,
  - zwiększenie liczby granulocytów obojętnochłonnych, trombocytów i erytrocytów.

  Nadmiar glikokortykoidów prowadzi do zespołu Cushinga charakteryzującego się otyłością przy jednoczesnym chudnięciu kończyn, nadciśnieniem tętniczym, osłabieniem mięśni, zmniejszeniem odporności i in.


 3. androgeny kory nadnerczy: nasilają syntezę białek i powodują rozwój męskich cech płciowych.

  W korze nadnerczy powstają męskie hormony płciowe ś androgeny i niewielka ilość żeńskich hormonów płciowych - estrogenów i progesteronu o nikłym znaczeniu.

  Wśród androgenów występują dehydroepiandrosteron, androstendion i niewielka ilość testosteronu. Są to hormony steroidowe powstające z cholesterolu przydziale enzymu 20,22-desmolazy.

  Wydzielanie androgenów wzrasta pod wpływem ACTH.

  Androgeny są hormonami anabolicznymi - powodują nasilenie proliferacji komórek i syntezy białek. Ich działanie u chłopców i mężczyzn polega na regulacji spermatogenezy, stymulacji rozwoju narządów rozrodczych i drugorzędowych cech płciowych - przyczyniają się do wzrostu masy ciała, obniżenia brzmienia głosu, powstania owłosienia klatki piersiowej, pach i wzgórka łonowego i zaniku włosów na głowie.

  Androgeny hamują oś podwzgórze - przysadka - gonady.

  Działanie androgenów u kobiet jest nieznaczne.

  Patologiczny nadmiar hormonów tej grupy prowadzi do rzekomego przedwczesnego dojrzewania płciowego u chłopców, u kobiet natomiast - do wirylizmu - pojawiania się niektórych cech męskich.
Autor: Michał Skoczylas
Komentarze + Dodaj komentarz
 • super..., xxx (odpowiedzi: 0)
 • naprawdę duży plus za zebranie wszystkiego w jednym miejscu
 • bledy, ilon (odpowiedzi: 1)
 • w tym artyluke jest blad. estrogeny nie sa odpowiedzialne za chlopiecy stereotyp zachowania!
 • za***, ewelina 21 (odpowiedzi: 0)
 • gratuluje pomysłu prosimy wiecej takich pozdrawiam
 • KAPITALNE!!!!!, kicia16:-) (odpowiedzi: 0)
 • Bardzo dobre opracowanie!! Dziękuję przyda mi się do przygotowania do konkursu.
 • super artykul:):)!!, pelobates (odpowiedzi: 0)
 • super artykul:):)!!
 
Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl