niedziela 18 kwietnia 2021 imieniny Apoloniusza i Bogusławy 1955 - Zmarł Albert Einstein
Do końca roku pozostało: 0 dni
Chemia
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej
 • Liceum Ogólnokształcące - zakres rozszerzony
Liceum Ogólnokształcące - zakres rozszerzony

Liceum Ogólnokształcące - zakres rozszerzony

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

CHEMIA

Cele edukacyjne
 1. Pogłębienie wiedzy chemicznej w stopniu niezbędnym do dalszej edukacji.
 2. Wykształcenie umiejętności planowania i realizacji prac eksperymentalnych oraz interpretacji otrzymanych wyników.
 3. Wykształcenie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i ochronę środowiska przyrodniczego.
Zadania szkoły
 1. Wspieranie umiejętności samokształcenia poprzez zdobywanie i gromadzenie informacji z różnych źródeł.
 2. Wdrażanie uczniów do selekcjonowania i oceny zdobytych informacji.
 3. Zapoznanie uczniów z praktyką laboratoryjną poprzez prowadzenie pokazów oraz samodzielne wykonywanie przez nich doświadczeń.
 4. Przygotowanie uczniów do projektowania badań i interpretacji otrzymanych wyników na podstawie zdobytej wiedzy chemicznej i z dziedzin pokrewnych.
Treści nauczania
 1. Współczesny model budowy atomu - elementy mechaniki kwantowej w ujęciu jakościowym. Izotopy. Promieniotwórczość naturalna i sztuczna.
 2. Układ okresowy pierwiastków. Zależność pomiędzy budową atomów a właściwościami pierwiastków i ich położeniem w układzie okresowym. Alotropia pierwiastków.
 3. Wiązania jonowe, kowalencyjne, kowalencyjne spolaryzowane i koordynacyjne. Zależność pomiędzy właściwościami związków chemicznych a ich budową.
 4. Równowaga chemiczna. Stała równowagi. Reguła przekory.
 5. Mol. Molowa interpretacja przemian chemicznych. Równanie Clapeyrona. Warunki normalne i standardowe.
 6. Szybkość reakcji chemicznych. Rząd reakcji.
 7. Reakcje endo- i egzoenergetyczne. Katalizatory i przykłady reakcji katalitycznych.
 8. Reakcje utleniania - redukcji. Ogniwa galwaniczne i ich zastosowania.
 9. SEM ogniwa. Elektroliza roztworów wodnych elektrolitów i soli stopionych.
 10. Prawa elektrolizy. Korozja elektrochemiczna i metody jej zapobiegania.
 11. Roztwory. Rozpuszczalność. Przeliczanie stężeń roztworów. Układy koloidalne.
 12. Systematyka związków nieorganicznych. Tlenki, wodorki, wodorotlenki, kwasy i sole - nazewnictwo, otrzymywanie, właściwości.
 13. Charakterystyka najważniejszych pierwiastków bloków s, p, d układu okresowego pierwiastków. Zmienność właściwości związków w grupach i okresach.
 14. Elektrolity słabe i mocne. Stopień i stała dysocjacji. Prawo rozcieńczeń Ostwalda, pH roztworu, wskaźniki. Reakcje w roztworach wodnych elektrolitów - reakcje zobojętniania, strącania osadów i hydrolizy. Amfoteryczność.
 15. Węglowodory nasycone, nienasycone i aromatyczne - nazewnictwo i właściwości. Szereg homologiczny. Izomeria konstytucyjna i geometryczna.
 16. Występowanie węglowodorów w przyrodzie. Przeróbka ropy naftowej.
 17. Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów. Alkohole, fenole, aldehydy, ketony, aminy, kwasy karboksylowe i ich pochodne - budowa, nazewnictwo, otrzymywanie i właściwości.
 18. Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów. Aminokwasy, peptydy i białka, tłuszcze proste i złożone, najważniejsze cukry oraz kwasy nukleinowe - występowanie, właściwości i ich znaczenie w życiu człowieka.
 19. Zjawisko izomerii optycznej. Chiralność.
 20. Polimeryzacyjne tworzywa sztuczne - budowa i zastosowanie.
 21. Konsekwencje niewłaściwego wykorzystywania substancji chemicznych.
Osiągnięcia
 1. Znajomość i rozumienie podstawowych pojęć, praw i zjawisk chemicznych.
 2. Umiejętność opisu właściwości najważniejszych pierwiastków bloków s, p, d i ich związków chemicznych. Dostrzeganie podobieństw i różnic we właściwościach i sposobie reagowania pierwiastków w obrębie grup oraz różnych klas związków chemicznych.
 3. Umiejętność dostrzegania zależności pomiędzy budową substancji a jej właściwościami fizycznymi i chemicznymi.
 4. Umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy do rozwiązywania różnorodnych problemów rachunkowych, teoretycznych i praktycznych:
  1. posługiwanie się pojęciami chemicznymi,
  2. posługiwanie się terminologią chemiczną,
  3. wyjaśnianie przebiegu obserwowanych lub opisanych zjawisk,
  4. wykorzystywanie dostępnych źródeł informacji do rozwiązywania zadań.
 5. Umiejętność stawiania hipotez dla wyjaśniania problemów chemicznych i planowania eksperymentów dla ich weryfikacji.
 6. Samodzielne formułowanie i uzasadnianie opinii i sądów na podstawie posiadanych i podanych informacji.
 7. Umiejętność korzystania z różnorodnych źródeł informacji w celu rozszerzenia posiadanej wiedzy.
Komentarze + Dodaj komentarz
 • fajnie, pyśka (odpowiedzi: 0)
 • super że istnieja takie strony
 
Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl