środa 23 września 2020 imieniny Bogusława i Tekli 1939 - Zmarł Siegmund Freud
Do końca roku pozostało: 0 dni
Etyka/religia
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej
  • Szafarz sakramentu pokuty
Zarządca sakramentu pokuty

Szafarz sakramentu pokuty

1. Przygotowując się do dobrego i owocnego przeżycia sakramentu pokuty, być może czasami zadajemy sobie pytania: kim jest spowiednik, który oczekuje na nas za kratkami konfesjonału? Kto upoważnił go do oceniania naszego postępowania? Jakim prawem udziela rozgrzeszenia? Czy rozgrzeszy nas ze wszystkich grzechów? Czy zachowa w tajemnicy to, co od nas usłyszy?

2. W Katechizmie Kościoła Kato­lickiego czytamy, że to sam Jezus Chrystus powierzył swoim Apostołom posługę jednania, czyli sprawowania sakramentu pokuty. Biskupi, jako następcy Apostołów, oraz prezbite­rzy, jako współpracownicy biskupów, nadal spełniają tę posługę, "bowiem na mocy sakramentu święceń biskupi i prezbiterzy mają władzę odpuszczania wszystkich grzechów w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (por. KKK 1461).

3. Chrystus Zmartwychwstały, ukazując się Apostołom zamknię­tym w Wieczerniku po poranku wielkanocnym, umacniał ich wiarę, ale także przekazywał im ostatnie polecenia dotyczące ich apostolskiej misji. W Wieczerniku Apostołowie usłyszeli słowa Jezusa: "Uweźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a któ­rym zatrzymacie, są im zatrzymane" (J 20, 22-23). Władza odpuszczania grzechów to dar Ducha Świętego nie tylko dla Apostołów, ale i dla ich następców - biskupów, którzy już od czasów starożytnych są uwa­żani za tych, którzy posiadają władzę jednania ludzi z Bogiem. Również kapłani diecezjalni i zakonni, którzy otrzymali misję od swojego biskupa lub od kompetentnego przełożonego zakonnego, jako współpracownicy biskupów pełnią posługę Dobrego Pasterza, który szuka każdej zagu­bionej owcy, i posługę Miłosiernego Ojca, który z otwartymi ramionami czeka na każdego marnotrawnego syna (por. KKK 1462).

Spowiednik nie jest panem, lecz sługą Bożego przebaczenia.

Kapłan jest znakiem i narzędziem miłosiernej miłości Boga względem grzesznika. Pełniąc tę posługę, każdy kapłan zobowiązany jest do zachowania absolutnej tajemnicy grzechów wyznawanych podczas spowiedzi. Tajemnica ta, która nie dopuszcza żadnych wyjątków, nazywa się "pieczęcią sakramen­talną", ponieważ to, co penitent wyznał kapłanowi, zostaje niejako "zapieczętowane" przez sakrament (por. KKK 1467). Z niektórych grze­chów, szczególnie ciężkich, zwy­kle połączonych z ekskomuniką, która nie pozwala na przyjmowanie sakramentów świętych i na pełne uczestnictwo w życiu Kościoła, roz­grzeszyć może tylko papież, biskup, bądź wyłącznie upoważnieni przez nich kapłani. Jednakże w niebezpie­czeństwie śmierci - ze względu na życie wieczne grzesznego człowieka - każdy kapłan, nawet taki, który z jakichś powodów nie ma prawa do spowiadania udzielonego mu przez władzę kościelną, może udzielić rozgrzeszenia z każdego grzechu (por. KKK 1463).

Czy dostrzegam w spowiednikach szafarzy Bożego miłosierdzia? Czy pragnę korzystać z ich posługi spra­wowanej przecież z polecenia oraz w imieniu Chrystusa?

4. Zapamiętajmy: to sam Jezus Chrystus powierzył swoim Apo­stołom posługę sprawowania sakramentu pokuty. Następcami Apostołów są biskupi i prezbiterzy, którzy na mocy sakramentu świę­ceń mają władzę odpuszczania ludzkich grzechów "w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (por. KKK 1461). "Biorąc pod uwagę delikatny charakter i wielkość tej posługi oraz szacunek należny osobom, każdy spowiadający kapłan zobowiąza­ny jest bez wyjątku i pod bardzo surowymi karami do zachowania pieczęci sakramentalnej, to jest absolutnej tajemnicy odnośnie do grzechów poznanych na spowiedzi" (KomKKK 309).

 

Wykorzystano materiały z Niedzieli płockiej nr 38

 

Autor: Bożena Gackowska
Komentarze + Dodaj komentarz
Zapraszamy do wyrażania opinii, redakcja portalu Interklasa.
 
Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl