środa 28 października 2020 imieniny Szymona i Tadeusza 1922 - Marsz na Rzym
Do końca roku pozostało: 0 dni
Geografia
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej
Przedmiotowy system oceniania z geografii dla szkół średnich

Zakres wymagań programowych (2)

ZIEMIA JAKO PLANETA W UKŁADZIE SŁONECZNYM

 1. Na ocenę dopuszczającą uczeń (zna, potrafi, pamięta):
  1. zna terminy: planeta, gwiazda, elipsoida, ciała niebieskie,
  2. zna definicję teorii geocentrycznej i heliocentrycznej oraz ich twórców,
  3. wymieni planety Układu Słonecznego i miejsce Ziemi w tym układzie,
  4. wie, co to jest ruch wirowy i obiegowy Ziemi.

 2. Na oceną dostateczną uczeń (zna, potrafi, rozumie):
  1. wykaże różnicę między teorią geocentryczną i heliocentryczną,
  2. wykaże różnicę między planetami i gwiazdami,
  3. wie, na czym polega ruch obrotowy Ziemi, zna jego cechy i następstwa,
  4. wie, na czym polega ruch obiegowy Ziemi, zna jego cechy i następstwa,
  5. rozumie, dlaczego zmienia się wysokości Słońca w południe nad horyzontem w różnych szerokościach geograficznych,
  6. zna czas miejscowy, strefowy, urzędowy, kalendarz i jego znaczenie, granicę zmiany daty, dni przesileń i równonocy.

 3. Na ocenę dobrą uczeń (potrafi, rozumie):
  1. wyjaśni dowody na występowanie ruchu wirowego i obiegowego Ziemi,
  2. obliczy czas słoneczny miejscowy i strefowy oraz określi położenie punktów geograficznych na mapach na podstawie różnic czasu słonecznego,
  3. określi zależności między czasem słonecznym a długością geograficzną,
  4. określi położenie geograficzne na podstawie czasu oraz wysokości Słońca w momencie górowania w południe w dniach równonocy i przesileń.

 4. Na ocenę bardzo dobrą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. wyjaśni wpływ rytmu dobowego i rocznego zmian oświetlenia Ziemi na rozkład temperatur powietrza, ciśnienia, opadów, życia organizmów, zmiany krajobrazu oraz warunków życia i pracy ludzi,
  2. uzasadni przyczyny wprowadzenia granicy zmiany daty.

 5. Na ocenę celującą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. obliczy położenie geograficzne danej miejscowości w dowolnym dniu w ciągu roku na podstawie wysokości górowania Słońca.Wymagania na poszczególne oceny dla przykładowej jednostki lekcyjnej.

Temat: Ruch obrotowy Ziemi i jego następstwa.
 1. Na ocenę dopuszczającą uczeń:
  1. zna terminy: oś Ziemi, długość geograficzna, czas słoneczny, lokalny, strefowy, urzędowy, strefa czasu, międzynarodowa linia zmiany czasu,
  2. – wie, co to jest ruch obrotowy (wirowy),
  3. zna czas i kierunek ruchu,
  4. wymieni następstwa ruchu obrotowego.

 2. Na ocenę dostateczną uczeń:
  1. rozumie następstwa ruchu wirowego,
  2. zna podstawy obliczeń czasu,
  3. rozumie istnienie stref czasowych i zna strefy czasowe Europy.

 3. Na ocenę dobrą uczeń:
  1. wyjaśni dowody na występowanie ruchu obrotowego,
  2. określi zależność między czasem słonecznym a długością geograficzną,
  3. określi położenie geograficzne na podstawie czasu.

 4. Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
  1. uzasadni przyczyny wprowadzenia granicy daty,
  2. wyjaśni przyczyny zróżnicowania czasu lokalnego na Ziemi,
  3. obliczy czas lokalny i datę dowolnego miejsca na Ziemi na podstawie znajomości czasu uniwersalnego (lub czasu lokalnego z innego miejsca) i różnicy długości geograficznej.

ATMOSFERA
 1. Na ocenę dopuszczającą uczeń (zna, potrafi, pamięta):
  1. zna terminy: atmosfera, warstwy atmosfery,
  2. zna określenia wiatrów stałych, okresowych i lokalnych,
  3. zna podstawowy podział chmur,
  4. zna podział na strefy klimatyczne świata,
  5. zna przyrządy i jednostki mierzące poszczególne elementy pogody,
  6. umie wymienić podstawowe czynniki klimatyczne.

 2. Na ocenę dostateczną uczeń (zna, potrafi, rozumie):
  1. zna i rozumie pojęcia: prądy konwekcyjne, adiabatyczne zmiany temperatury,
  2. scharakteryzuje warstwy atmosfery,
  3. przedstawi proste współzależności między poszczególnymi elementami klimatu na Ziemi,
  4. scharakteryzuje poszczególne strefy klimatyczne,
  5. wymieni typy klimatów w danej strefie.

 3. Na ocenę dobrą uczeń (potrafi, rozumie):
  1. omówi przyczyny i przebieg cyrkulacji powietrza na kuli ziemskiej,
  2. omówi przyczyny i rozkład temperatury oraz opadów na kuli ziemskiej,
  3. sporządzi wykres temperatury i opadów na podstawie danych stacji meteorologicznej,
  4. rozpozna podstawowe typy klimatów na przykładzie wykresów temperatury i opadów,
  5. omówi wpływ pogody oraz klimatu na życie i gospodarczą działalność człowieka (na wybranych przykładach),
  6. potrafi dostrzegać w różnym otoczeniu przykłady negatywnego wpływu działalności gospodarczej człowieka na stan atmosfery.

 4. Na ocenę bardzo dobrą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. omówi przyczyny powstania oraz mechanizm działania wiatrów lokalnych i okresowych,
  2. potrafi analizować przebieg cyrkulacji powietrza na kuli ziemskiej,
  3. potrafi interpretować współzależności między poszczególnymi składnikami klimatu a czynnikami klimatotwórczymi oraz rozmieszczeniem stref klimatycznych na kuli ziemskiej,
  4. wykaże wzajemne zależności między pogodą, klimatem a życiem i gospodarczą działalnością człowieka,
  5. poda przykłady działalności człowieka zmierzające do ograniczenia zanieczyszczeń atmosfery w najbliższej okolicy, kraju i na świecie.


Wymagania na poszczególne oceny dla przykładowej jednostki lekcyjnej.

Temat: Budowa i skład atmosfery.
 1. Na ocenę dopuszczającą uczeń:
  1. zna terminy: troposfera, stratosfera, mezosfera, termosfera, jonosfera, egzosfera, ozonosfera, tropopauza, prąd strumieniowy,
  2. zna skład chemiczny powietrza atmosferycznego,
  3. zna warstwy atmosfery.

 2. Na ocenę dostateczną uczeń:
  1. zna składniki stałe i zmienne w atmosferze,
  2. zna kryteria podziału na warstwy.

 3. Na ocenę dobrą uczeń:
  1. umie scharakteryzować warstwy atmosfery, ich zasięg i zjawiska w nich występujące,
  2. umie określić znaczenie atmosfery dla rozwoju i zachowania życia na Ziemi z podkreśleniem znaczenia warstwy ozonowej.

 4. Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
  1. umie na podstawie odpowiedniego wykresu porównać warunki (temperatura, ciśnienie) panujące w poszczególnych warstwach atmosfery,
  2. potrafi wyjaśnić przyczyny zmiennej grubości troposfery i stratosfery (schemat).


Autor: mgr Magdalena Matuszak
mgr Ewa Makulska
ZSZ w Koninie

Komentarze + Dodaj komentarz
 
Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl