sobota 19 września 2020 imieniny Januarego i Konstancji 1620 - Zginął hetman Stanisław Żółkiewski
Do końca roku pozostało: 0 dni
Geografia
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej
Przedmiotowy system oceniania z geografii dla szkół średnich

Zakres wymagań programowych (6)

GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA POLSKI

LUDNOŚĆ I OSADNICTWO

 1. Na ocenę dopuszczającą uczeń (zna terminy, potrafi):
  1. zna terminy: przyrost naturalny i rzeczywisty, migracje, saldo migracji, eksplozja demograficzna, wyż i niż demograficzny, urbanizacja, wskaźnik urbanizacji,
  2. zna rodzaje migracji,
  3. wskaże na mapie główne miasta Polski,
  4. zna liczbę ludności.

 2. Na ocenę dostateczną uczeń (zna, potrafi, rozumie):
  1. zna i rozumie terminy: migracja, piramida wieku, struktura wieku, aglomeracja, konurbacja,
  2. potrafi wymienić czynniki wpływające na liczbę i strukturę ludności Polski,
  3. potrafi wymienić czynniki, które wpłynęły na zmianę liczby ludności Polski po II wojnie światowej,
  4. rozumie przyczyny migracji, przyczyny głównych problemów wielkich miast, przyczyny zróżnicowania gęstości zaludnienia.

 3. Na ocenę dobrą uczeń (potrafi, rozumie):
  1. przedstawi na podstawie danych statystycznych i map zmiany liczby ludności oraz przyrostu naturalnego, rozmiary i kierunki migracji, strukturę wg płci i wieku,
  2. porówna liczbę ludności Polski z liczbą ludności innych krajów europejskich,
  3. scharakteryzuje rozmiary i kierunki migracji, strukturę zawodową, poziom bezrobocia, poziom urbanizacji kraju i jego zróżnicowanie,
  4. potrafi odczytać piramidę wieku,
  5. na przykładzie wybranych miast omówi główne czynniki ich lokalizacji,
  6. dokona analizy sieci osadniczej Polski,
  7. omówi wpływ II wojny światowej na liczbę i strukturę ludności Polski,
  8. rozumie typ funkcjonalny miasta, poda jego przykłady i wskaże na mapie.

 4. Na ocenę bardzo dobrą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. wskaże przyczyny i konsekwencje zróżnicowania zmian osadniczych w Polsce,
  2. na podstawie danych dokona analizy procesów urbanizacyjnych w dowolnym regionie Polski,
  3. potrafi określić sposoby ograniczania problemów wielkich miast,
  4. rozumie przyczyny i skutki współczesnych procesów urbanizacyjnych.

 5. Na ocenę celującą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. na postawie danych przedstawić projekt sukcesji funkcji przykładowych miast w danym regionie,
  2. potrafi wskazać możliwości ograniczenia bezrobocia.

ROLNICTWO

 1. Na ocenę dopuszczającą uczeń (zna, potrafi):
  1. zna terminy: klasa bonitacyjna gleb, melioracja, hodowla, chów, wydajność, plony, mechanizacja,
  2. zna podstawowe funkcje rolnictwa,
  3. potrafi wymienić przyrodnicze i pozaprzyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa,
  4. zna strukturę użytkowania ziemi.

 2. Na ocenę dostateczną uczeń (zna, potrafi, rozumie):
  1. rozumie pojęcia: żyzność, urodzajność, struktura zasiewów,
  2. wskaże na mapie obszary o korzystnych i niekorzystnych warunkach rozwoju rolnictwa,
  3. wskaże na mapie obszary upraw i hodowli oraz ich zależność od warunków przyrodniczych i pozaprzyrodniczych,
  4. rozumie strukturę wielkości i własności gospodarstw w Polsce,
  5. zna wskaźniki poziomu rolnictwa,
  6. zna strukturę zasiewów.

 3. Na ocenę dobrą uczeń (potrafi, rozumie):
  1. rozumie pojęcie: rolnictwo ekologiczne,
  2. wskaże przykłady wpływu czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych na zróżnicowanie poziomu produkcji rolnej,
  3. potrafi przedstawić strukturę użytkowania ziemi w Polsce na tle innych krajów europejskich, posługując się danymi statystycznymi oraz mapami,
  4. oceni poziom produkcji rolnej w Polsce na tle wybranych państw europejskich,
  5. potrafi na podstawie danych statystycznych i czynników przyrodniczych wskazać regiony o różnym poziomie rozwoju rolnictwa,
  6. posługując się danymi i mapami, przedstawi strukturę użytkowania ziemi.

 4. Na ocenę bardzo dobrą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. oceni znaczenie chowu zwierząt w gospodarce,
  2. scharakteryzuje polityką rolną państwa,
  3. na podstawie danych porówna wskaźniki intensyfikacji rolnictwa w Polsce i w wybranych krajach oraz oceni ich rezultaty,
  4. wskaże przykłady negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko,
  5. wskaże współczesne problemy rozwoju rolnictwa i przykłady ich rozwiązywania,
  6. rozumie wpływ rolnictwa na środowisko, potrzebę przekształceń rolnictwa.

 5. Na ocenę celującą uczeń (potrafi, rozumie):
  1. wykaże, na czym polega ochrona polskiego rolnictwa przed konkurencją,
  2. oceni perspektywy rozwoju rolnictwa Polski u progu wejścia do Unii Europejskiej,
  3. potrafi wykazać wyższość produktów ekologicznych nad tradycyjnymi.


Wymagania na poszczególne oceny dla wybranej jednostki lekcyjnej.

Temat: Przyrodnicze i pozaprzyrodnicze uwarunkowania rozwoju rolnictwa Polski.

 1. Na ocenę dopuszczającą uczeń:
  1. zna pojęcie rolnictwa i wymieni podstawowe jego działy,
  2. wymieni czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze wpływające na rozwój rolnictwa.

 2. Na ocenę dostateczną uczeń:
  1. omówi zależności rolnictwa od czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych.

 3. Na ocenę dobrą uczeń:
  1. oceni przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa Polski,
  2. wskaże na mapie Polski regiony o najlepszych walorach rolniczych.

 4. Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
  1. oceni na podstawie danych statystycznych i mapy warunki rozwoju rolnictwa Polski na tle innych państw Europy,
  2. omówi wady i zalety rolnictwa Polski w ostatnim dziesięcioleciu.

 5. Na ocenę celującą uczeń:
  1. oceni perspektywy rozwoju rolnictwa w swoim regionie,
  2. omówi kryteria wyłonienia przez IUNG regionów o najlepszych walorach rolniczych w Polsce.


Autor: mgr Magdalena Matuszak
mgr Ewa Makulska
ZSZ w Koninie

Komentarze + Dodaj komentarz
 
Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl