sobota 19 września 2020 imieniny Januarego i Konstancji 1620 - Zginął hetman Stanisław Żółkiewski
Do końca roku pozostało: 0 dni
Geografia
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej
Przedmiotowy system oceniania z geografii dla szkół średnich

Zakres wymagań programowych (7)

PRZEMYSŁ

 1. Na ocenę dopuszczającą uczeń (zna terminy, potrafi):
  1. zna terminy: przemysł, gałęzie przemysłu, ośrodek i okręg przemysłowy,
  2. poda przykłady negatywnego wpływu przemysłu na środowisko przyrodnicze,
  3. potrafi wymienić podstawowe gałęzie przemysłu,
  4. potrafi wymienić główne surowce mineralne w Polsce.

 2. Na ocenę dostateczną uczeń (potrafi, rozumie):
  1. rozumie terminy: prywatyzacja, transformacja, restrukturyzacja, reprywatyzacja, PKB,
  2. omówi i poda przykłady funkcji przemysłu,
  3. zaklasyfikuje dany rodzaj działalności przemysłowej do odpowiedniej grupy gałęzi lub gałęzi przemysłu,
  4. wymieni czynniki lokalizacji przemysłu,
  5. na podstawie danych i map potrafi scharakteryzować okręg przemysłowy,
  6. rozumie znaczenie funkcji przemysłu,
  7. rozumie różnicę między gospodarką planowaną a rynkową.

 3. Na ocenę dobrą uczeń (potrafi, rozumie):
  1. potrafi wskazać gałęzie tracące i zyskujące na znaczeniu w gospodarce,
  2. potrafi scharakteryzować gałęzie i okręgi przemysłowe,
  3. omówi czynniki lokalizacji wybranych zakładów i okręgów przemysłowych,
  4. porówna wydobycie i produkcję przemysłową w Polsce i innych krajach,
  5. porówna poziom przemysłu w Polsce i innych krajach,
  6. omówi przyczyny słabego rozwoju hydroenergetyki i niekonwencjonalnych źródeł energii,
  7. wskaże na mapie główne zakłady poszczególnych gałęzi przemysłu.

 4. Na ocenę bardzo dobrą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. potrafi scharakteryzować etapy rozwoju przemysłu z uwzględnieniem czynników lokalizacji i ich przekształceń,
  2. potrafi ocenić znaczenie przemysłu we współczesnej gospodarce,
  3. poda przyczyny spadku produkcji niektórych wyrobów oraz oceni społeczne i gospodarcze tego skutki,
  4. oceni problemy okręgów przemysłowych i gałęzi przemysłu,
  5. dokona oceny lokalizacji dowolnego zakładu przemysłowego,
  6. rozumie wielkość PKB i udział przemysłu w jego tworzeniu na tle innych krajów Europy.

 5. Na ocenę celującą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. przedstawi możliwe prognozy rozwoju gałęzi przemysłu,
  2. potrafi wskazać negatywne i pozytywne skutki gospodarki rynkowej na przykładach z własnego regionu,
  3. potrafi samodzielnie dokonać oceny gałęzi przemysłu we własnym regionie.


Wymagania na poszczególne oceny dla wybranej jednostki lekcyjnej.

Temat: Baza surowców energetycznych Polski na tle Europy.

 1. Na ocenę dopuszczającą uczeń:
  1. zna pojęcia: surowiec energetyczny, surowce odnawialne i nieodnawialne, zasoby surowcowe, baza energetyczna, zagłębie, obszar wydobycia, górnictwo, producent,
  2. wymieni główne surowce energetyczne Polski.

 2. Na ocenę dostateczną uczeń:
  1. wskaże na mapie główne obszary wydobycia surowców energetycznych.

 3. Na ocenę dobrą uczeń:
  1. wskaże na mapie konturowej obszary występowania surowców energetycznych,
  2. oceni na podstawie danych statystycznych znaczenie bogactw energetycznych w skali kraju i państw Europy.

 4. Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
  1. potrafi wykazać wpływ wydobycia bogactw energetycznych na środowisko przyrodnicze,
  2. potrafi na podstawie map i danych statystycznych wskazać państwa o najdogodniejszej sytuacji energetycznej (w porównaniu z Polską).

 5. Na ocenę celującą uczeń:
  1. omówi sytuację energetyczną swojego regionu.

KOMUNIKACJA

 1. Na ocenę dopuszczającą uczeń (zna terminy, potrafi):
  1. zna pojęcia: komunikacja, transport, łączność, autostrada, węzły komunikacyjne, żegluga, kanał, bandera, żeglowność rzek,
  2. wskaże na mapie główne drogi transportu kolejowego i samochodowego, główne porty morskie i lotnicze.

 2. Na ocenę dostateczną uczeń (potrafi, rozumie):
  1. omówi gęstość dróg kołowych i kolejowych w Polsce,
  2. wskaże główne kanały oraz główne żeglowne rzeki,
  3. omówi podstawowe rodzaje transportu, ich zalety i wady,
  4. omówi znaczenie komunikacji w gospodarce.

 3. Na ocenę dobrą uczeń (potrafi, rozumie):
  1. określi przy pomocy danych statystycznych i map cechy sieci transportowej oraz problemy jej modernizacji,
  2. wskaże przyczyny zróżnicowanej gęstości dróg w różnych częściach Polski,
  3. wskaże na mapie przechodzące przez teren Polski międzynarodowe szlaki komunikacji i przejścia graniczne.

 4. Na ocenę bardzo dobrą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. dokona analizy transportu w Polsce na podstawie danych dotyczących przewozu ładunków i pasażerów oraz omówi perspektywy jego rozwoju,
  2. uzasadni słuszność włączenia Wisły i Odry do europejskiej sieci rzek,
  3. rozumie historyczne i przyrodnicze przyczyny słabego rozwoju wodnego transportu śródlądowego,
  4. rozumie konieczność rozwoju sieci transportu w kontekście integracji gospodarczej Europy,
  5. rozumie współczesne problemy łączności i możliwości jej rozwoju.

 5. Na ocenę celującą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. oceni rozwój sieci komunikacyjnej w swoim regionie i zaprojektuje kierunki rozwoju.


Wymagania na poszczególne oceny dla wybranej jednostki lekcyjnej.

Temat: Komunikacja lądowa w Polsce.

 1. Na ocenę dopuszczającą uczeń:
  1. zna pojęcia: komunikacja, transport, sieć dróg, gęstość sieci dróg, węzły komunikacji, przejścia graniczne, autostrada, magistrala, przewóz pasażerów i ładunków,
  2. omówi znaczenie komunikacji w życiu człowieka,
  3. przy pomocy nauczyciela wskaże na mapie główne drogi transportu kolejowego i samochodowego.

 2. Na ocenę dostateczną uczeń:
  1. oceni gęstość sieci dróg kołowych i kolejowych.

 3. Na ocenę dobrą uczeń:
  1. umie wykorzystać dane statystyczne w ocenie sieci dróg kołowych i kolejowych,
  2. samodzielnie wskaże na mapie główne drogi kolejowe i kołowe, przejścia graniczne i magistrale międzynarodowe,
  3. omówi przyczyny zróżnicowanej gęstości sieci dróg kołowych oraz kolejowych Polski wsch. i Polski zach.,
  4. wykaże wyższość komunikacji kołowej nad kolejową na podstawie danych statystycznych dotyczących przewozów pasażerów i ładunków.

 4. Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
  1. wskaże na mapie konturowej główne drogi kołowe i kolejowe Polski oraz Europy,
  2. omówi pozytywny i negatywny wpływ komunikacji na środowisko.

 5. Na ocenę celującą uczeń:
  1. omówi rozwój sieci dróg kołowych i kolejowych swojego regionu.

HANDEL ZAGRANICZNY, TURYSTYKA I OCHRONA ŚRODOWISKA

 1. Na ocenę dopuszczającą uczeń (zna terminy, potrafi):
  1. zna pojęcia: eksport, import, bilans handlowy i płatniczy, turystyka, agroturystyka, krajoznawstwo, infrastruktura turystyczna, środowisko naturalne i geograficzne, ekologia,
  2. wymieni głównych partnerów handlowych Polski,
  3. wymieni główne towary będące przedmiotem handlu zagranicznego,
  4. zna podział (rodzaje) turystyki,
  5. wskaże główne regiony turystyczne Polski i parki narodowe,
  6. rozumie pojęcie „zielone płuca Polski”.

 2. Na ocenę dostateczną uczeń (potrafi, rozumie):
  1. omówi udział Polski w handlu światowym,
  2. scharakteryzuje główne regiony turystyczne Polski,
  3. wskaże na mapie i krótko scharakteryzuje parki narodowe Polski,
  4. potrafi wymienić główne zadania ekologii.

 3. Na ocenę dobrą uczeń (potrafi, rozumie):
  1. określi na podstawie danych statystycznych strukturę towarową i geograficzną handlu Polski w handlu światowym,
  2. określi na podstawie danych statystycznych zmiany struktury handlu i bilansu handlowego oraz jego zmiany po 1989 roku,
  3. określi znaczenie handlu zagranicznego dla rozwoju kraju,
  4. scharakteryzuje regiony turystyczne pod względem ich atrakcyjności i stopnia zagospodarowania,
  5. omówi obszary zagrożenia i klęsk ekologicznych w Polsce,
  6. poda przykłady działań na rzecz ochrony środowiska.

 4. Na ocenę bardzo dobrą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. rozumie problem deficytu handlowego i sposoby jego likwidacji,
  2. porówna strukturę handlu i bilansu handlowego Polski i innych państw,
  3. oceni atrakcyjność turystyczną Polski w porównaniu z innymi krajami Europy,
  4. oceni konsekwencje przyrodnicze, gospodarcze i społeczne przekształceń środowiska,
  5. oceni walory środowiska pod kątem jego różnego użytkowania.

 5. Na ocenę celującą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. oceni na podstawie map i danych statystycznych atrakcyjność turystyczną własnego regionu i możliwości jego rozwoju.


Autor: mgr Magdalena Matuszak
mgr Ewa Makulska
ZSZ w Koninie

Komentarze + Dodaj komentarz
 
Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl