środa 28 października 2020 imieniny Szymona i Tadeusza 1922 - Marsz na Rzym
Do końca roku pozostało: 0 dni
Geografia
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej
Przedmiotowy system oceniania z geografii dla szkół średnich

Zakres wymagań programowych (3)

HYDROSFERA

 1. Na ocenę dopuszczającą uczeń (zna, potrafi przy pomocy nauczyciela):
  1. zna pojęcie bilansu wodnego,
  2. zna pojęcia: morze otwarte, przybrzeżne, międzywyspowe, śródziemne, zatoki, cieśniny,
  3. zna pojęcia dotyczące wód powierzchniowych i podziemnych,
  4. zna pojęcia: glacjologia, granica wiecznego śniegu, lądolód, lodowce górskie,
  5. umie wymienić zasoby wodne hydrosfery,
  6. zna elementy obiegu wody w przyrodzie,
  7. wymieni rodzaje ruchów wody morskiej.

 2. Na ocenę dostateczną uczeń (potrafi, rozumie):
  1. opisze obieg wody w przyrodzie,
  2. umie omówić powstanie lodowców ze względu na klimat,
  3. omówi typy lodowców ze względu na obszar ich powstawania,
  4. poda przykłady typów mórz i wskaże je na mapie,
  5. pokaże na mapie najdłuższe rzeki i największe jeziora,
  6. wymieni typy genetyczne jezior oraz wskaże je na mapie.

 3. Na ocenę dobrą uczeń (potrafi, rozumie):
  1. wyjaśni przyczyny obiegu wody w przyrodzie oraz powstanie bilansu wodnego ujemnego i dodatniego, wskaże obszary, na których ten bilans występuje,
  2. wyjaśni różnicę temperatur i zasolenia wody morskiej w zależności od stref klimatycznych,
  3. wyjaśni przyczyny powstawania ruchów wody morskiej,
  4. wyjaśni przyczyny powstania różnych typów wód podziemnych oraz ich znaczenie,
  5. wyjaśni przyczyny, jakie mają wpływ na powstanie jezior, i poda ich typy genetyczne,
  6. rozumie przyczyny klasyfikacji ustrojów rzecznych,
  7. wskaże przykłady typów ustrojów rzecznych na mapie,
  8. rozumie warunki genezy lodowców.

 4. Na ocenę bardzo dobrą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. umie wyjaśnić wpływ obiegu wody w przyrodzie na działalność człowieka w różnych strefach klimatycznych,
  2. wyjaśni (ruchami Ziemi oraz czynnikami endogenicznymi) związki ruchów wody morskiej ze zjawiskami takimi jak klimat, działalność sił grawitacyjnych Księżyca i Słońca,
  3. wykaże związki między klimatem, rzeźbą i budową geologiczną a występowaniem wód podziemnych, źródeł i jezior, ustrojów rzecznych i lodowców,
  4. wykaże związki między działalnością człowieka a zanieczyszczeniem hydrosfery,
  5. rozumie zależności występowania rodzajów źródeł od budowy geologicznej,
  6. rozpozna na podstawie wykresów reżimy rzeczne oraz scharakteryzuje je.


Wymagania na poszczególne oceny dla przykładowej jednostki lekcyjnej.

Temat: Rzeki – warunki występowania, przyczyny zróżnicowania.
 1. Na ocenę dopuszczającą uczeń:
  1. zna terminy: rzeka główna, system rzeczny, dorzecze, zlewisko, zasilanie rzek, rzeka stała, epizodyczna, wadi (ued), ustrój (reżim) rzeczny,
  2. zna największe (pod względem długości i wielkości dorzecza) rzeki świata i poszczególnych kontynentów.

 2. Na ocenę dostateczną uczeń:
  1. omówi warunki występowania rzek stałych, okresowych i epizodyczny oraz obszary ich występowania,
  2. omówi przyczyny wahań stanów wody w rzece i zmian przepływów rzek,
  3. poda typy ustrojów rzecznych, przykłady rzek poszczególnych typów,
  4. wyznaczy na mapie ogólnogeograficznej dział wodny i dorzecze rzeki.

 3. Na ocenę dobrą uczeń:
  1. scharakteryzuje poszczególne typy ustrojów rzecznych i zmiany przepływów rzek na przykładach,
  2. wyjaśni przyczyny różnic przepływów rzek, występowania wezbrań i powodzi,
  3. wyjaśni zależność systemów rzecznych i dorzeczy od warunków klimatycznych, ukształtowania powierzchni oraz budowy geologicznej,
  4. wyjaśni zależność stanów wody w rzece (powodzi) od opadów (roztopów) oraz drenażu (wsiąkania) w dorzeczu.

 4. Na ocenę bardzo dobrą uczeń:
  1. wyjaśni różnice w systemach rzecznych na podstawie porównań z mapami geologicznymi i klimatycznymi,
  2. dokona analizy wykresu zmian przepływu rzeki w ciągu roku i rozpozna na tej podstawie główne typy ustrojów rzecznych.

LITOSFERA
BUDOWA WNĘTRZA ZIEMI, MINERAŁY I SKAŁY
 1. Na ocenę dopuszczającą uczeń (zna, potrafi przy pomocy nauczyciela):
  1. zna terminy: skorupa ziemska, litosfera, astenosfera, powierzchnia nieciągłości, stopień geotermiczny, minerał, skała, bitumizacja, metamorfizm, złoże,
  2. zna podstawowy podział skał i złóż,
  3. zna metody badań wnętrza Ziemi,
  4. zna główne sfery wnętrza Ziemi i powierzchnie nieciągłości,
  5. potrafi wymienić główne minerały skałotwórcze.

 2. . Na ocenę dostateczną uczeń (potrafi, rozumie):
  1. scharakteryzuje sfery wnętrza Ziemi,
  2. poda podstawę wyróżniania sfer wnętrza Ziemi,
  3. potrafi scharakteryzować skały magmowe, osadowe i przeobrażone oraz podać ich przykłady,
  4. umie wymienić formy skupienia złóż.

 3. Na ocenę dobrą uczeń (potrafi, rozumie):
  1. potrafi przedstawić schemat budowy wnętrza Ziemi,
  2. potrafi wyjaśnić zależności między wzrostem temperatury, ciśnienia i stanem skupienia skał w litosferze,
  3. potrafi rozpoznać podstawowe (pospolite) skały magmowe, osadowe i przeobrażone,
  4. potrafi rozpoznać na rysunku formy skupienia złóż.

 4. Na ocenę bardzo dobrą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. potrafi czytać i interpretować przekroje geologiczne obrazujące budowę wnętrza Ziemi,
  2. potrafi obliczyć, znając stopień geotermiczny, temperaturę na różnych głębokościach,
  3. potrafi przedstawić za pomocą rysunku formy skupienia złóż,
  4. umie określić warunki powstawania i podać przykłady zastosowania najważniejszych surowców mineralnych.

 5. Na ocenę celującą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. potrafi przedstawić za pomocą rysunku cykl skalny w systemie Ziemi,
  2. potrafi wyjaśnić mineralną i organiczną teorię powstawania węglowodorów,
  3. potrafi zaplanować głębokość kopalni, biorąc pod uwagę ciśnienie i temperaturę na wybranym terenie.


Autor: mgr Magdalena Matuszak
mgr Ewa Makulska
ZSZ w Koninie

Komentarze + Dodaj komentarz
 
Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl