środa 25 listopada 2020 imieniny Erazma i Katarzyny 1936 - Pakt antykominternowski
Do końca roku pozostało: 0 dni
Geografia
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej
Plan nauczania geografii w I klasie gimnazjum

Plan nauczania geografii w klasie I gimnazjum - Część 3

 

Lp.

Temat

Cel ogólny

Cele szczegółowe

Metody, środki dydaktyczne

KONTYNENTY I WYBRANE PAŃSTWA

AUSTRALIA I OCEANIA

1.

Położenie, linia brzegowa i ukształtowanie powierzchni Australii.

Zapoznanie z cechami położenia i ukształtowania powierzchni Australii.

 • wskazuje na mapie świata Australię i opisuje jej położenie geograficzne;
 • wymienia i wskazuje na mapie oblewające ją oceany, morza i zatoki oraz półwyspy i wyspy;
 • ocenia stopień rozwinięcia linii brzegowej,
 • wymienia i wskazuje na mapie krańcowe punkty kontynentu i określa ich współrzędne matematyczne;
 • oblicza rozciągłość południkową (w stopniach oraz kilometrach) i równoleżnikową w stopniach;
 • wskazuje na mapie główne krainy geograficzne;
 • potrafi wskazać na zależności między położeniem, ukształtowaniem powierzchni a klimatem.

Strategia:
operacyjna,
problemowa.

Metody:
operacyjna (praca z mapą, opis, pogadanka heurystyczna), problemowa.

Środki dyd.
mapa - Australia i Oceania, atlas, zeszyt ćwiczeń.

2.

Strefy klimatyczno-roślinne i wody.

Zapoznanie z klimatem, roślinnością i wodami Australii.

Kształtowanie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych między różnymi zjawiskami przyrodniczymi.

 • wymienia czynniki wpływające na klimat Australii i krótko je charakteryzuje;
 • zna przyczyny suchości klimatu na kontynencie;
 • charakteryzuje na podstawie diagramów klimatycznych typy klimatu w Australii;
 • wskazuje na mapie zasięg stref klimatycznych i roślinnych;
 • wyjaśnia współzależności zachodzące między klimatem, roślinnością i podłożem skalnym a glebami;
 • rozumie pojęcie endemit i potrafi wymienić nazwy roślin i zwierząt charakterystycznych tylko dla Australii;
 • wie, co to jest rzeka okresowa (jezioro okresowe) i epizodyczna;
 • zna nazwy i rozmieszczenie najważniejszych rzek i jezior;
 • potrafi wyjaśnić, w jakich warunkach gromadzą się wody artezyjskie.

Strategia:
operacyjna,
problemowa.

Metody:
operatywne (praca z mapą, analiza danych klimatycznych),
problemowa, burza mózgów.

Środki dyd.
mapa - Australia i Oceania, film, plansza - przekrój przez basen artezyjski, atlas, zeszyt ćwiczeń,  diagramy klimatyczne.

3.

Związek Australijski.

Zapoznanie z problematyką ekonomiczną i społeczną państwa.

 • określa cechy wyróżniające Australię: państwo-kontynent, mała gęstość zaludnienia, koncentracja ludności w wielkich miastach usytuowanych w korzystnych warunkach środowiskowych, dobrze rozwinięte wszystkie dziedziny gospodarki, światowa rola kraju w przemyśle wydobywczym;
 • na poziomie elementarnym ocenia możliwości rozwoju gospodarczego w poszczególnych regionach;
 • wydziela rejony o korzystnych i niekorzystnych warunkach naturalnych;
 • omawia strukturę użytkowania gruntów i główne obszary rolnicze (upraw i hodowli);
 • wymienia najważniejsze surowce mineralne i ich występowanie;
 • wskazuje ważniejsze ośrodki przemysłowe;
 • określa udział Australii w światowej produkcji przemysłowej i rolniczej na podstawie danych statystycznych;
 • wyjaśnia rozmieszczenie ludności argumentując warunkami środowiska przyrodniczego;
 • wskazuje rejony o dużej gęstości zaludnienia i bezludne;
 • charakteryzuje strukturę etniczną ludności i zna jej pochodzenie ;
 • wyjaśnia pojęcia: Aborygeni, ludność autochtoniczna, urbanizacja;
 • wskazuje na mapie największe miasta i stolicę kraju.

Strategia:
operacyjna, problemowa, emocjonalna.

Metody:
operacyjna (praca z mapą, opis, pogadanka heurystyczna, analiza danych statystycznych), problemowa, rybi szkielet.

Środki dyd.
mapa - Australia i Oceania, dane statystyczne, atlas, zeszyt ćwiczeń, karty pracy, schemat rybiego szkieletu.

4.

Oceania.

Zapoznanie ze zróżnicowanym środowiskiem przyrodniczym i sposobami gospodarowania w Oceanii.

 • opisuje położenie Oceanii;
 • dzieli Oceanię na Melanezję, Mikronezję i Polinezję;
 • zna pochodzenie wysp Oceanii (budowę geologiczną);
 • podaje przykłady wysp kontynentalnych, wulkanicznych i koralowych i wskazuje je na mapie;
 • rozumie znaczenie terminów: archipelag, kopra, kolokazja;
 • krótko charakteryzuje gospodarkę Oceanii wskazując jej najważniejsze cechy;
 • wie, że ludność Oceanii jest bardzo zróżnicowana etnicznie.

Strategia:
operacyjna, emocjonalna, problemowa.

Metody:
operacyjna (praca z mapą, opis, pogadanka heurystyczna, analiza danych statystycznych), problemowa.

Środki dyd.
mapa - Australia i Oceania, film, atlas, zeszyt ćwiczeń, komputery, prezentacja pt. "Oceania".

5.

Antarktyka.

Poznanie "lodowego" kontynentu i jego otoczenia.

 • wymienia obszary wchodzące w skład Antarktyki;
 • opisuje położenie Antarktydy na kuli ziemskiej;
 • porównuje ukształtowanie powierzchni Antarktydy Wschodniej i Antarktydy Zachodniej;
 • wyjaśnia pojęcia: lądolód, lodowiec szelfowy, nunatak;
 • wymienia charakterystyczne cechy klimatu wyróżniając te, które ograniczają możliwości rozwoju fauny i flory;
 • przedstawia historię badań Antarktydy (odkrywców Antarktydy, Polaków badających Antarktydę);
 • wyjaśnia, dlaczego Antarktydę możemy nazwać kontynentem pokoju.

Strategia:
operacyjna, emocjonalna,
problemowa.

Metody:
drzewo decyzyjne, praca z mapą, opis, pogadanka heurystyczna, analiza danych statystycznych).

Środki dyd.
mapa fizyczna - Antarktyda, atlas, zeszyt ćwiczeń, karty pracy, komputery, prezentacja  pt."Antarktyda - lodowy kontynent".

6.

Sprawdzian wiadomości i umiejętności.

Ocena wiadomości i umiejętności.

Sprawdzenie stopnia opanowania wiadomości i umiejętności dotyczących Australii i Oceanii.

Test

Autor: Ewa Libiszewska
Komentarze + Dodaj komentarz
 • OPINIA, Piotr (odpowiedzi: 0)
 • BARDZO KORZYSTNA STRONA
 
Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl