poniedziałek 19 sierpnia 2019 imieniny Bolesława i Juliana 1662 - Zmarł Blaise Pascal
Do końca roku pozostało: 0 dni
Nauczyciel
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej
Ranking liceów warszawskich 2004

Ranking liceów warszawskich 2004

Publikujemy listę 100 najlepszych liceów ogólnokształcących na rok 2004 w Warszawie przygotowaną przez Perspektywy i rektorów sześciu największych stołecznych uczelni, czyli Kapitułę Rankingu Liceów Warszawskich.

Kapituła uwzględniała w Rankingu Liceów Warszawskich 2004 następujące kryteria odzwierciedlające skuteczność danej szkoły w przygotowaniu uczniów i absolwentów do dalszej kariery edukacyjnej:
  • sukcesy w olimpiadach przedmiotowych (uwzględniając liczbę laureatów i finalistów III etapu ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2002/2003, liczbę olimpiad, w których szkoła odniosła sukcesy oraz liczbę uczniów danej szkoły),
  • skuteczność w ubieganiu się o przyjęcie na studia dzienne w Uniwersytecie Warszawskim, Szkole Głównej Handlowej, Akademii Medycznej w Warszawie, Politechnice Warszawskiej, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (mierzona jako stosunek liczby kandydatów z danego liceum przyjętych w 2003 r. na studia dzienne w wymienionych uczelniach w stosunku do ogólnej liczby maturzystów 2003 w tym liceum),
  • średni wynik matury próbnej z matematyki,
  • średni wynik matury próbnej z języka obcego,
  • uwzględniono również pozycję szkoły w ubiegłorocznym Rankingu Liceów Warszawskich.
A - miejsce w 2004 r.,
B - nazwa szkoły,
C - miejsce w 2003 r.,
D - liczba uczniów w roku szkolnym 2002/2003,
E - liczba przyjętych na UW,
F - liczba przyjętych na SGH,
G - liczba przyjętych na PW,
H - liczba przyjętych na SGGW,
I - liczba przyjętych na AM,
J - liczba przyjętych na UKSW,
K - finaliści olimpiad.


A B C D E F G H I J K
1 XIV LO im. Stanisława Staszica 6 174 69 15 85 6 5 6 25
2 V LO im. ks. Józef Poniatowskiego 3 114 40 5 25 3 9 2 12
3 II LO im. Stefana Batorego 4 160 47 22 27 9 13 1 9
4 LXIV LO im. Stanisława I. Witkiewicza 1 56 37 2 4 3 2 3 8
5 LXVII LO przy Wydziale Pedagogicznym UW 2 38 25 10 3 2 3 2 6
6 VIII LO im. Władysława IV 10 164 68 12 26 9 5 18 8
7 2 Społeczne LO 9 41 33 3 4 1 1 0 5
8 XVII LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 13 118 50 15 16 9 8 5 1
9 LO Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II 45 40 22 4 4 3 3 0 0
10 XVIII LO im. Jana Zamoyskiego 8 176 57 14 35 21 10 4 0
11 XXVII LO im. Tadeusza Czackiego 5 137 60 12 36 0 13 1 1
12 XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika 11 139 69 12 13 8 7 2 4
13 IX LO im. Klementyny Hoffmanowej 19 157 72 4 31 12 14 5 1
14 XXXIV LO im. Miquela de Cervantesa 14 160 63 8 6 12 5 5 0
15 VI LO im. Tadeusza Reytana 12 173 72 10 19 20 9 8 1
16 I Spłeczne LO im. Jam Saheba Digvijay Sinhji 7 92 38 5 0 2 0 2 8
17 XI LO im. Mikołaja Reja 22 160 69 7 17 11 6 4 1
18 XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej 28 95 73 3 4 2 0 5 2
19 XXII LO im. Jose Marti 17 176 35 5 46 14 6 13 0
20 XIX LO im. Powstańców Warszawy 20 122 43 4 11 7 4 6 1
21 XLI LO im. Joachima Lelewela 16 210 54 7 25 12 8 13 1
22 42 Autorskie NLO 23 71 18 4 5 2 0 3 0
23 XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego 15 179 75 5 46 24 1 1 2
24 40 NLO 75 35 12 0 4 2 0 4 0
25 XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego 21 182 82 10 15 15 0 5 1
26 XXI LO im. Hugona Kołłątaja 29 207 40 2 38 16 8 11 1
27 XVI LO im. Stefanii Sempołowskiej 24 99 43 2 14 12 1 6 0
28 XXXV LO im. Bolesława Prusa 34 156 63 6 40 10 1 0 0
29 IV LO im. Adama Mickiewicza 25 220 65 8 34 15 3 7 3
30 4 Społeczne LO 26 50 22 4 5 3 0 2 0
31 XLIX LO im. Johanna Wolfganga Goethego 30 156 35 3 23 12 2 6 1
32 XXIV LO im. Cypriana K. Norwida 39 196 52 5 34 6 3 10 0
33 L LO im. Ruy Barbosa 66 129 29 1 31 12 4 14 1
34 XLIV LO im. Antoniego Dobiszewskiego 31 202 27 3 33 17 7 5 0
35 XCIX LO im. Zbigniewa Herberta 63 125 16 0 13 11 2 9 0
36 LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego 23 174 36 1 18 28 2 8 0
37 XL LO im. Stefana Żeromskiego 18 122 38 3 8 12 5 8 2
38 CXV LO (ul. Szanajcy 5) - 58 5 0 7 2 1 5 0
39 VII LO im. Juliusza Słowackiego 77 152 47 0 9 10 2 7 0
40 Arch. Męskie LO im. bł. ks. R. Archutowskiego - 47 6 0 4 0 0 13 0
41 III LO im. gen. Józefa Sowińskiego 49 245 65 2 28 16 4 12 0
42 XXV LO im. Józefa Wybickiego 42 161 23 0 25 20 5 5 0
43 X LO im. Królowej Jadwigi 61 173 53 2 26 13 2 6 0
44 XLV LO im. Romualda Traugutta 43 175 39 1 35 9 0 15 0
45 XIII LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli 35 154 17 2 23 18 0 13 0
46 Katolickie LO pod wezwaniem św. Augustyna 36 90 8 1 20 2 0 4 0
47 XLII LO im. Marii Konopnickiej 37 110 33 0 12 8 2 4 0
48 CXVI LO (ul. Bełska 1/3) - 109 5 0 3 4 5 0 0
49 LXXXVIII LO im. Michała Konarskiego - 129 15 0 7 7 0 6 0
50 XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego 68 152 11 0 15 17 4 8 0
51 XXX LO im. Jana Śniadeckiego 78 180 19 1 26 9 7 6 0
52 XX LO im. Bolesława Chrobrego 54 136 28 0 13 7 4 8 0
53 LXIII LO im. Lajosa Kossutha 59 166 15 1 30 13 0 5 0
54 54 Prywatne LO Zgr. Sióstr Nazaretanek 30 66 10 0 1 1 0 7 0
55 CIX LO (ul. Hirszfelda 11) - 191 9 0 11 11 3 0 0
56 XXVI LO im. Gen. H. Hankowskiego „KUBY” 65 186 25 0 14 6 6 6 0
57 LIX LO Mistrz. Sportowego im J. Kusocińskiego - 48 8 0 0 2 0 4 0
58 3 Społeczne LO STO 53 16 9 0 1 2 1 1 0
59 XCIV LO im. gen. Stanisława Maczka 44 130 14 1 15 15 1 7 0
60 LI LO im. Tadeusza Kościuszki 32 154 30 0 34 11 1 4 0
61 LXXXI LO im. Aleksandra Fredry 48 104 18 0 3 4 7 1 0
62 XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego 82 152 14 1 11 5 3 8 0
63 LXXIV LO im. Kazimierza Pułaskiego 72 107 11 0 12 9 1 8 0
64 XXIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie 57 140 18 0 17 6 4 4 0
65 LVI LO im. Leona Kruczkowskiego 38 135 20 3 22 5 3 3 0
66 XCI LO im. Gabriela Narutowicza - 60 4 0 4 3 0 5 0
67 Pryw. LO Zgr. S. Zmartw. Pań. im. Matki J. Borzęckiej 33 49 12 0 1 3 2 7 0
68 LXII LO im. gen. Władysława Andersa - 79 10 0 7 5 0 5 0
69 XXXVIII LO im. Stanisława Kostki Potockiego 51 131 34 2 6 5 0 3 0
70 Kat. LO im. KS. Prał. T Uszyńskiego Par. św. A. Apostoła - 10 2 0 0 2 2 2 0
71 LXXV LO im. Jana III Sobieskiego 67 114 12 0 9 5 2 2 0
72 LXXVI LO im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 88 124 17 0 12 3 6 9 0
73 CXIX LO (ul. Złota 58) - 90 7 0 2 5 0 0 0
74 LXXVIII LO im. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 87 157 6 0 18 11 0 5 0
75 LII LO im. Władysława Reymonta 69 103 9 0 7 6 1 3 0
76 LXXXIII LO im. Emiliana Konopczyńskiego 84 91 7 0 11 7 0 5 0
77 CV LO im. Zbigniewa Herberta - 125 2 0 3 1 0 6 0
78 LVIII LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 60 123 18 0 4 2 1 7 0
79 25 Społeczne LO 92 28 2 0 1 2 0 1 0
80 CXVII LO (ul. Pstrowskiego 3) - 83 5 0 5 0 1 0 0
81 10 Społeczne LO im. W Gombrowicza STO 46 22 2 0 3 0 0 0 0
82 XC LO (ul. Sołtyka 8/10) - 89 2 0 4 4 0 0 0
83 LXXIII LO im. Zawiszaków Proporca „Victoria” 85 68 3 0 2 1 0 1 0
84 LX LO im. Wojciecha Górskiego 40 96 9 0 9 2 2 3 0
85 I LO im. Bolesława Limanowskiego 76 157 17 0 15 1 2 12 0
86 7 Społeczne LO STO 100 21 8 0 1 1 0 0 0
87 CXIII LO (ul. Odrowąża 75) - 61 2 0 4 1 1 0 0
88 14 Społeczne LO im. Józefa Czapskiego STO 64 16 10 0 0 1 0 0 0
89 39 Społeczne LO 71 14 3 0 1 1 0 0 0
90 LXXX LO im. Leopolda Staffa 55 113 8 0 14 6 1 4 0
91 XXXI LO im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego 90 70 6 0 3 3 0 0 0
92 XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego 97 150 14 0 12 3 1 6 0
93 LXV LO im. gen. Józefa Bema 62 52 8 0 2 0 1 2 0
94 LXXXVI LO im. Batalionu „Zośka” 81 138 20 0 13 2 0 4 0
95 56 Prywatne LO - 12 4 0 0 0 0 0 0
96 LXXXV LO przy Młodz. Ośr. Socjoterapii „Kąt” - 17 3 0 0 1 2 0 0
97 CII LO (ul. Bartnicza 2) - 72 5 0 1 0 0 1 0
98 58 Prywatne LO 96 21 7 0 0 1 0 0 0
99 CXIV LO im. Jana Kilińskiego - 56 3 0 0 5 0 0 0
100 LXVIII LO im. Tytusa Chałubińskiego 70 99 7 0 8 2 0 3 0
  • Ranking liceów warszawskich 2004
Komentarze + Dodaj komentarz
Zapraszamy do wyrażania opinii, redakcja portalu Interklasa.
 
Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl