sobota 24 sierpnia 2019 imieniny Bartłomieja i Jerzego 1948 - Urodził się Jean-Michel Jarre
Do końca roku pozostało: 0 dni
Nauczyciel
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej
Ranking liceów warszawskich 2003

Lista

Publikujemy listę 100 najlepszych liceów ogólnokształcących na rok 2003 w Warszawie przygotowaną przez Perspektywy i rektorów sześciu największych stołecznych uczelni czyli Kapitułę Rankingu Liceów Warszawskich.

Przewodniczącym Kapituły jest prof. dr hab. Marek Rocki - rektor SGH, wybitny ekonometryk. Honorowym członkiem Kapituły jest prof. dr hab. Marek Safjan, przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego, a wcześniej prorektor UW ds. studenckich. Członkami Kapituły są: prof. dr hab. Marek Wąsowicz - prorektor UW ds. studenckich, prof. dr hab. Tomasz Borecki - prorektor SGGW ds. dydaktyki i wychowania, prof. dr hab. Jan Zabłocki z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dr inż. Henryk Winek - pełnomocnik rektora PW ds. przyjęć na I rok studiów oraz dr Henryk Rebandel - sekretarz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej AM w Warszawie.

Kapituła uwzględniała w Rankingu Liceów Warszawskich 2003 następujące kryteria odzwierciedlające skuteczność danej szkoły w przygotowaniu uczniów i absolwentów do dalszej kariery edukacyjnej:

  • sukcesy w olimpiadach przedmiotowych (uwzględniając liczbę laureatów i finalistów III etapu ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych w roku szkolnym 2001/2002, liczbę olimpiad, w których szkoła odniosła sukcesy oraz liczbę uczniów danej szkoły),
  • skuteczność w ubieganiu się o przyjęcie na studia dzienne w Uniwersytecie Warszawskim, Szkole Głównej Handlowej, Akademii Medycznej w Warszawie, Politechnice Warszawskiej, Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (mierzona jako stosunek liczby kandydatów z danego liceum przyjętych w 2002 r. na studia dzienne w wymienionych uczelniach w stosunku do ogólnej liczby maturzystów 2002 w tym liceum),
  • średni wynik matury próbnej z matematyki,
  • średni wynik matury próbnej z języka obcego,
  • uwzględniono również pozycję szkoły w ubiegłorocznym Rankingu Liceów Warszawskich.

A - miejsce w 2003 r.,
B - nazwa szkoły,
C - miejsce w 2002 r.,
D - miejsce w 2001 r.,
E - miejsce w 2000 r.,
F - liczba uczniów w roku szkolnym 2001/2002,
G - liczba przyjętych na UW,
H - liczba przyjętych na SGH,
I - liczba przyjętych na PW,
J - liczba przyjętych na SGGW,
K - liczba przyjętych na AM,
L - liczba przyjętych na UKSW,
M - laureaci olimpiad,
N - finaliści olimpiad.

A B C D E F G H I J K L M N
1 LXIV LO im. Stanisława I. Witkiewicza 2 3 5 165 30 6 8 2 3 3 3 9
2 LXVII LO przy Wydziale Pedagogicznym UW 1 5 1 139 30 7 4 0 2 0 5 2
3 V LO im. ks. Józefa Poniatowskiego 4 4 4 305 39 8 25 2 10 0 3 7
4 II LO im. Stefana Batorego 6 2 3 546 81 26 41 8 20 7 5 6
5 XXVII LO im. Tadeusza Czackiego 7 6 8 410 66 16 23 7 9 2 2 4
6 XIV LO im. Stanisława Staszica 3 1 2 553 42 11 100 3 6 1 12 25
7 1 Społeczne LO 10 7 9 302 56 1 5 5 3 1 1 6
8 XVIII LO im. Jana Zamoyskiego 9 14 14 522 54 12 55 11 7 7 2 4
9 2 Społeczne LO 5 13 20 121 21 6 5 0 0 0 0 3
10 VIII LO im. Władysława IV 15 27 16 441 53 4 32 10 4 11 1 8
11 XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika 22 8 7 436 42 17 16 14 13 5 1 3
12 VI LO im. Tadeusza Reytana 14 12 15 528 74 6 37 10 6 10 1 2
13 XVII LO im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego 8 10 6 442 41 11 10 8 4 5 1 1
14 XXXIV LO im. Miquela de Cervantesa 11 15 25 480 54 3 3 6 6 3 0 2
15 XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego 19 20 34 632 50 11 57 15 12 4 0 1
16 XLI LO im. Joachima Lelewela 20 24 18 608 61 8 33 13 8 22 0 4
17 XXII LO im. Jose Marti 17 19 19 530 36 4 43 27 9 9 0 0
18 XL LO im. Stefana Żeromskiego 34 37 31 420 28 3 15 17 6 6 2 1
19 IX LO im. Klementyny Hoffmanowej 12 18 10 479 50 1 26 16 27 5 0 0
20 XIX LO im. Powstańców Warszawy 28 17 11 393 44 5 18 5 7 7 1 0
21 XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego 23 11 17 591 60 8 15 13 6 8 2 1
22 XI LO im. Mikołaja Reja 18 9 12 463 50 2 29 12 8 3 1 4
23 LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego 30 48 24 472 29 4 16 18 4 7 0 1
24 XVI LO im. Stefanii Sempołowskiej 25 21 32 404 38 2 28 14 3 9 1 1
25 IV LO im. Adama Mickiewicza 24 22 23 653 43 10 37 11 4 16 0 2
26 Społeczne LO Nr 4 27 62 - 143 12 4 12 2 0 1 0 0
27 Autorskie LO Niepubliczne Nr 42 16 32 50 202 22 3 5 1 0 1 1 0
28 XV LO im. Narcyzy Żmichowskiej 13 16 13 500 43 0 10 12 2 4 0 1
29 XXI LO im. Hugona Kołłątaja 21 23 21 558 34 1 22 11 6 7 0 0
30 XLIX LO im. Johanna Wolfganga Goethego 39 26 22 441 41 2 15 7 3 4 0 3
31 XLIV LO im. Antoniego Dobiszewskiego 36 33 35 625 32 7 39 16 6 3 0 0
32 LI LO im. Tadeusza Kościuszki 43 34 37 535 17 4 34 19 1 11 0 0
33 Pr. LO Zgr. S. Zmartwych. P. im. Matki J. Borzęckiej 49 - - 137 15 0 1 5 1 1 0 1
34 XXXV LO im. Bolesława Prusa 26 28 33 499 15 6 26 8 3 4 0 2
35 XIII LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli 33 49 69 448 31 3 28 13 0 10 0 0
36 Katolickie LO pod wezwaniem św. Augustyna 29 25 27 231 8 4 18 0 2 7 0 1
37 XLII LO im. Marii Konopnickiej 37 31 38 375 26 0 15 11 3 3 0 0
38 LVI LO im. Leona Kruczkowskiego 44 36 36 419 19 2 23 9 1 7 0 0
39 XXIV LO im. Cypriana Norwida 35 29 26 645 38 3 20 17 2 8 0 0
40 LX LO im. Wojciecha Górskiego 40 35 47 372 21 1 7 8 1 6 1 1
41 Kolegium św. Józefa - Katolickie Męskie LO - - - 35 3 0 1 1 0 2 0 0
42 XXV LO im. Józefa Wybickiego 38 46 45 435 14 0 26 10 6 5 0 0
43 XLV LO im. Romualda Traugutta 31 38 43 525 16 2 37 10 3 8 0 0
44 XCIV LO im. gen Stanisława Maczka 62 - - 389 14 3 15 4 1 5 0 0
45 LO Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II - - - 123 14 1 3 1 1 0 0 0
46 Społeczne LO Nr 10 im. W. Gombrowicza STO - 41 64 58 3 0 1 1 1 1 0 0
47 XCII LO (ul. Ożarowska 71) 88 - - 128 4 0 2 2 0 4 0 0
48 LXXXI LO im. Aleksandra Fredry 54 47 41 325 17 0 2 1 3 1 0 0
49 III LO im. gen Józefa Sowińskiego 34 30 30 837 42 0 52 26 8 16 0 0
50 LIV Prywatne LO Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek 81 - - 230 12 4 6 4 1 7 0 0
51 XXXVIII LO im. Stanisława Kostki Potockiego 76 69 40 465 25 2 16 6 2 3 0 1
52 Społ. LO Nr 19 STO im. Króla Sedzonga Wielkiego 74 - - 143 2 0 2 4 1 1 0 0
53 Społeczne LO Nr 3 STO 42 54 28 60 6 0 2 1 1 1 0 0
54 XX LO im. Bolesława Chrobrego 68 51 70 371 28 0 12 7 2 11 0 0
55 LXXX LO im. Leopolda Staffa 73 53 - 395 13 1 17 7 0 2 0 1
56 LO Nr 50 Stowarzyszenia Kultury i Edukacji 67 - 72 51 3 0 2 1 0 1 0 0
57 XXIII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie 61 - 65 486 18 1 14 8 4 3 0 0
58 LO Społeczne Nr 17 85 - - 73 2 1 3 1 2 1 0 0
59 LXIII LO im. Lajosa Kossutha 55 - 62 540 16 1 21 20 0 6 0 1
60 LVIII LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 58 45 42 340 15 0 3 4 2 4 0 0
61 X LO im. Królowej Jadwigi 60 60 52 546 34 0 33 21 1 12 0 1
62 LXV LO im. gen. Józefa Bema 77 43 51 314 4 0 3 7 0 1 0 0
63 XCIX Liceum Ogólnokształcące im. Z. Herberta - - - 367 8 5 8 4 2 0 0 1
64 Społeczne LO Nr 14 STO im. Józefa Czapskiego 80 70 44 55 4 0 0 0 2 0 1 1
65 XXVI LO im. gen. H. Jankowskiego KUBY 57 55 - 580 16 1 23 4 2 6 0 0
66 L LO im. Ruy Barbosa 32 40 46 600 26 0 34 14 1 14 0 0
67 LXXV LO im. Jana III Sobieskiego 53 67 55 463 7 0 12 9 2 7 0 1
68 XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego 48 39 48 539 13 0 17 15 2 5 0 0
69 LII LO im. Władysława Reymonta 47 65 68 345 2 0 8 4 2 2 1 0
70 LXVIII LO im. Tytusa Chałubińskiego 51 72 - 358 7 0 4 5 1 4 0 0
71 Społeczne LO Nr 39 - 44 - 26 2 0 2 1 0 3 0 0
72 LXXIV LO im. Kazimierza Pułaskiego 45 63 66 360 9 1 15 11 0 9 0 0
73 XII LO im. Henryka Sienkiewicza 84 - 61 470 11 2 8 5 1 7 0 0
74 LXXII LO im. Jakuba Jasińskiego 65 42 - 449 12 0 12 6 1 3 0 0
75 LO Niepubliczne Nr 40 - - - 92 9 0 3 3 1 1 0 0
76 I LO im. Bolesława Limanowskiego 72 73 49 505 13 0 12 8 5 13 0 0
77 VII LO im. Juliusza Słowackiego 41 56 53 625 33 0 3 10 1 11 0 0
78 XXX LO im. Jana Śniadeckiego 79 - 54 678 12 0 17 8 3 8 0 0
79 LXXIX LO im. Armii Krajowej 69 - - 377 7 1 11 9 2 3 0 0
80 LO Niepubliczne Nr 43 im. Lotników Ameryk. - - - 48 3 0 0 1 0 2 0 0
81 LXXXVI LO im. Batalionu Zośka 70 - - 376 16 0 4 6 0 1 0 1
82 XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego 46 71 58 518 7 0 13 21 1 4 0 0
83 LO Niepubliczne Nr 6 (ul. Wałbrzyska) 64 50 - 69 1 1 0 0 0 1 1 1
84 LXXXIII LO im. Emiliana Konopczyńskiego 66 - 71 299 9 0 13 5 0 4 0 0
85 LXXIII LO im. Zawiszaków Proporca Victoria - - - 225 2 0 2 1 1 1 0 0
86 Niepubliczne LO Nr 46 89 52 39 51 2 0 2 1 0 0 0 0
87 LXXVIII LO im. M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 52 57 29 541 12 1 16 9 0 4 0 0
88 LXXVI LO im Marszałka Józefa Piłsudskiego 82 - - 447 7 0 8 5 1 11 0 0
89 Prywatne LO Nr 32 56 - 57 63 6 0 1 0 1 0 0 0
90 XXXI LO im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego - - - 656 1 0 3 7 1 3 0 0
91 XLIII LO im. Kazimierza Wielkiego 83 - 63 500 12 0 10 12 0 1 0 0
92 Społeczne LO Nr 25 - - - 84 3 0 3 1 1 0 0 0
93 XLVI LO im. Stefana Czarnieckiego 78 - - 444 5 0 4 7 1 6 0 0
94 Społeczne LO Nr 22 - - - 98 0 0 1 2 0 0 0 0
95 LO Niepubliczne Nr 59 - - - 106 1 0 1 0 1 0 0 0
96 Prywatne LO Nr 58 - - - 70 3 0 0 1 2 0 0 0
97 XXXIX LO im. Lotnictwa Polskiego 63 68 - 607 9 1 4 3 0 11 0 0
98 LXXXIV LO im. Bohaterów Narwiku 90 - - 366 2 0 14 5 0 4 0 0
99 LXVI LO im. gen. Władysława Sikorskiego 86 - - 440 12 0 7 12 2 0 0 0
100 Społeczne LO Nr 7 STO - - - 40 2 0 0 0 1 0 0 0
  • Lista
Komentarze + Dodaj komentarz
Zapraszamy do wyrażania opinii, redakcja portalu Interklasa.
 
Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl