piątek 05 marca 2021 imieniny Adriana i Fryderyka 1953 - Zmarł Józef Stalin
Do końca roku pozostało: 0 dni
Nauczanie zintegrowane
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej
  • Scenariusz
Anioły są wśród nas

Scenariusz

Barka w wykonaniu  A. Jopek z płyty.

1) Nasze dzisiejsze spotkanie poświęcone jest największemu z Polaków naszych czasów, który wprawdzie opuścił nas na tej ziemi, jednak Duch Jego na zawsze pozostanie wśród nas. Nietrudno domyśleć się, że pragniemy dzisiaj oddać hołd papieżowi, Wielkiemu człowiekowi przywódcy kościoła katolickiego, orędownikowi pokoju, pielgrzymowi świata, miłośnikowi sportu i pisarzowi. Są to pierwsze Święta Bożego Narodzenia, kiedy nie ma Go wśród nas, występ ten będzie prezentem gwiazdkowym, który pragniemy ofiarować Janowi Pawłowi II.

Utwór Ave Maria w tle

2)

Byłeś Janem Pawłem II

a jednak pierwszym

pośród wszystkich wielkich.

Wzrosłeś

nad całą ziemię

posągiem wiary i dobroci

troski

i zabiegania

o zbłądzono dusze

byłeś przedmurzem

chrześcijańskiego świata.

Niegdyś - Jan III

w obłokach furkocących skrzydeł

niósł miecz i tarczę przed struchlałą Europą...

zwyciężył!

 

Ty - Wielki Ojcze

skinieniem i słowem

łagodziłeś bóle tego świata i siecią Wielkiego Rybaka

wyławiałeś symbole ryb

z umysłów i sumień.

Wielkość

to dar od Boga.

3)

16 października 1978 roku o godzinie 18:18 nad kaplicą Sykstyńską w Watykanie ukazał się biały dym.111-to osobowe konklawe wybrało na papieża, 264-go z kolei zwierzchnika Kościoła katolickiego.

4)

Ten pontyfikat odmienił świat.

5)

Chroń, Panie, wątłą mojej duszy zieleń
Od podeptania i martwych spopieleń,
Abym wśród życia Ostatniej Wieczerzy
Czuł jej aromat balsamiczny, świeży.

I niech rozpięty na krzyżu konania,
Nie widzę słońca, co w pomrok się skłania,
Lecz niech mi wiara, Matka Boleściwa,
Wskaże dal, gdzie się świt nowy okrywa.

6)

Na balkonie Bazyliki pojawił się kardynał, który wygłosił oficjalną informację o wyborze:

7)

„Papież został wybrany! Został nim kardynał Świętego Rzymskiego Kościoła

 Karol Wojtyła"

8)

Tłum, a z nim cały świat, zamarł z wrażenia. Papież cudzoziemiec? Ostatni raz zdarzyło się to w 1522 roku, kiedy to na papieskim tronie zasiadł Holender znany jako Hadrian VI. Cudzoziemiec i w dodatku Polak zza żelaznej kurtyny, z komunistycznego kraju? O godzinie 19.00. pojawił się w otoczeniu kardynałów sam Papież i z balkonu Bazyliki usłyszano słowa:

9)

"Oto stoję przed Wami, aby wyznać naszą wspólną wiarę, naszą nadzieję, naszą ufność pokładaną w Matce Chrystusa i Kościoła, a także, aby rozpocząć na nowo tę drogę historii Kościoła, rozpocząć ją z pomocą Boga i z pomocą ludzi"

10)

Inne słowa, które wypowiedział Ojciec Święty w dniu inauguracji pontyfikatu to:

SŁOWA Z MAGNETOFONU:„Nie lękajcie się".

11)

Słowa te wypowiedziane z typową dla Jana Pawła II mocą, wskazywały na jakieś natchnienie z wysoka, ale zapowiadały także kierunek całego pontyfikatu, zwróconego całkowicie ku ewangelizacji.

12)

Pośród niesnasek- Pan Bóg uderza
W ogromny dzwon,
Dla słowiańskiego oto Papieża
Otwarty tron.
Ten przed mieczami tak nie uciecze
Jako ten Włoch,
On śmiało jak Bóg pójdzie na miecze;
Świat mu - to proch.
Twarz jego, słońcem rozpromieniona,
Lampą dla sług,
Za nim rosnące pójdą plemiona
W światło - gdzie Bóg.

„Nie ulegajcie słabościom! Nie dajcie się zwyciężyć złu! Jeśli widzisz, że brat twój upada podźwignij go, a nie pozostaw w zagrożeniu"

Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych.

Starajmy się usłyszeć to wołanie.

Starajmy się postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki

13)

Na jego pacierz i rozkazanie
Nie tylko lud-
Jeśli rozkaże - to słońce stanie,
Bo moc - to cud.
On się już zbliża- rozdawca nowy
Globowych sił,
Cofnie się w żyłach pod jego słowy
Krew naszych żył;
W sercach się zacznie światłości Bożej
Strumienny ruch,
Co myśl pomyśli przezeń, to stworzy,
Bo moc- to duch.

14)

Obliczono, że homilię Papieża podczas mszy na inauguracji jego pontyfikatu wierni na placu Świętego Piotra przerywali oklaskami 45 razy. A potem na audiencji 23 października, Jan Paweł II przyjął głównie Polaków. Większość miała w oczach łzy, aż wzruszony Papież powiedział:

15)

„ Nie płakać, ale modlić się".

16)

A pod koniec audiencji dodał:

17)

Przyjeżdżajcie! Nie zostawiajcie mnie samego!"

18)

A trzeba mocy, byśmy ten Pański
Dźwignęli świat...
Więc oto idzie - Papież Słowiański,
Ludowy brat...
Oto już leje balsamy świata
Hufiec aniołów - kwiatem omiata
Dla niego tron.

19)

Pięć dni po wyborze, Ojciec Święty spotkał się z dwoma tysiącami dziennikarzy. Dowcipnie odpowiadał na pytania, przemawiał w kilku językach, był bezpośredni, szczery, ujmujący. Takiej konferencji prasowej w Watykanie jeszcze nie było. Nowy Papież wiedział, że epoka papieży zamkniętych w murach Watykanu skończyła się. Nikt jednak nie spodziewał się, że pielgrzymki staną się jednym z najważniejszych środków ewangelizacji świata.

20)

Podczas wszystkich swoich podróży Jan Paweł II zabiega o to, aby być blisko Ludu Bożego. Spotyka się nie tylko na wielkich zgromadzeniach, ale zaglądając do ubogich chat, spotykał chorych, pokrzywdzonych, i dlatego mówił:

21)

"We wszystkich tych podróżach, czułem się pielgrzymem odwiedzającym to szczególne sanktuarium, jakim jest Lud Boży"

22)

Podróże apostolskie gromadziły tysiące, setki tysięcy i miliony wiernych pełnych entuzjazmu. Ojciec Święty zapytany kiedyś, dlaczego wciąż podróżuje po świecie, odpowiedział:

23)

"Bo świat jest nie tylko tutaj. Czytałeś, co powiedział Pan Jezus? <Idźcie i ewangelizujcie cały świat> i dlatego wciąż jeżdżę po całym świecie."

24)

Najmocniej brzmiał zawsze głos Papieża w obronie biednych, samotnych, opuszczonych:

 

25)

„Niech nikt nie czuje się spokojny, dopóki będzie bodaj jedno dziecko pozbawione oświaty, jedna rodzina pozbawiona mieszkania, jeden starzec lub chory pozbawiony opieki, jeden robotnik bez pracy".

26)
On rozda miłość, jak dziś mocarze
Rozdają broń,
Sakramentalną moc on pokaże,
Świat wziąwszy w dłoń.
Gołąb mu słowa- słowem wyleci,
Poniesie wieść,
Nowinę słodką, że Duch już świeci
I ma swą cześć;

27)

Miłości Ojciec Święty poświęca najwięcej uwagi. Jest konsekwentny w umiłowaniu miłości,

a zarazem z upływem czasu patrzy na nią inaczej, zawsze bardzo głęboko.

28)

„Miłość cierpliwa jest,
łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości,
Nie szuka poklasku,
Nie unosi się pychą (...)
Wszystko znosi,
Wszystkiemu wierzy,
We wszystkim pokłada nadzieję,
Wszystko przetrzyma.
Miłość nigdy
Nie ustaje".

29)

Miłość mi wszystko wyjaśniła,

miłość wszystko rozwiązała - dlatego

uwielbiam tę Miłość, gdziekolwiek by

przebywała.

30)

Człowiek pragnie miłości bardziej niż

wolności - wolność jest środkiem,

a miłość celem.

31)           
Niebo się nad nim - piękne otworzy
Z obojgu stron,
Bo on na tronie stanął i tworzy
I świat - i tron.

32)           

Już po pierwszych miesiącach pontyfikatu okazało się, że Papieżowi z Polski za ciasno w Watykanie. Rozpoczął pielgrzymowanie po świecie. Gdziekolwiek się pojawi, pociąga za sobą tłumy, które słuchają, jak Jan Paweł  mówi o wolności i prawdzie, jak im przybliża Boga. Gdziekolwiek się pojawia, stara się budować mosty i upomina o godność człowieka.

33)         
On przez narody uczyni bratnie,
Wydawszy głos,
Ze duchy pójdą w cele ostatnie
Przez ofiar stos.
Moc mu pomoże sakramentalna
Narodów stu,
Że praca duchów- będzie widzialna
Przed trumną tu.
Wszelką z ran świata wyrzuci zgniłość,
Robactwo - gad,
Zdrowie przyniesie- rozpali miłość
I zbawi świat.
Wnętrza kościołów on powymiata,
Oczyści sień,
Boga pokaże w twórczości świata, jasno jak dzień.

34)
Wielkość każdego papieża wynika z posłannictwa, które Chrystus powierzył Piotrowi i jego następcom. Ale każdy papież wyróżnia się własnymi przymiotami.

35)
Jan Paweł II jawił się nam na scenie międzynarodowej jako największa osobowość pośród wielkich tego świata. Góruje autorytetem moralnym, świadectwem składanym przez czas trwania pontyfikatu, zdolnością trafiania do serca każdego człowieka na wszystkich kontynentach.

36)
Podziwiany był Jego dar wzbudzania entuzjazmu w sercach młodzieży na całym świecie, choć wymagania, jakie jej stawiał, były bardzo wysokie.

37)
Oczywiście, uderza także duża znajomość języków. Papież potrafił zwracać się do każdego narodu i mówić ludziom o sprawach, które są w danym momencie dla nich najpilniejsze i najmocniej odczuwane.

38)
Ojciec Święty znał 12 języków. Swobodnie posługiwał się siedmioma Już kończąc gimnazjum mówił płynnie po łacinie, czytał teksty greckie i niemieckie. Jeszcze zanim został papieżem mówił po włosku, hiszpańsku, niemiecku i francusku.

39)
Przed podróżą do Nowej Gwinei nauczył się języka "pidin", którego używają Papuasi. Papież wiedział, że oni znają tylko ten język. Bardzo był szczęśliwy, gdy Papuasi - mieszkańcy Nowej Gwinei zaśpiewali dla Niego Czarną Madonnę.

WSZYSCY ŚPIEWAJĄ „CZARNA MADONNĘ"

40)
Jan Paweł II był pierwszym w historii papieżem, który pełniąc tak ważną funkcję, miał jednocześnie wobec siebie duży dystans, często się śmiał i lubił żartować.

41)

Oto kilka zabawnych zdarzeń z życia Papieża:

Recytator 1:
Gdy Papież wylądował na wyspach Fidżi, powitali go tubylcy. Byli bardzo zaskoczeni, gdy Ojciec Święty zachował cały rytuał obowiązujący tam przy powitaniu. Podczas przemówień tubylców Papież w dowód uszanowania mówców wykrzykiwali "aaa oj oj". Potem, ku przerażeniu swojego lekarza wypił napój podany w łupinie orzecha. W dowód uznania dostał od wiernych ząb wieloryba.

Recytator 2:
Podczas pobytu w Kraju Kwitnącej Wiśni, doszło do zabawnego incydentu. Dwie małe dziewczynki zaśpiewały piosenkę "Szła dzieweczka" i... zaprosiły Papieża do tańca. Jan Paweł II sprostał zadaniu. Zatańczył i zaśpiewał razem z dziećmi.

Recytator 1:
Pewnego razu zapytano Karola Wojtyłę, czy uchodzi, aby kardynał jeździł na nartach. Wojtyła uśmiechnął się i odparł: - Co nie uchodzi kardynałowi, to źle jeździć na nartach!.

Recytator 2:
Podczas pierwszej wizyty w USA, Papież spotkał się z rodziną prezydenta Jimmy'ego Cartera. Pięcioletnia wówczas wnuczka prezydenta mając kłopoty z wygłoszeniem powitania, powtarzała w kółko:

- Jego Świątobliwość, Jego Świątobliwość.
Papież, chcąc wybawić dziewczynkę z kłopotów, wziął ją w ramiona i powiedział:

 "Mów mi wujaszku."

Recytator 1:
Po jednym ze spotkań, Papież pożegnał polskich biskupów słowami znanej pieśni:

"O cześć Wam Panowie. Magnaci!"

Recytator 2:
Podczas powitania w Monachium, Papież spytał licznie obecne dzieci:

 Dano wam dziś wolne w szkole?.,

 "Tak!" -  Wrzasnęła z radością dzieciarnia.

"To znaczy - skomentował Jan Paweł II -

że Papież powinien częściej tu przyjeżdżać".

Recytator 1:
Jeden z watykańskich prałatów chciał się nauczyć polskiego.

 Więc sprowadził sobie nasz elementarz. Nauka była jednak tak pospieszna, że gdy chciał się nową umiejętnością pochwalić przed Ojcem Świętym, coś mu się pomyliło i zamiast "Jak się czuje Papież",

rzekł:

"Jak się czuje piesek?".

Papież spojrzał na niego zdumiony,

po czym odparł: "Hau, hau".

42)
Jan Paweł II przez wszystkie lata pontyfikatu podejmował najtrudniejsze wyzwanie współczesności. Jako pierwszy poszedł modlić się do synagogi, najpierw jako arcybiskup Krakowa, potem jako biskup Rzymu. Odważył się przeprowadzić milenijny „ rachunek sumienia" Kościoła, czego nie uczynił przed nim żaden współczesny papież.

43)
W przededniu Drugiego Tysiąclecia Chrześcijaństwa, którego obchody zorganizowane z inicjatywy papieża przeszły do historii Kościoła, prosił o przebaczenie za akty przemocy popełniane w imieniu Krzyża, z winy sług Kościoła i wiernych w wyprawach krzyżowych, podczas konkwisty; popełnione przez Świętą Inkwizycję, podczas kontrreformacji, wobec braci prawosławnych. Gest papieża przy jerozolimskiej Ścianie Płaczu, w której szparę włożył kartkę ze słowami żalu za przewinienia chrześcijan wobec Żydów, nie ma precedensu.

44)
Trzeba czasem odważyć się pójść także w tym kierunku, w którym dotąd jeszcze nikt nie poszedł

45)

Wskazówki zegarów
odmierzają już nowy wiek
- nowe tysiąclecie.
A my jak dawniej
błądzimy po ścieżkach życia
do wolności, prawdy i wiary,
szukamy wartości życia.
Jest jednak nadzieja, że nie zbłądzimy
bo z nami idzie Jan Paweł II,
On najlepiej wie co znaczą słowa:
wiara, pokój i modlitwa,
miłość bliźniego i radość przebaczania.
Nam wystarczy tylko iść jego śladem
- pomostem miedzy niebem a ziemia.

46)
Czasy nasze domagają się od nas, aby nie zamykać się w sztywnych granicach, gdy chodzi o dobro człowieka.

47)
"Barka" to ukochana pieśń Ojca Świętego. Po latach Ojciec Święty wyznaje:

48)
"Ta oazowa pieśń wyprowadziła mnie z Ojczyzny..... Miałem ją w uszach, kiedy słyszałem wyrok konklawe. I z nią, z tą oazową pieśnią, nie rozstawałem się przez wszystkie te lata życia"

49)

Wyruszyłeś

z dalekiego kraju

po śladach Piotra i Pawła w podróż do narodów świata

w pielgrzymkę

do serc i umysłów

niosąc orędzie nadziei

w uniesionych dłoniach

i w słowach pełnych wiary w miłości i dobro

......w człowieka

Dziś

drogi pielgrzymek

zamarły w bezruchu

Słowa zawisły w bezszelestnym łkaniu nad boleścią własną

i troską o Świat

o Kościół...

o Polskę...

 

Umęczony pielgrzymie

synu umęczonego narodu

Ojcze miliarda ludzi

Stwórco nowych dziejów

nie lękaj się

przecież idziesz

ku świętości...

49)

Ofiarujemy dzisiaj Ojcu Świętemu tę pieśń, ukrytą pod sercem, nigdy niezapomnianą.

(Wszyscy śpiewają "Barkę")

50)

Wiersz na tle muzyki Niemena

GODZINA 21.37 W WATYKANIE

O tej godzinie Michał Anioł odłożył pędzle

i zapatrzył się w sumeryczną „trzynastkę"

jak w dno oniemiałego dzwonu,

którego serce już nigdy

nie pozdrowi świata.

 

Niedługo później - z bólu

zachwiał się Plac Świętego Piotra i przed upadkiem w ciszę

CHÓR Z MAGNETOFONU

oparł się o zmartwiałe kolumny spojrzeń pielgrzymów wszystkich stron świata

zapatrzonych w Pańskie Okno

ogłoszono odejście...

Wielki Pielgrzym

rozpoczął wieczną wędrówkę do serc i pamięci świata.

Pogodzony z Ojcem i Synem

klęknął przed tronem Wieczności

dziękując za łaskę bycia wielkim Pasterzem

Piosenka Niemena, wszyscy wchodzą na scenę

51)

Ojciec Święty na ziemi pozostawił swą barkę udając się do Pana a Chrystus otworzył mu drzwi. Teraz patrzy na nas z okna domu swego Ojca i błogosławi wszystkim.

Z MAGNETOFONU SŁOWA JANA PAWŁA II

„...I módlcie się za życia i po śmierci mojej..."

Autor: Joanna Głowacka
Początek publikacji: 2007-11-16
Komentarze + Dodaj komentarz
Zapraszamy do wyrażania opinii, redakcja portalu Interklasa.
 
Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl