piątek 23 kwietnia 2021 imieniny Jerzego i Wojciecha 1616 - Zmarł William Shakespeare
Do końca roku pozostało: 0 dni
Przedmioty zawodowe
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej
 • Zajęcia praktyczne z technologii gastronomicznej (kl. II) - poziom wymagań
Zajęcia praktyczne z technologii gastronomicznej (kl. II) - poziom wymagań

Zajęcia praktyczne z technologii gastronomicznej (kl. II) - poziom wymagań

Poziom wymagań z zajęć praktycznych z technologii gastronomicznej - kl. II


Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
 • biegle posługuje się wiadomościami w rozwiązywaniu zadań wykraczających poza program nauczania,
 • proponuje rozwiązania nietypowe,
 • jego wydajność pracy przekracza ustaloną normę minimalną,
 • wzorowo wykonuje ćwiczenia pracy praktycznej, pracuje zupełnie samodzielnie z własnymi usprawnieniami,
 • wzorowo organizuje pracę i wzorowy jest przebieg tej pracy, uczeń wykorzystuje narzędzia, maszyny oraz inne urządzenia,
 • przykładnie przestrzega norm i przepisów,
 • uczeń doskonałe wykonuje zadania - wynik w pełni odpowiada warunkom odbioru.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami przewidzianymi programem nauczania,
 • samodzielnie rozwiązuje zadania praktyczne,
 • potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w sytuacjach nowych i nietypowych,
 • osiąga minimum wymaganej wydajności,
 • przestrzega przepisy bhp,
 • prawidłowo i bardzo sprawnie wykonuje ćwiczenia w zakresie sporządzania potraw półmięsnych, z ryb, z drobiu, deserów dietetycznych, wyrobów cukierniczych, potraw kuchni religijnej,
 • pracuje w pełni samodzielnie,
 • określa zmiany fizyczno-chemiczne zachodzące podczas obróbki termicznej,
 • potrafi omówić poszczególne rodzaje obróbki cieplnej, sprawnie omawia poszczególne etapy pracy – od surowców do uzyskania gotowej potrawy,
 • wykonuje ćwiczenia starannie i z zachowaniem higieny oraz zasad bezpieczeństwa pracy,
 • sprawnie przeprowadza ocenę organoleptyczną produktów i potraw,
 • biegle charakteryzuje produkty pod względem towaroznawczym.
Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 • opanował wiadomości i umiejętności o umiarkowanym stopniu trudności,
 • poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje i wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne,
 • samodzielnie i higienicznie wykonuje ćwiczenia z poszczególnych działów określonych programem nauczenia (podroby, desery, żywność wygodna, kuchnia staropolska i regionalna, ryby, wyroby cukiernicze, garmażeryjne, dietetyczne),
 • zna rodzaje obróbki termicznej i poprawnie je stosuje,
 • umie przeprowadzić ocenę organoleptyczną,
 • popełnia niewielkie pomyłki przy omawianiu zmian fizyczno-chemicznych zachodzącychpodczas obróbki termicznej,
 • popełnia drobne pomyłki przy ocenie towaroznawczej.
Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
 • opanował wiadomości i umiejętności podstawowe,
 • wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności,
 • przy wykonywaniu ćwiczeń określonych programem nauczania w klasie II jest mało samodzielny, pracuje tylko w grupie, jest mało staranny, ale pracuje zgodnie z przepisami bhp,
 • zna rodzaje obróbki termicznej,
 • słabo określa skład chemiczny i wartość odżywczą surowców,
 • nie umie określić zmian fizyczno-chemicznych zachodzących podczas obróbki termicznej.
Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
 • ma duże luki w wiadomościach i umiejętnościach – wykonuje ćwiczenia o niewielkim stopniu trudności,
 • na lekcjach jest bierny pracuje opieszale, ćwiczenia wykonuje niestarannie i mało higienicznie, pracuje z grupą lub z pomocą nauczyciela,
 • nie zna składu chemicznego surowców,
 • nie umie dokonać oceny organoleptycznej surowców i potraw,
 • nie potrafi wyciągnąć wniosków z wykonanych ćwiczeń,
 • prawidłowo przeprowadza obróbkę wstępną surowców.
Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
 • nie opanował elementarnych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w kl. II,
 • pracuje niedbale, niestarannie, nie zachowuje zasad higieny, pracuje niezgodnie z zasadami bhp,
 • opuszcza zajęcia, nie uzupełnia wiedzy,
 • nie umie scharakteryzować surowców pod względem przydatności kulinarnej.
Autor: Mirosława Skrzypkowska
nauczycielka w zespole szkół ponadgimnazjalnych w Sierakowicach

Komentarze + Dodaj komentarz
Zapraszamy do wyrażania opinii, redakcja portalu Interklasa.
 
Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl