piątek 23 kwietnia 2021 imieniny Jerzego i Wojciecha 1616 - Zmarł William Shakespeare
Do końca roku pozostało: 0 dni
Przedmioty zawodowe
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej
Test z działu „Majątek i kapitały jednostek gospodarczych”

Grupa I

I. W poniższych pytaniach zaznacz prawidłową odpowiedź.
 1. Zasada podwójnego zapisu w rachunkowości mówi o konieczności zapisu zdarzenia gospodarczego:
  a) na dwóch kontach, po tych samych stronach i w tej samej kwocie,
  b) na jednym koncie po jego dwóch stronach,
  c) na dwóch kontach, po przeciwnych stronach i w tej samej kwocie.

 2. Podstawowym podziałem majątku jednostek gospodarczych jest podział na:
  a) majątek trwały i majątek obrotowy,
  b) rzeczowe oraz finansowe składniki majątku trwałego,
  c) środki trwałe i inwestycje rozpoczęte.

 3. Materiały wchodzą w skład:
  a) majątku obrotowego i towarów,
  b) środków trwałych,
  c) majątku obrotowego i zapasów.

 4. Półfabrykaty zakupione od obcych jednostek i wykorzystywane w produkcji własnej są:
  a) materiałem,
  b) towarem,
  c) produkcją niezakończoną.

 5. Zakupione akcje innego podmiotu gospodarczego przeznaczone do sprzedaży po
  4 miesiącach są:
  a) finansowym majątkiem trwałym,
  b) krótkoterminowymi papierami wartościowymi,
  c) zobowiązaniami.

 6. Środkami trwałymi są:
  a) składniki majątku trwałego których okres używania jest dłuższy niż 2 lata,
  b) grunty, środki transportu, ruchome wyposażenie,
  c) patenty, licencje, znaki towarowe.

 7. Pożyczki długoterminowe udzielone przez podmiot gospodarczy innemu podmiotowi są:
  a) kapitałem obcym długoterminowym,
  b) kapitałem własnym,
  c) finansowym majątkiem trwałym.

 8. Materiały są:
  a) nabywane w celu sprzedaży,
  b) nabywane w celu zużycia na wewnętrzne potrzeby jednostki,
  c) wykonywane przez daną jednostkę gospodarczą.

 9. Kapitały własne jednostki gospodarczej są kształtowane m.in. przez:
  a) straty lub zyski będące rezultatem działalności gospodarczej,
  b) powiększanie ich poprzez zaciągane kredyty bądź pomniejszanie przez spłatę
      tych kredytów,
  c) zobowiązania i należności występujące w jednostce gospodarczej.

 10. Podstawowy podział  kapitałów jednostek gospodarczych to podział na:
  a) kapitały własne i samofinansowania,
  b) kapitały własne i kapitały obce,
  c) kapitały powierzone i samofinansowania.

 11. Kapitały zapasowy, rezerwowy, specjalny występują:
  a) tylko w spółkach akcyjnych,
  b) w spółdzielniach,
  c) w spółkach akcyjnych i z o.o.

 12. Do kapitałów samofinansowania zaliczamy:
  a) kapitał udziałowy, rezerwowy, fundusze specjalne,
  b) fundusz zasobowy, kapitał zapasowy oraz fundusz przedsiębiorstwa,
  c) fundusz założycielski, fundusz udziałowy i kapitał rezerwowy.

 13. Kredyty wyrażają zobowiązania wobec:
  a) banków,
  b) banków lub innych pożyczkodawców,
  c) innych niż bank pożyczkodawców.

 14. Zobowiązanie powstające z tytułu niezapłaconych podatków przez podmiot gospodarczy to zobowiązanie:
  a) wobec towarzystw ubezpieczeniowych,
  b) publicznoprawne,
  c) powstające gdy moment dostawy wyprzedza moment zapłaty za nią.

 15. Kapitał obligacyjny:
  a) jest kapitałem obcym krótkoterminowym,
  b) jest zobowiązaniem tylko wobec budżetów i towarzystw ubezpieczeniowych,
  c) jest kapitałem obcym długoterminowym.

II. "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Myszkowie, prowadząca
     działalność produkcyjną i handlową, posiada następujące składniki majątku oraz 
     źródła ich pochodzenia na ostatni dzień roku: 
     1) papier i torebki do pakowania towarów                                     7 000
     2) produkty gotowe                                                                     3 000
     3) fundusz udziałowy                                                                 38 000 
     4) rachunek bankowy                                                                32 000
     5) towary                                                                                 91 000 
     6) zobowiązania wobec dostawców                                               2 800
     7) kasa                                                                                        800 
     8) należności od odbiorców                                                          3 200
     9) kredyty bankowe                                                                  19 000
     10) budynki i maszyny produkcyjne                                          120 000
     11) zysk                                                                                   60 000 
     12) zobowiązania wobec towarzystw ubezpieczeniowych                 3 500
     13) wartość zakupionej licencji                                                     7 000
     14) obligacje państwowe (długoterminowe)                                   2 000
     15) fundusz zasobowy                                                              .............

  a) pogrupuj powyższe składniki majątku i kapitałów w odpowiednie podgrupy,
  b) ustal wysokość funduszu zasobowego,
  c) ustal wartość majątku trwałego i obrotowego,
  d) ustal wartość kapitałów własnych i obcych,
  e) ustal procentowy udział majątku trwałego i obrotowego w ogólnej sumie środków
      gospodarczych,
  f) ustal procentowy udział funduszy własnych i obcych w ogólnej sumie funduszy.

MAJĄTEK

KAPITAŁY


 

Autor: Dorota Zielińska
Komentarze + Dodaj komentarz
Zapraszamy do wyrażania opinii, redakcja portalu Interklasa.
 
Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl