sobota 15 sierpnia 2020 imieniny Marii i Stelli 1769 - Urodził się Napoleon Bonaparte
Do końca roku pozostało: 0 dni
Ścieżki edukacyjne
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej
Edukacja regionalna - Kujawy to jest ta mała najbliższa ojczyzna.

Wstęp

Hasło programu: Kujawy to jest ta mała najbliższa ojczyzna

Hasło roku: Obrzędy i zwyczaje kujawskie

Klasa IV (szkoła podstawowa)

1. Opis innowacji

Program regionalny "Kujawy to jest ta mała najbliższa ojczyzna" będzie realizowany przez trzy lata. W klasie IV obejmie kilka grup zagadnień, związanych głównie z poszerzeniem wiadomości o położeniu, historii, ciekawych miejscach Kujaw i Inowrocławia. Uczniowie będą również mieli okazję zetknąć się z wyrazami kujawskimi, czego efektem będzie słowniczek gwary kujawskiej. Jednak opracowane innowacje będą przede wszystkim skupiały się na poznaniu zwyczajów, obrzędów, podań i przysłów dotyczących regionu. Dlatego hasło roku brzmi: "Obrzędy i zwyczaje kujawskie". W przyszłości program będzie kontynuowany pod hasłami: "Kujawska sztuka" (kl. V) oraz "Jan Kasprowicz i Stanisław Przybyszewski - synowie Kujaw" (kl. VI).

2. Formy pracy z uczniami:

a) lekcje
 • czytanie różnych tekstów, np. podań, legend, dotyczących obrzędów i obyczajów, poprawne opowiadanie przebiegu wydarzeń,

 • pisanie notatek, opowiadań, listów, not kronikarskich oraz sprawozdań,

 • układanie opisów, np. stroju kujawskiego, obrzędu, ciekawego miejsca,

 • próby literackie - samodzielne tworzenie wiersza związanego z określoną tematyką,

 • opracowanie projektów i graficznych plakatów, zawierających napisy, krótkie informacje, zdjęcia, widokówki, rysunki,

 • wykonywanie ilustracji (w różnych technikach) jako plastycznej prezentacji treści oraz komiksu jako formy plastycznej i literackiej wypowiedzi;

 • b) zbieranie różnych materiałów, wykorzystywanie i porządkowanie samodzielnie zdobytych wiadomości (m.in. legend, podań, przysłów, obrzędów, wyrazów z gwary kujawskiej);
  c) przygotowanie konkursów oraz przedstawień kukiełkowych;
  d) udział w lekcjach muzealnych w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu;
  e) udział w uroczystościach regionalnych ("koza", "przywołówki");
  f) wycieczki: po Inowrocławiu, do Biskupina, do Kruszwicy.

  3. Cele innowacji

  Celem wyżej wymienionych działań jest:
 • poznanie historii i postaci historycznych związanych z miastem i regionem,

 • zwrócenie uwagi na zabytki Inowrocławia i najbliższej okolicy,

 • poznanie wybranych legend, podań, klechd,

 • poznanie tradycji i obrzędów regionalnych,

 • znajomość wyglądu stroju kujawskiego oraz niektórych wyrazów z gwary kujawskiej,

 • zdobycie umiejętności twórczego oraz samodzielnego rozwijania własnych uzdolnień i zainteresowań,

 • zachęcenie do udziału w różnych konkursach oraz podejmowania działalności literackiej i kulturalnej w różnych formach szkolnych,

 • kształcenie nawyków aktywnego uczestnictwa w życiu klasy, szkoły, regionu,

 • przygotowanie do pełnienia różnych ról społecznych w zależności od swoich możliwości,

 • kształcenie postaw patriotycznych - budzenie dumy z przynależności do regionu, państwa.

 • 4. Grupy zainteresowań

  Cała klasa będzie realizować pełen zakres programu. Jednak, aby usprawnić pracę i urozmaicić formy działalności, uczniowie podzielą się na trzy zespoły (po osiem osób), z których każdy będzie odpowiedzialny za zbieranie informacji i materiałów z innego zakresu:
 • grupa I - Kujawy i Inowrocław (położenie, historia, współczesność),

 • grupa II - wyrazy z gwary kujawskiej,

 • grupa III - obrzędy, podania, przysłowia.

 • 5. Korelacja międzyprzedmiotowa

  Realizacja tego programu wymaga korelacji między kilkoma przedmiotami:

  a) geografia

 • położenie regionu,

 • położenie miasta,

 • praca z mapą i planem miasta,

 • tworzenie projektu i graficznego plakatu - zaznaczanie miejscowości na mapce, umieszczanie napisów, informacji, zdjęć.
 • b) historia

 • rys historyczny Kujaw,

 • rys historyczny Inowrocławia,

 • zabytki i wydarzenia z nimi związane,

 • umieszczanie wydarzeń w przedziałach czasowych, interpretacja materiału źródłowego,

 • rekonstruowanie przeszłości na podstawie zebranych informacji,

 • posługiwanie się planem miasta,

 • zorganizowanie konkursu historycznego.
 • c) sztuka

 • posługiwanie się prostymi technikami plastycznymi,

 • wykonywanie ilustracji jako plastycznej prezentacji (np. treść utworu, Wigilia w chacie kujawskiej, kartka walentynkowa, w kuźni u kowala),

 • tworzenie komiksu jako formy plastycznej i literackiej wypowiedzi (np. festyn archeologiczny, przebieg wesela),

 • wykonywanie albumów, plakatów,

 • zorganizowanie konkursu plastycznego,

 • pisanie tekstu o określonej tematyce do znanej melodii,

 • nauka piosenki,

 • śpiewanie pieśni związanych ze świętami.
 • d) technika

 • przygotowanie rekwizytów, strojów, lalek do przedstawień kukiełkowych,

 • wykonanie szopek z okazji Bożego Narodzenia,

 • sporządzenie różnych elementów kujawskich, np. wystroju chaty, stołu wigilijnego, wesela ludowego, dawnego stroju kobiet i mężczyzn.
 • 6. Realizacja treści dydaktycznych

  a) Przewidziane programem treści dydaktyczne z języka polskiego oraz wyżej wymienionych przedmiotów zostaną urozmaicone lekcjami muzealnymi, wycieczkami, konkurami oraz prezentacjami. W czasie zajęć będą doskonalone następujące formy wypowiedzi:
  - notatka, nota biograficzna i kronikarska,
  - opowiadanie odtwórcze i twórcze,
  - opis,
  - list.

  b) Treści nauczania będą również wzbogacane o zagadnienia, które nie są w programie klasy IV wymienione:
  - znaczenie pojęć: podanie, legenda, klechda,
  - sprawozdanie, streszczenie,
  - położenie, historia regionu i miasta,
  - legendy, podania, klechdy,
  - tradycje, obrzędy i przysłowia,
  - poznanie stroju ludowego,
  - tworzenie słowniczka gwary kujawskiej,
  - próby literackie - samodzielne napisanie wiersza związanego z określoną tematyką.

  7. Dokumentowanie pracy

  Dokumentowanie będzie polegało na pisaniu not kronikarskich, artykułów, sprawozdań oraz wykonywaniu zdjęć. Każdy uczeń będzie miał teczkę, w której zgromadzi własne prace (poprawione i ocenione), a także zebrany samodzielnie lub grupowo materiał (notatki, artykuły prasowe, zdjęcia, widokówki, rysunki itp.).

  8. Organizowanie życia kulturalnego w szkole

  W celu propagowania na terenie szkoły związku z własnym regionem, zainteresowani uczniowie z różnych klas będą zapraszani do udziału w zajęciach otwartych, wyjściach do muzeum oraz wycieczkach po mieście i okolicach. Aby poszerzać wiedzę dzieci o Kujawach, zostaną zorganizowane trzy konkursy (historyczny, plastyczny, poetycki) oraz przedstawienia kukiełkowe.

  9. Osiągnięcia uczniów

  Osiagnięcia podstawowe:

 • samodzielnie zbiera materiały,

 • posługuje się planem miasta, mapą Polski,

 • zna najważniejsze wydarzenia dotyczące regionu,

 • czyta teksty ze zrozumieniem, opowiada ich treść,

 • czyta wiersz ze zrozumieniem,

 • wygłasza teksty z pamięci,

 • posługuje się prostymi technikami plastycznymi,

 • wykonuje utwór muzyczny.
 • Osiagnięcia poboczne:

 • korzysta z różnych źródeł informacji, selekcjonuje zebrany przez siebie materiał,

 • samodzielnie zaznacza na mapie i graficznym plakacie zabytki i miejsca warte zobaczenia,

 • zna historię swojego miasta i regionu, rekonstruuje przeszłość na podstawie zebranych informacji,

 • czyta podania i teksty dotyczące obrzędów, umie twórczo przetwarzać dostępne wiadomości,

 • analizuje treść utworu poetyckiego, próbuje stworzyć wiersz,

 • dba o poprawność artykulacyjną i dykcję,

 • potrafi dokonać plastycznej prezentacji treści, wykonać album, plakat oraz zorganizować konkurs plastyczny,

 • próbuje pisać słowa do znanej melodii.
 • 10. Ewaluacja osiągnięć uczniów

  W czasie realizacji tego programu regionalnego ewaluacja osiągnięć będzie obejmowała przede wszystkim prace pisane uczniów, testy oraz prezentacje zgromadzonych materiałów (teczki, albumy).
  Autor: Barbara Janczurewicz
  Bogumiła Teresa Rotmańska

  Komentarze + Dodaj komentarz
  Zapraszamy do wyrażania opinii, redakcja portalu Interklasa.
   
  Nasi partnerzy:
  MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
  Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
  Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
  IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


  Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
  powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


  Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

  Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
  Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

  Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl