niedziela 18 kwietnia 2021 imieniny Apoloniusza i Bogusławy 1955 - Zmarł Albert Einstein
Do końca roku pozostało: 0 dni
Ścieżki edukacyjne
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej
 • Projekt międzyprzedmiotowy o tematyce regionalnej
Miejsca, które warto zobaczyć - ludzie, których warto poznać

Projekt międzyprzedmiotowy o tematyce regionalnej

I. Charakterystyka ogólna
1. Zakres tematyczny:
    tożsamość regionalna, biologia, geografia, historia, religia, kultura regionu.
2. Okres realizacji:
    jeden rok szkolny (1998/99).
3. Uczestnicy projektu:
    dwóch nauczycieli języka polskiego, nauczyciel biologii, plastyki, bibliotekarz;
    zespoły uczniowskie z klas VI, VII i VIII, w tym cała klasa o profilu ekologicznym
    (koordynator projektu - nauczyciel-bibliotekarz).
4. Przedmioty i dziedziny objęte projektem:
    język polski, biologia, godziny wychowawcze, zajęcia biblioteczne, zajęcia pozalekcyjne.
5. Efekt końcowy projektu:
    opublikowanie książki - szkolnego przewodnika po naszym mieście i jego najbliższej okolicy,
    publikacje w prasie lokalnej, wystawa regionalna w Miejskim Domu Kultury.

II. Cele kształcące

 • Rozwijanie własnej osobowości i aktywności, kształcenie umiejętności pracy w zespole.
 • Rozwijanie umiejętności w poszukiwaniu informacji, docieraniu do źródeł, opracowywaniu danych.
 • Zdobywanie wprawy w posługiwaniu się technologiami informatycznymi.
 • Zdobywanie wiedzy o regionie i jego mieszkańcach, budzenie i rozwijanie uczuć lokalnego patriotyzmu, budzenie szacunku dla współmieszkańców i ich osiągnięć; kształtowanie postaw obywatelskich.

III. Fazy realizacji projektu
1. Faza wstępna:
 • określenie zakresu tematycznego,
 • sformułowanie celów i tematu projektu,
 • wykonanie szkicu, określenie formy prezentacji.

2. Przeprowadzenie rozmów z nauczycielami o zamiarze zrealizowania projektu o tematyce regionalnej, nawiązanie współpracy z nauczycielami i uczniami chętnymi do pracy w projekcie.
3. Zgłoszenie zamiaru realizacji projektu do dyrektora szkoły, otrzymanie zgody i obietnicy wsparcia finansowego.
4. Omówienie szczegółów realizacji projektu: ustalenie zawartości przewodnika, zrobienie listy osób do zaprezentowania, listy miejsc do opisania, podział na zespoły, przydzielenie zadań, ustalenie metod i form pracy, sposobów komunikowania się uczestników projektu.
5. Nawiązanie kontaktu ze środowiskiem lokalnym:
 • przejrzenie archiwów Towarzystwa Miłośników Ziemi Makowskiej,
 • przygotowanie urzędników na wizyty uczniów, ustalenie tematów rozmów,
 • nawiązanie współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Domem Kultury oraz ze sklepem komputerowym w celu zapewnienia pomocy technicznej,
 • nawiązanie kontaktu z władzami miasta, księżmi i wybranymi mieszkańcami w celu odbycia spotkań i przeprowadzenia wywiadów.
6. Realizacja projektu.
Formy aktywności uczestników:
 • zapoznanie się ze zbiorami regionalnymi Miejskiej Biblioteki Publicznej (zajęcia biblioteczne),
 • czytanie publikacji na temat naszego miasta i najbliższej okolicy, robienie wycinków i notatek,
 • zbieranie informacji w Urzędzie Stanu Cywilnego (dane demograficzne), Urzędzie Pracy (dane o rynku pracy), Wydziale Ochrony Środowiska (zagadnienie ekologiczne),
 • wycieczka klasy ekologicznej do oczyszczalni ścieków, wywiad z pracownikiem stacji uzdatniania wody,
 • spotkania i wywiady z burmistrzem miasta, przewodniczącym Rady Miasta, proboszczami dwóch parafii, artystami, działaczami kultury i innymi mieszkańcami, rozmowy z rodzicami, dziadkami itp.,
 • udział w próbie orkiestry dętej, wywiad z kapelmistrzem,
 • wizyta w Miejskim Domu Kultury (klub seniora, działacze kultury, historia powstania i działalność MDK),
 • spotkanie z członkiem koła myśliwskiego (zwierzęta Makowa i okolicy),
 • rozmowa z nauczycielką biologii, autorką pracy na temat miejscowej flory,
 • odwiedzanie miejsc pamięci, oglądanie pomników, zabytków i innych ciekawych zakątków,
 • fotografowanie.

Opracowywanie zgromadzonego materiału:
 • założenie teczek tematycznych,
 • pisanie artykułów,
 • wywoływanie zdjęć, założenie albumów fotograficznych,
 • skanowanie zdjęć (mieszkańcy i uczniowie posiadający skaner),
 • przepisywanie artykułów na komputerze,
 • rozplanowywanie graficzne zamierzonej publikacji (komponowanie zdjęć i tekstu),
 • publikacja.

IV. Formy prezentacji
1. Przewodnik.
Książka pt. „Miejsca, które warto zobaczyć - ludzie, których warto poznać. Szkolny przewodnik po Makowie Mazowieckim i okolicy” została opublikowana w 60 egzemplarzach i przekazana do biblioteki publicznej, do Urzędu Miasta i do TMZM. Ponad dwadzieścia egzemplarzy zostało zakupionych przez zainteresowanych mieszkańców. W naszej szkole przewodnik wykorzystywany jest na zajęciach języka polskiego, historii, geografii i wiedzy o społeczeństwie.
2. Publikacje w lokalnej prasie.
Artykuły, wywiady i zdjęcia autorstwa uczestników projektu publikowane były w lokalnej „Gazecie Powiatowej”. Wszystkie podpisane były nazwiskami autorów.
3. Wystawa regionalna w Miejskim Domu Kultury.
Materiały zgromadzone w trakcie realizacji projektu zaprezentowane zostały na wystawie miejskiej z okazji święta naszego miasta - Dni Makowa. Na wystawie zaprezentowane zostały również inne prace uczniów związane z regionem, m.in. zielniki, albumy o mieście, itp.

V. Warunki techniczne
W naszej pracy korzystaliśmy z komputerów klasy IBM, edytora MsWord 97 i programów graficznych. Zdjęcia skanowali pracownicy sklepu komputerowego (bezpłatnie) oraz inni mieszkańcy i uczniowie posiadający skanery. Z funduszy Komitetu Rodzicielskiego została zakupiona wysokiej klasy drukarka atramentowa. Pod koniec realizacji projektu zakupiony został skaner i nagrywarka płyt CD. W pracowni komputerowej uczniowie pracowali w czasie wolnym - na przerwach i poza lekcjami. Zakupu niezbędnych materiałów dokonaliśmy z grantu programu Socrates Comenius, w którym uczestniczymy.

VI. Ewaluacja i rozwój projektu
Projekt realizowany w szkole spotkał się z dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony środowiska szkolnego, jak i lokalnego. Uczniowie chętnie uczestniczyli we wszystkich pracach, byli bardzo dumni ze swoich publikacji w gazecie. Również żaden z mieszkańców nie odmówił nam pomocy, konsultując i weryfikując zbierane przez nas informacje. Uczniowie przeprowadzający wywiady nie napotykali większych trudności, pracownicy urzędów cierpliwie przekazywali niezbędne wiadomości. Ponadto uczniowie uczestniczący w projekcie mieli możliwość korzystania ze szkolnych komputerów - dla wielu z nich był to pierwszy kontakt z technologiami informatycznymi.Uczestnicy projektu, zmuszeni do odwiedzania różnych urzędów i instytucji oraz do spotkań z nieznanymi sobie ludźmi, nabywali większej pewności siebie, umiejętności nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Dużym przeżyciem była wizyta w gabinecie burmistrza miasta (umówiona wcześniej przez dyrektora szkoły).

Materiały zgromadzone w trakcie realizacji projektu stały się inspiracją do dalszych działań związanych z edukacją regionalną. W następnym roku szkolnym podjęty został nowy projekt pt. "Maków Mazowiecki i jego mieszkańcy na starej fotografii do roku 1945", ukończony w październiku 2000 r.
Nauczycielka języka polskiego rozwinęła wątek związany z herbem miasta. Jej uczniowie wykonywali wizerunki herbu, wymyślali legendy związane z herbem. Działania te zakończą się bardzo ciekawą publikacją na temat historii naszego herbu.
Nawiązany został również kontakt z jednym z nielicznych Żydów makowskich, którzy przeżyli wojnę. Wspominamy o nim w naszym przewodniku. Pan Ciechanower mieszka obecnie w Izraelu i co roku przyjeżdża do Polski z grupą młodych Żydów. W czerwcu 2000 r. odbyło się spotkanie makowskiej młodzieży szkolnej z panem Ciechanowerem i młodzieżą żydowską z Izraela. Wielu młodych wymieniło między sobą adresy.

Zawartość przewodnika
Motto:
"Werzę, że przyjdą jeszcze czasy,
kiedy wszyscy zrozumieją, że przeszłość
jest treścią naszej tożsamości.
Naród ma prawo do prawdy o sobie."
Wiesław Poczman

Spis treści:
Zamiast wstępu
Rozdział 1. Historia i rozwój Makowa Mazowieckiego
1.1. Z dziejów miasta
1.2. Wielkie wydarzenia historyczne na ziemi makowskiej
      (powstanie styczniowe, wojna 1920 r., II wojna światowa)
1.3. Historia makowskich Żydów
Rozdział 2. Maków współczesny
2.1. Życie miasta
      (samorząd miejski, ludność Makowa, życie gospodarcze miasta, infrastruktura komunalna,
      służba zdrowia, oświata, kultura)
2.2. Herb Makowa
Rozdział 3. Walory krajobrazowo-przyrodnicze Makowa Mazowieckiego i jego okolicy
3.1. Położenie geograficzne Makowa
3.2. Środowisko przyrodnicze, flora i fauna
3.3. Ochrona środowiska naturalnego
3.4. Dokąd na wycieczkę?
Rozdział 4. Miejsca, które warto zobaczyć
Rozdział 5. Ludzie, których warto poznać
Podsumowanie
Informacje o autorach

Książka ma 42 strony formatu A4 i zawiera kilkadziesiąt zdjęć. Jest to jedyna publikacja w naszym mieście, w której cały rozdział poświęcony został makowskim Żydom, którzy do czasu wojny stanowili ponad 50% wszystkich mieszkańców miasta. Otrzymaliśmy za to specjalne podziękowania od pana Ciechanowera.
Autor: Katrzyna Olzacka
Szkoła Podstawowa nr 2 w Makowie Mazowieckim

Komentarze + Dodaj komentarz
Zapraszamy do wyrażania opinii, redakcja portalu Interklasa.
 
Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl