niedziela 17 października 2021 imieniny Małgorzaty i Wiktora 1849 - Zmarł Fryderyk Chopin
Do końca roku pozostało: 0 dni
Sztuka
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej
 • Liceum Ogólnokształcące - zakres rozszerzony
Liceum Ogólnokształcące - zakres rozszerzony

Liceum Ogólnokształcące - zakres rozszerzony

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

WIEDZA O KULTURZE

Cele edukacyjne
 1. Pobudzenie aktywności intelektualnej, kształtowanie postaw twórczych, zainteresowań i zamiłowań w odbiorze i tworzeniu kultury.
 2. Rozwijanie inwencji, wyobraźni i wrażliwości przez własną aktywność twórczą oraz poznawanie najwybitniejszych osiągnięć w różnych dziedzinach sztuki.
 3. Nabycie umiejętności interpretowania i wartościowania zjawisk z dziedziny sztuki.
 4. Nabycie wiedzy o kulturze regionu w powiązaniu z kulturą narodową.
 5. Nabycie wiedzy w celu dokonywania pogłębionej analizy stanu kultury regionu i kraju.
 6. Przygotowanie do badania specyficznych cech kultury regionu, w tym cech wspólnych z kulturą ogólnonarodową.
 7. Łączenie wiedzy z praktyczną działalnością na rzecz upowszechniania kultury.
 8. Pogłębienie zainteresowań uczniów przez poszukiwanie wiedzy, zdobywanie doświadczeń, działania innowacyjne i eksperymentalne.
Zadania szkoły
 1. Tworzenie warunków dla twórczego rozwoju oraz indywidualnego wyrażania artystycznej osobowości ucznia.
 2. Ukazywanie dziedzictwa narodowego i rozwijanie poczucia jego wartości.
 3. Inspirowanie uczniów do aktywności twórczej, udziału w różnych formach działalności artystycznej.
 4. Podejmowanie działań promujących uczniów aktywnych i szczególnie uzdolnionych.
 5. Organizowanie różnorodnych form kontaktu z instytucjami kultury, twórcami itp.
 6. Tworzenie warunków do prezentacji własnej twórczości uczniów inspirowanej kulturą ludową.
 7. Zapewnianie dostępu do różnorodnych źródeł informacji o kulturze regionu.
 8. Zapewnienie bezpośredniego kontaktu z dziełami sztuki oraz różnorodnymi formami artystycznymi.
 9. Tworzenie warunków umożliwiających podejmowanie działań animacyjnych.
Treści nauczania
 1. Epoki, style i kierunki sztuki w procesie dziejowym.
 2. Podstawowe pojęcia i terminy z historii sztuki. Rozwój poszczególnych form, gatunków, kierunków w sztuce oraz ich konkretyzacja artystyczna.
 3. Istota zjawisk awangardowych w sztuce XX wieku (nowe prądy i tendencje w architekturze, muzyce, literaturze, sztukach plastycznych, sztuce scenicznej) - istota przemian.
 4. Specyfika procesu tworzenia w różnych dziedzinach sztuki. Różne formy, gatunki i techniki wypowiedzi artystycznej.
 5. Kultura i tradycja jako podstawy ciągłości sztuki światowej i narodowej oraz czynniki ich przemian.
 6. Różne funkcje sztuki - estetyczna, poznawcza, wspólnotowa, emocjonalno-terapeutyczna, religijna, w aspekcie historycznym i współcześnie.
 7. Wzajemne relacje w sztuce różnych kultur i narodów.
 8. Tradycja i zjawiska paraartystyczne w sztuce po II wojnie światowej; wielorakość mediów, w tym film, telewizja, sztuka multimedialna.
 9. Wielkie indywidualności kształtujące oblicze sztuki światowej i polskiej oraz wybitne dzieła artystyczne.
 10. Zabytki kultury materialnej jako świadectwo przemian kulturowych i cywilizacyjnych.
 11. Społeczność lokalna i jej kultura w aspekcie historycznym, geograficznym, etnograficznym i środowiskowym.
 12. Rola środków masowego przekazu w upowszechnianiu dóbr kultury regionalnej.
 13. Projektowanie i wdrażanie działań animacyjnych służących aktywnemu i twórczemu uczestnictwu w życiu kulturalnym.
Osiągnięcia
 1. Rozumienie pojęć: kultura, kultura regionalna, kultura narodowa, kultura masowa, tradycja, etnografia, folklor itd.
 2. Umiejętność samodzielnego poszerzania wiedzy na temat epok, stylów i zjawisk zachodzących w różnych dziedzinach sztuki.
 3. Umiejętność analizowania różnych zjawisk zachodzących w sztuce.
 4. Umiejętność oceny i interpretacji dzieł sztuki.
 5. Znajomość dziedzictwa narodowego i jego związku z kulturą europejską i światową.
 6. Umiejętność integracji zdobytych wiadomości, dokonywania syntezy oraz odbioru współczesnych zjawisk artystycznych.
 7. Umiejętność identyfikacji konkretnego dzieła sztuki z epoką historyczną.
 8. Umiejętność przeprowadzania analizy porównawczej dzieł sztuki należących do tej samej kategorii, ale pochodzących z odmiennych epok historycznych.
 9. Orientowanie się w aktualnych trendach artystycznych.
 10. Znajomość podstaw i elementów organizacji życia kulturalnego regionu (instytucje i placówki artystyczne, konkursy, festiwale o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym).
 11. Umiejętność analizowania dawnych i współczesnych zjawisk kulturowych regionu.
 12. Umiejętność prezentowania wyników pracy indywidualnej i zespołowej z zakresu wybranych zagadnień z dziejów kultury.
 13. Rozumienie współczesnych zjawisk i dokonań twórczych.
Komentarze + Dodaj komentarz
Zapraszamy do wyrażania opinii, redakcja portalu Interklasa.
 
Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl