czwartek 20 czerwca 2019 imieniny Bogny, Bożeny i Diny 1793 - Urodził się Aleksander Fredro
Do końca roku pozostało: 0 dni
Wiedza o społeczeństwie
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej
Jesteśmy razem - grupy

Pytania

Sprawdzian wiadomości - Jesteśmy razem - grupy

Czytaj bardzo uważnie wszystkie polecenia. W zadaniach zamkniętych wybierz spośród podanych możliwości właściwą odpowiedź - w każdym jest tylko jedna poprawna.

1. W nauczaniu wiedzy o społeczeństwie pomocne są:
a) słowniki i encyklopedie
b) komiksy fantastyczne
c) książki przygodowe
d) literatura kryminalna

2. Podstawową grupą społeczna jest:
a) klasa szkolna
b) mieszkańcy osiedla
c) rodzina
d) grupa przyjaciół

3. Mała grupa to:
a) kilka lub kilkanaście osób
b) społeczność szkolna
c) społeczność gminy Łochów
d) rodzice gimnazjalistów łochowskich

4. Cechą małej grupy nie jest to, że:
a) wytwarzają się więzi miedzy uczestnikami
b) uczestnicy nie znają swoich imion
c) uczestnicy bezpośrednio kontaktują się ze sobą
d) wytwarzają się określone normy

5. Grupą formalną jest:
a) grupa koleżeńska
b) grono przyjaciół
c) klasa szkolna
d) zbieracze grzybów w pobliskim lesie

6. Grupę nieformalną charakteryzuje:
a) ustalane z góry normy postępowania
b) ustalony z góry regulamin
c) przywódcy nie są zazwyczaj wybierani
d) więź jest ustalona przez prawo

7. Wadą pracy w grupie jest to, że:
a) możemy liczyć na pomoc innych
b) łatwiej jest rozwiązać problem
c) pracujemy z osobami, których nie lubimy
d) jest podział pracy w grupie

8. Konfliktem nazywamy:
a) odmienne poglądy
b) tolerancję
c) przyjaźń
d) współpracę           

9. Kontrakt grupowy to:
a) spis norm przyjętych przez osoby zainteresowane
b) to statut szkoły
d) rozporządzenie ministra w sprawie oceniania i promowania uczniów
d) Konstytucja RP

10. Normy to:
a) zasady prawidłowego postępowania
b) wyjątek od ogólnie przyjętych zasad
c) zalety pracy w grupie
d) sprawdzające się czasem twierdzenie

11. Osoba, która zachęca do wyrażania swojej opinii i docenia wkład pracy wszystkich członków grupy, to:
a) lider
b) krytyk
c) inicjator
d) ocieplacz

12. Krytykant w grupie to osoba, która:
a) obwinia wszystkich za niepowodzenia
b) zwraca na siebie uwagę otoczenia
c) nieustannie domaga się czyjejś pomocy lub pocieszenia
d) nie mówi niczego wprost, a za plecami grupy obmawia jej członków

13. Wskaż typowe zachowanie, kiedy grupa jest na etapie poznania:
a) spory, trudno się pogodzić z władzą innych osób
b) szczere rozmowy
c) badawcze przyglądanie się sobie
d) pożegnania, płacz 

14. Rada pedagogiczna w szkole nie zajmuje się:
a) klasyfikowaniem i promowaniem uczniów
b) uchwaleniem budżetu szkoły
c) zatwierdzeniem planu pracy szkoły
d) przyjęciem systemu oceniania

15. Społeczność szkolna złożona jest:
a) tylko z nauczycieli i rodziców
b) tylko nauczycieli, uczniów i rodziców
c) z przedstawicieli władz gminy, nauczycieli, uczniów i rodziców
d) nauczycieli, uczniów, rodziców i innych pracowników szkoły

16. Dyrektor szkoły nie zajmuje się:
a) zarządzaniem szkołą
b) realizowaniem uchwał rady pedagogicznej
c) uchwalaniem praw uczniów
d) decydowaniem o wydawaniu pieniędzy z budżetu

17. Za utrzymanie gimnazjum publicznego w Łochowie odpowiada:
a) urząd gminy (władze gminy)                                  
b) starosta
c) kuratorium
d) minister oświaty

18. Wizytatorzy kuratorium oświaty w Warszawie:
a) uchwalają statuty szkół
b) promują uczniów do następnej klasy
c) kontrolują, czy nauczanie przebiega zgodnie z wymaganiami zawartymi w prawie oświatowym

19. W skład rady szkoły wchodzą:
a) nauczyciele, dyrektor i sekretarz szkoły                 
b) nauczyciele i rodzice
c) po równej części uczniowie, nauczyciele i rodzice
d) władze gminy, dyrektor i rodzice

20. Samorząd uczniowski tworzą:
a) tylko trójki klasowe
b) wszyscy uczniowie szkoły
c) rada samorządu uczniowskiego
d) tylko chętni uczniowie

21. Statut szkoły określa:
a) budżet szkoły
b) tylko regulamin kar i nagród
b) jej nazwę, cele, zadania i regulamin kar i nagród
d) przedmiotowe systemy oceniania

22. Rzecznik praw ucznia:
a) zatwierdza przedmiotowe systemy oceniania
b) zatwierdza szkolny system oceniania
c) czuwa nad przestrzeganiem praw uczniowskich
d) dba o porządek i dyscyplinę w szkole

23. Dokumenty, w których zapisane są prawa uczniów to:
a) Konwencja o prawach dziecka
b) Karta Nauczyciela i statuty szkół
c) rozporządzenia w sprawie oceniania
d) wszystkie wymienione wyżej dokumenty 

24. Wskaż sytuację, która jest niezgodna z katalogiem praw ucznia:
a) Andrzej jest zmuszany przez wychowawcę do uczestniczenia w lekcji religii
b) Bartek został ukarany naganą przez dyrektora szkoły za wulgarny stosunek do kolegi
c) 16-letni gimnazjalista ma obowiązek uczyć się w szkole, chociaż tego nie chce
d) Emil nie został promowany do klasy trzeciej, ponieważ otrzymał oceny niedostateczne z 3 przedmiotów

25. Podstawą działania samorządu uczniowskiego jest regulamin zatwierdzony przez:
a) ministra oświaty
b) ogół uczniów
c) dyrektora szkoły
d) władze gminy 

26. Samorząd uczniowski nie ma prawa do:
a) rozwiązywania konfliktów wśród uczniów
b) wybierania dyrektora i nauczycieli
c) wyrażania opinii w sprawach uczniowskich
d) organizowania dyskotek

27. Mediator powinien:
a) pomóc zwaśnionym stronom dojść do porozumienia
b) zdecydować kto ma rację
c) zalecić skłóconym stronom szybkie rozwiązanie problemu
d) narzucić swoje stanowisko

28. W skład zarządu samorządu uczniowskiego może wchodzić:
a) opiekun samorządu oraz dyrektor szkoły
b) przedstawiciele rodziców
c) przewodniczący, sekretarz, skarbnik i kilku członków
d) wybrani rodzice i uczniowie

Autor: Barbara Sobolewska,
nauczyciel historii i WOS w PG w Łochowie

Komentarze + Dodaj komentarz
Zapraszamy do wyrażania opinii, redakcja portalu Interklasa.
 
Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl