wtorek 30 listopada 2021 imieniny Andrzeja i Justyny 1874 - Urodził się Winston Churchill
Do końca roku pozostało: 0 dni
Wiedza o społeczeństwie
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej
Historia Integracji Europejskiej

Trzecie rozszerzenie - rok 1986

TRZECIE ROZSZERZENIE - ROK 1986

Hiszpania i Portugalia złożyły wnioski o członkostwo we Wspólnotach w 1977 roku. Podobnie jak w przypadku Grecji, w ich staraniach integracyjnych decydującą rolę odegrały względy polityczne: troska o stabilność przywróconej demokracji i zabezpieczenie przed powrotem rządów autorytarnych. Oczekiwano także, że członkostwo w strukturach jednoczącej się Europy zapewni rozwój gospodarki i regionów, zwiększony napływ kapitału i inwestycji oraz wzrost dochodów z turystyki.

Negocjacje akcesyjne pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnot a Hiszpanią i Portugalią trwały znacznie dłużej niż w przypadku Grecji. Oba państwa kandydujące rozpoczęły rokowania pod koniec lat siedemdziesiątych. Najważniejszymi kwestiami podczas prowadzonych rozmów były: liberalizacja obrotów towarowych, rolnictwo, rybołówstwo i sprawy związane z polityką społeczną i zatrudnieniem.

W rezultacie rokowań przewidziano okres przejściowy pozwalający na dostosowanie nowych członków do zasad obowiązujących we Wspólnotach. Pełna liberalizacja handlu towarami przemysłowymi została przewidziana dopiero na 1993 rok (z założeniem, że 50% obniżka taryfy celnej nastąpi w roku 1989). Odmiennie dla obu państw kandydujących rozwiązana została kwestia ograniczeń ilościowych w handlu: Hiszpania zachowała prawo do utrzymania części ograniczeń w okresie od 2 do 7 lat, natomiast Portugalia wynegocjowała trzyletni okres przejściowy na likwidację systemu licencji importowych i eksportowych oraz dwuletni na zniesienie kontyngentowania importu samochodów. Ponadto podjęto decyzję o kontroli przez okres 3-4 lat eksportu hiszpańskich wyrobów tekstylnych i stalowych, przy jednoczesnym subsydiowaniu restrukturyzacji hutnictwa. W zakresie swobody świadczenia usług Portugalia zyskała prawo wprowadzania ograniczeń w działalności gospodarczej w sektorze transportu osobowego i turystyki (do końca 1988 roku) oraz w sektorze kinematografii (do końca 1990 roku). Natomiast w przypadku swobodnego przepływu kapitału w Portugalii do końca 1992 roku została odroczona liberalizacja inwestowania w nieruchomości przez osoby osiadłe w innych państwach członkowskich. W przypadku Hiszpanii okres przejściowy w obszarze swobody przepływu kapitału trwał 5 lat i dotyczył między innymi inwestycji bezpośrednich dokonywanych w innych państwach członkowskich przez osoby zamieszkałe w Hiszpanii w związku z nabywaniem i użytkowaniem nieruchomości oraz nabywaniem papierów wartościowych. W zakresie unii celnej dla obu państw przyjęto siedmioletni okres przejściowy, trwający do 1992 roku, podczas którego zniesiono cła zewnętrzne - cła między Wspólnotami Europejskimi a Portugalią i Hiszpanią - oraz dostosowano cła zewnętrzne nowych państw członkowskich do Wspólnej Taryfy Celnej.

Dla poszczególnych grup produktów rolnych w Traktacie Akcesyjnym przewidziano różne okresy przejściowe, a zakładana pełna integracja w sektorze rolnictwa miała nastąpić dopiero w 1996 roku. W ciągu siedmiu lat miały zostać zniesione cła na większość produktów rolnych eksportowanych przez Hiszpanię i Portugalię, przy jednoczesnym zastosowaniu systemu kwot kompensacyjnych - mechanizmu wyrównującego ceny produktów. Podobny okres przejściowy ustalono na produkty rybne. W odniesieniu do handlu tzw. produktami wrażliwymi, na przykład eksportu hiszpańskiej oliwy i wina oraz importu z EWG mleka, przetworów mlecznych oraz pszenicy, okres przejściowy wydłużono do 10 lat. Hiszpania zachowywała prawo do utrzymania ograniczeń ilościowych na import pewnych grup towarów z krajów trzecich (między innymi niektórych warzyw i owoców - do końca 1989 roku oraz mąki, kasz i skrobi do końca 1995 roku). W przypadku Portugalii 7-10-letni okres przejściowy obejmował 85% produkcji rolnej. Dostosowanie portugalskiego rynku rolnego podzielono na dwa etapy: od 1 marca 1986 roku do końca 1990 roku i od 1991 roku do końca 1995 roku. W tym okresie Portugalia zobowiązała się do dostosowania zasad dotychczas obowiązujących na rynku wewnętrznym w odniesieniu do między innymi organizacji rynku mleka, wołowiny, wieprzowiny, owoców, warzyw i zbóż oraz zasad przyznawania tym produktom pomocy dla eksportu lub subwencji. Ponadto modernizacja portugalskiego rolnictwa miała zostać finansowana przy pomocy specjalnego programu rozwoju w wysokości 700 mln ECU.

W zakresie spraw socjalnych Hiszpania i Portugalia nabyły prawo do korzystania ze środków >Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem akcesji. W przypadku obu państw okres przejściowy w swobodnym przepływie pracowników ustalono na 7 lat, z wyjątkiem swobody przepływu osób między nowymi członkami a Luksemburgiem, gdzie okres ten miał wynosić 10 lat.

Przystąpienie Hiszpanii i Portugalii uważane jest za najtrudniejsze rozszerzenie Wspólnot do tej pory. Wśród dotychczasowych członków Wspólnot pojawiały się wątpliwości związane przede wszystkim ze wzrostem kosztów działalności struktury powiększonej o nowe państwa, które wiązały się z przeznaczeniem znacznych nakładów na modernizację przemysłu, infrastruktury oraz rozwój regionów najsłabiej rozwiniętych. Obawiano się, że koszty te będą niewspółmierne do korzyści politycznych płynących z poszerzenia. Z kolei w państwach kandydujących wątpliwości budziła wysokość nakładów poniesionych w procesie dostosowawczym. Przy podejmowaniu decyzji o poszerzeniu Wspólnot o Hiszpanię i Portugalię w państwach członkowskich przeważyły względy polityczne, a przede wszystkim perspektywa powiększenia obszaru stabilnej demokracji w Europie oraz wpływów Wspólnoty na południu Europy. W dniu 12 czerwca 1985 roku w Madrycie i Lizbonie nastąpiło podpisanie traktatów, na mocy których Hiszpania i Portugalia od 1 stycznia 1986 roku stały się pełnoprawnymi członkami EWG i dwóch pozostałych Wspólnot.

Internetowy Serwis Głownego Negocjatora

Internetowy Serwis Głownego Negocjatora
Autor: Departament Integracji i Negocjacji z Unią Europejską
Komentarze + Dodaj komentarz
Zapraszamy do wyrażania opinii, redakcja portalu Interklasa.
 
Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl