poniedziałek 26 października 2020 imieniny Ewarysta i Lucjana 1930 - Początek procesu brzeskiego
Do końca roku pozostało: 0 dni
Geografia
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej
Przedmiotowy system oceniania z geografii dla szkół średnich

Zakres wymagań programowych (9)

PROCESY UPRZEMYSŁOWIENIA NA ŚWIECIE

 1. Na ocenę dopuszczającą uczeń (zna terminy, potrafi):
  1. zna pojęcia: przemysł, przemysł wydobywczy, przetwórczy, struktura gałęziowa, industrializacja, ośrodek przemysłowy, okręg przemysłowy,
  2. zna źródła energii i ich podział,
  3. wymieni czynniki lokalizacji zakładów przemysłowych,
  4. zna funkcje przemysłu,
  5. zna kilka okręgów przemysłowych świata i potrafi pokazać je na mapie.

 2. Na ocenę dostateczną uczeń (zna, potrafi, rozumie):
  1. rozumie pojęcia: przemysł wysokiej techniki, restrukturyzacja, reprywatyzacja, nacjonalizacja, rewolucja naukowo-przemysłowa,
  2. rozumie znaczenie energetyki w rozwoju gospodarczym,
  3. zna rozmieszczenie głównych złóż węgla kamiennego i brunatnego,
  4. zna położenie obszarów roponośnych i gazonośnych na świecie,
  5. zna położenie obszarów występowania podstawowych dla przemysłu przetwórczego surowców,
  6. na podstawie danych statystycznych określi wielkość wydobycia głównych surowców energetycznych na świecie,
  7. poda głównych eksporterów węgla kamiennego i ropy naftowej na świecie,
  8. wskaże pięć okręgów przemysłowych i poda czynniki ich rozwoju.

 3. Na ocenę dobrą uczeń (potrafi, rozumie):
  1. rozumie bilans energetyczny,
  2. scharakteryzuje zróżnicowanie produkcji energii elektrycznej (globalnie i na jednego mieszkańca),
  3. wskaże na mapie największych producentów energii elektrycznej,
  4. omówi rozmieszczenie obszarów zindustrializowanych na świecie i przyczyny ich występowania,
  5. omówi produkcję i rozmieszczenie podstawowych gałęzi przemysłu przetwórczego,
  6. określi wady i zalety paliw stałych i płynnych.

 4. Na ocenę bardzo dobrą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. analizuje dane dotyczące produkcji i zużycia energii elektrycznej,
  2. omówi strukturę zużycia energii elektrycznej państw o różnym poziomie gospodarczym,
  3. rozumie konsekwencje nierównomiernego rozmieszczenia surowców energetycznych i wyczerpywania się ich,
  4. omówi ekologiczne zagrożenia związane z wydobywaniem surowców energetycznych, ich transportem i przetwarzaniem,
  5. przedstawi współczesne problemy restrukturyzacji okręgów przemysłowych,
  6. rozumie znaczenie przemysłu przetwórczego w rozwoju gospodarczym państwa.

 5. Na ocenę celującą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. oceni współczesne tendencje rozwoju przemysłu światowego.

KOMUNIKACJA NA ŚWIECIE

 1. Na ocenę dopuszczającą uczeń (zna terminy, potrafi):
  1. zna pojęcia: komunikacja, łączność, transport,
  2. zna rodzaje łączności i transportu.

 2. Na ocenę dostateczną uczeń (zna, potrafi, rozumie):
  1. rozumie pojęcia: struktura przewozów, sieć transportu, węzeł transportowy,
  2. zna i wskaże na mapie główne szlaki przewozowe oraz głównych przewoźników,
  3. scharakteryzuje nowoczesne środki łączności,
  4. scharakteryzuje środki transportu,
  5. rozumie wpływ transportu i łączności na aktywizację i integrację gospodarczą.

 3. Na ocenę dobrą uczeń (potrafi, rozumie):
  1. wyjaśni wpływ transportu i łączności na środowisko,
  2. interpretuje problemy komunikacji na danym obszarze na podstawie danych statystycznych, map tematycznych i kartodiagramów.

 4. Na ocenę bardzo dobrą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. rozumie i wyjaśni uwarunkowanie przyrodnicze i społeczno-gospodarcze rozwoju komunikacji na wybranych obszarach.

 5. Na ocenę celującą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. zaprojektuje kierunki rozwoju komunikacji na obszarze dowolnie wybranego państwa.

HANDEL ZAGRANICZNY ŚWIATA

 1. Na ocenę dopuszczającą uczeń (zna terminy, potrafi):
  ]
  1. zna pojęcia: handel zagraniczny, bilans handlowy, bilans płatniczy, struktura towarowa i geograficzna handlu,
  2. wymieni kraje o największym udziale w obrotach handlowych świata,
  3. zna strukturę towarową handlu światowego.

 2. Na ocenę dostateczną uczeń (zna, potrafi, rozumie):
  1. rozumie pojęcia: strefa wolnocłowa, liberalizacja ceł,
  2. rozumie strukturę geograficzną handlu zagranicznego,
  3. rozumie znaczenie handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym państwa,
  4. zna ograniczenia i ułatwienia w handlu międzynarodowym,
  5. zna główne międzynarodowe organizacje handlowe.

 3. Na ocenę dobrą uczeń (potrafi, rozumie):
  1. wyjaśni zależności struktury towarowej i geograficznej od poziomu rozwoju gospodarczego państw,
  2. omówi znaczenie wpływu polityki państwa na rozwój handlu zagranicznego.

 4. Na ocenę bardzo dobrą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. wyjaśni znaczenie międzynarodowych organizacji handlowych dla kształtowania handlu światowego,
  2. rozumie znaczenie integracyjnych ugrupowań gospodarczych dla handlu światowego.

WSPÓŁCZESNE FORMY ORGANIZACJI ŻYCIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
 1. Na ocenę dopuszczającą uczeń (zna terminy, potrafi):
  1. zna pojęcia: państwo, terytorium zależne, neokolonializm, wody terytorialne, strefa ekonomiczna, produkt krajowy brutto, dochód narodowy, integracja,
  2. zna podstawowy podział polityczny świata,
  3. wymieni kilka organizacji o charakterze gospodarczym,
  4. dokona podziału świata w oparciu o poziom rozwoju gospodarczego.

 2. Na ocenę dostateczną uczeń (potrafi, rozumie):
  1. wymieni strefy podziału politycznego obszarów wodnych,
  2. rozumie cechy gospodarki planowej i wolnorynkowej,
  3. wskaże na mapie przykłady terytoriów zależnych, państw wysoko rozwiniętych, krajów będących w dobie transformacji i krajów słabo rozwiniętych,
  4. wskaże mierniki poziomu rozwoju gospodarczego krajów.

 3. Na ocenę dobrą uczeń (potrafi, rozumie):
  1. scharakteryzuje procesy integracyjne na przykładzie UE,
  2. poda i wskaże na mapie przykłady państw o różnych ustrojach politycznych,
  3. poda przykłady minipaństw,
  4. scharakteryzuje i porówna mierniki poziomu rozwoju gospodarczego,
  5. scharakteryzuje procesy integracyjne w Europie (poza Unią), Ameryce Łacińskiej i Północnej.

 4. Na ocenę bardzo dobrą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. wskaże państwa wysoko rozwinięte gospodarczo (G7) i przykłady państw najbiedniejszych oraz rozumie problemy ich rozwoju,
  2. przedstawi zmiany polityczne na świecie w ostatnich latach ze szczególnym uwzględnieniem Europy,
  3. scharakteryzuje społeczno-gospodarcze problemy państw postkomunistycznych,
  4. omówi drogę Polski do Unii Europejskiej.

 5. Na ocenę celującą uczeń (rozumie, potrafi):
  1. przedstawi korzyści i mankamenty wynikające z przyszłego członkostwa Polski w Unii.

Autor: mgr Magdalena Matuszak
mgr Ewa Makulska
ZSZ w Koninie

Komentarze + Dodaj komentarz

Dodaj wątek
Tytuł*:
Treść*:
Autor*:
Email:

Kod*:
 
Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl