Zestawy zadań powtórzeniowych i sprawdzających wyrażenia algebraiczne

Wstęp

Zestawy zadań powtórzeniowych i sprawdzających wyrażenia algebraiczne

Przedstawiamy zestawy zadań obejmujące materiał realizowany w klasie pierwszej gimnazjum w dziale wyrażenia algebraiczne. Zadania zostały ułożone i dobrane w taki sposób, by uczeń mógł się dobrze przygotować do sprawdzianu: uzupełnił i utrwalił słabo opanowane wiadomości, rozwinął posiadane już umiejętności.

Zestaw nr 1 zawiera zadania treningowe. Zestaw nr 2 jest propozycją sprawdzianu z podziałem na dwie grupy z wersją trudniejszą i łatwiejszą - podczas sprawdzianu decyzję podejmuje uczeń, którą wersję będzie rozwiązywać. Zestaw nr 3 to zdania uzupełniające i utrwalające wiedzę po przeprowadzonym sprawdzianie.

Do wszystkich zadań przedstawione są poprawne odpowiedzi, a do sprawdzianu dołączona jest kartoteka.

Numeracja zadań w zestawach odpowiada badanym umiejętnościom, które uczeń ocenia również samodzielnie, wypełniając kartę samooceny.

Autor: Joanna Prusak
nauczycielka gimnazjum w Międzyborzu