Plan wynikowy z matematyki w klasie II gimnazjum

Wstęp

Publikacja zawiera projekt planu wynikowego nauczania matematyki w klasie II gimnazjum dopasowany do programu Matematyka 2001, (wpisanego do zestawu pod numerem: DKW-4014-75/99).

Plan wynikowy zawiera tematy lekcji, liczbę godzin oraz wymagania na poszczególne stopnie szkolne. Materiał nauczania przewidziany jest do realizacji w ciągu 5 godzin tygodniowo. Pozostałą część godzin będącą do dyspozycji nauczyciela, należy przeznaczyć na utrwalenie tematów sprawiających uczniom największe trudności w danej klasie lub na realizację tematów nadobowiązkowych.

Publikacja ta jest propozycją, a zatem nie powinna krępować inwencji nauczycieli planujących pracę w swojej klasie. Mam nadzieję, iż zaprezentowany plan wynikowy ułatwi planowanie i realizację procesu nauczania matematyki oraz pomoże w badaniu wyników nauczania.

Ponadto proponuję w klasie uwzględnić:

- ćwiczenia w rachunku pamięciowym,
- szacowanie wyników,
- stosowanie kalkulatorów (w sytuacjach tego wymagających),
- dobór zadań tekstowych, mających na celu praktyczne zastosowanie pojęć i umiejętności.

Sądzę, iż opracowana propozycja planu wynikowego spełni oczekiwania nauczycieli oraz
pomoże w kierowaniu postępami uczniów.

Życzę powodzenia

Autor: mgr Barbara Ukleja
nauczycielka w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Błaszkach